waving colorful national flag of puerto rico.

Zgoda na wykorzystanie zdjęć nieruchomości podpisana z Shutterstock, Inc

Identyfikator ilustracji stockowej bez tantiem: 516984076

waving colorful national flag of puerto rico.