Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim f11photo / Shutterstock.com

Identyfikator zdjęcia stockowego bez tantiem: 210227812

ATLANTA, GEORGIA - August 2:Interior of Georgia Aquarium with the people, the world's largest aquarium holding more than 8 million gallons of water in Atlanta, Georgia on August 2, 2014 - Obraz