Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 607164341

Industrial smoke stack of coal power plant - Obraz