Accessibility image #1

Zobowiązanie do użyteczności

Jako Shutterstock, Inc. („Shutterstock”) dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona internetowa była dostępna i użyteczna dla wszystkich osób, w tym osób niepełnosprawnych i użytkowników technologii czytników ekranu. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z firmą UsableNet Inc., wiodącym konsultanta ds. dostępności sieci, która pomaga nam w testowaniu strony, usuwaniu problemów i utrzymywaniu zgodności strony internetowej Shutterstock z wymaganiami Wytycznych w sprawie dostępności treści 2.0, poziom AA (WCAG 2.0 AA).
Blue keyboard

Stałe ulepszanie

Należy pamiętać, że nasze starania o utrzymanie dostępności i użyteczności są ciągłą pracą. Staramy się, aby nasza strona internetowa była jak najbardziej dostępna. Jednak różne technologie wspomagające napotykać na problemy — zakres rozwiązań wspomagających osoby z niepełnosprawnościami jest szeroki i zróżnicowany.
Orange phone

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące dostępności jakiejkolwiek strony internetowej w naszej witrynie, skontaktuj się z nami. Jeśli napotkasz problem z dostępnością, zadzwoń do nas lub napisz e-mail, wskazując konkretną stronę internetową i charakter problemu. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby ta strona lub zawarte w niej informacje stały się dostępne.

Dodatkowe zasoby

Jakie przeglądarki są obsługiwane?

Dowiedz się więcej

Jakie języki są obsługiwane?

Dowiedz się więcej

Co to jest tekst alternatywny obrazu?

Dowiedz się więcej