Confident pilot smiling in front of private jet

Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock, Inc.

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 171215267

Confident pilot smiling in front of private jet