Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Marie Kanger Born / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 1126939079

CHICAGO, ILLINOIS USA - JUNE 30, 2018: Demonstrators at the Families Belong Together rally protest the plight of migrant children separated from their families at the border. - Obraz