Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 740241994

Happy kids in school age playing together with jumping rope outdoors - Obraz