Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Matylda Laurence / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 669767110

Europe UK Bedfordshire Bedford July 2017. Supermarket food in green crates ready to be reduced in price. Roll of reduced yellow stickers with bar codes in black plastic printing machine. - Obraz