Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Rob Crandall / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 426378079

BOZEMAN, MONTANA, USA - AUGUST 2004: Montana Ale Works microbrewery, with grain elevators at rear. - Obraz