Tylko użytek redakcyjny
Uznanie autorstwa w materiale dziennikarskim Michele Paccione / Shutterstock.com

Identyfikator ilustracji stockowej bez tantiem: 426782113

MAY 26, 2016: Illustrative editorial cartoon of Donald Trump as a super hero. - Ilustracja