Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Jaroslaw Kilian / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 599107574

HATFIELD, UK - SEPTEMBER 2016: Lorry belongs to Tesco in motion on the British road - Obraz