Zgoda na wykorzystanie wizerunku i zdjęć nieruchomości podpisana z Shutterstock, Inc

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 198926996

High School Students Taking Part In Group Discussion - Obraz