Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 1115373287

Electronic circuit board,Motherboard digital chip. - Obraz