Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 781044388

In the dump area outside the city