Waarom is sommige inhoud gemarkeerd als 'Alleen voor redactioneel gebruik'?

U ziet dat veel afbeeldingen, vectoren en clips van Shutterstock van de markering 'Alleen voor redactioneel gebruik' zijn voorzien. Deze inhoudsitems zijn niet vrijgegeven voor commercieel gebruik, maar zijn in plaats daarvan ontworpen voor gebruik in nieuwsmedia en voor andere niet-commerciële doeleinden.
 


Voorbeeld van hoe de markering 'Alleen voor redactioneel gebruik' eruitziet.

Wat maakt inhoud 'redactioneel'?
Onder redactionele inhoud vallen alle items waarvoor we geen wettelijke toestemming hebben om licenties voor commerciële doeleinden voor te verstrekken. De volgende eigenschappen kunnen ervoor zorgen dat Shutterstock-inhoud als redactioneel wordt gezien:
  • Er wordt een beroemdheid afgebeeld. Afbeeldingen van beroemdheden zijn bijna altijd alleen voor redactioneel gebruik (zoals deze).
  • Er wordt een persoon afgebeeld zonder toestemmingsformulier. Als er een foto van een straat is gemaakt, staan hier waarschijnlijk veel mensen op. In dat geval heeft de fotograaf waarschijnlijk niet iedereen gevraagd een toestemmingsformulier te ondertekenen, wat betekent dat de afbeelding niet voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt (dit is een voorbeeld).
  • Er wordt een logo met een handelsmerk of servicemerk afgebeeld. Als er een duidelijk bedrijfslogo (of iets vergelijkbaars) wordt afgebeeld, is het item waarschijnlijk alleen voor redactioneel gebruik. Dit geldt bijvoorbeeld voor een afbeelding waarop een Adidas-winkel en -logo te zien zijn (zoals deze).
  • Er wordt iets anders met een handelsmerk afgebeeld. Veel gebouwen, zalen en locaties vallen onder een handelsmerk. Het Empire State Building valt bijvoorbeeld onder een handelsmerk, wat inhoudt dat afbeeldingen die daarop zijn gefocust, niet commercieel mogen worden gebruikt (zoals deze).
  • De afbeelding is gemaakt op privéterrein of terrein dat onder een handelsmerk valt. Sommige concertzalen en andere locaties zijn privé of vallen onder een handelsmerk, waardoor items die daar zijn gemaakt, onder de categorie 'redactioneel' vallen (zoals deze).
  • Deze lijst is niet limitatief. Er kunnen andere redenen zijn waarom een item onder redactionele inhoud valt. Als een item is gemarkeerd als 'Alleen voor redactioneel gebruik', betekent dit dat ons beoordelingsteam een wettelijke reden heeft gevonden om het als zodanig te bestempelen.

Wat is 'commercieel gebruik'?
Commercieel gebruik is elke vorm van promotie of advertentie voor een product of service die inkomsten genereert. Het gebruik kan zowel direct als indirect zijn. Direct gebruik kan zijn in de vorm van een advertentie voor een product. Indirect gebruik kan zijn in de vorm van een socialemediapost op een bedrijfspagina waarop reclame wordt gemaakt voor een vakantie, zonder dat specifiek reclame wordt gemaakt voor het bedrijf zelf. Geen van deze gebruiksvoorbeelden zou zijn toegestaan als de afbeelding als 'Alleen voor redactioneel gebruik' is gemarkeerd.

Is er een mogelijkheid om redactionele afbeeldingen voor commerciële doeleinden te gebruiken?
Shutterstock kan samenwerken met de fotograaf of rechthebbenden om in bepaalde gevallen rechten voor commercieel gebruik te verkrijgen. Meer informatie vindt u hier.

  • Was dit artikel nuttig?

Vindt u niet wat u zoekt?