Een afbeelding vervagen in Photoshop

Met de krachtige tools voor lagen van Adobe Photoshop kunt u afbeeldingen eenvoudig en op natuurlijke wijze combineren. Hieronder leggen we uit hoe u een afbeelding kunt vervagen in Photoshop, of u deze nu wilt laten opgaan in de achtergrond, twee afbeeldingen wilt combineren met een kleurovergangseffect of een afbeelding simpelweg iets transparanter wilt maken.


Hebt u afbeeldingen nodig voor uw project? Maak gebruik van de indrukwekkende collectie van Shutterstock, met meer dan 70 miljoen afbeeldingen! Bekijk het aanbod in onze bibliotheek.


Een gedeelte van een afbeelding vervagen

 1. Open de afbeelding in Photoshop. Kies in de hoofdwerkbalk de tool Lasso of Quick Selection. Hiermee trekt u een lijn rond het gedeelte van de afbeelding dat u wilt vervagen. Met Lasso kunt u dit gedeelte uit de vrije hand tekenen. Quick Selection (kwast met stippellijn) probeert de nabijgelegen randen van de afbeelding te volgen. Klik op de tool die uw voorkeur heeft en begin dan met tekenen op uw afbeelding.  

 2. Wanneer u klaar bent met tekenen, gaat u naar het menu Layers. Selecteer New en vervolgens Layer Via Cut. Zo maakt u een nieuwe laag voor het geselecteerde gedeelte. Ga vervolgens naar het deelvenster Layer (rechtsonder in Photoshop) en controleer of Screen is ingeschakeld als Layer Mode. Deze optie vindt u in een keuzemenu nabij de bovenkant van het deelvenster.  

 3. Naast de optie Layer Mode ziet u als het goed is de schuifregelaar Opacity. Door dit percentage te verhogen, wordt het geselecteerde gedeelte transparanter. Als u echter de voorkeur geeft aan vervaging met kleurovergang kiest u voor Gaussian Blur. Ga hiervoor naar het menu Filter. Selecteer Blur en vervolgens Gaussian Blur. In het nieuwe dialoogvenster kunt u de waarde van Radius verhogen om uw selectie meer te vervagen. Klik op OK als u tevreden bent met het resultaat.


Een afbeelding laten vervagen in de achtergrond

 1. Wanneer u een afbeelding hebt geladen in Photoshop, verschijnt deze als achtergrondlaag in het deelvenster Layers. Uit voorzorg staat Photoshop niet toe dat u een afbeelding in deze laag verplaatst, maar daar kunt u eenvoudig omheen. Maak nog een laag door te klikken op het pictogram New Layer (een stukje papier met een ezelsoor) aan de onderkant van het deelvenster. Vervolgens kopieert u de afbeelding uit de achtergrondlaag en plakt u deze in laag 1.

 2. Klik nu op het pictogram New Adjustment Layer (een halfgevulde cirkel) aan de onderkant van het deelvenster Layers. Selecteer het vultype Solid Color. Deze laag dient als uw nieuwe achtergrond, dus kies een kleur die mooi mengt met de huidige afbeelding.

 3. Om de afbeelding te laten vervagen in de achtergrond selecteert u de tool Gradient (in de zwart-wit-instelling). Houd Shift ingedrukt en sleep over het hele gedeelte dat u wilt vervagen.


Twee afbeeldingen in elkaar laten overgaan

 1. Net als het combineren van een afbeelding met een achtergrondlaag, is het eenvoudig om twee afbeeldingslagen te combineren. Open de eerste afbeelding in Photoshop en klik op het pictogram New Layer aan de onderkant van het deelvenster Layers. Hier plakt u de tweede afbeelding. 

 2. Maak vervolgens een laagmasker op de tweede afbeelding door in hetzelfde deelvenster te klikken op het pictogram Add Layer Mask (een vierkantje met een cirkel erin). Selecteer de tool Gradient in de hoofdwerkbalk, houd Shift ingedrukt en teken een lijn over het gebied dat u wilt vervagen. Door een langere lijn te trekken, ontstaat er een meer geleidelijk effect. 

 3. Tot slot kunt u beide afbeeldingen verplaatsen, zelfs nadat u kleurovergang hebt toegepast. Als u de eerste afbeelding wilt verplaatsen en deze zich nog in de achtergrondlaag bevindt, houd u de Alt-toets ingedrukt en dubbelklikt u op het werk Background om deze aan te passen. Om de vervaging nauwkeuriger te bewerken, kunt u gebruikmaken van de schuifregelaar Opacity in het deelvenster Layer. Houd er wel rekening mee dat de gehele laag hierdoor transparanter wordt. 

 4. Wanneer u tevreden bent met de vervaging, transparantie en compositie kiest u in het menu File de optie Save As om een nieuwe kopie van uw project op te slaan. U kunt deze instellingen later altijd weer wijzigen. 

 • Was dit artikel nuttig?

Vindt u niet wat u zoekt?