Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Sheila Fitzgerald / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 704585170

Berkeley, CA - August 27, 2017: Unidentified participants at the NO TO MARXISM IN AMERICA rally in Martin Luther King Jr. Civic Center Park, more counter-protesters than protesters.