Privacybeleid

Bekijk onze gebruiksvoorwaarden

Deze vertaling is louter ter informatie en is geen juridisch bindend document. Raadpleeg de originele voorwaarden in het Engels.

 1. Verzamelen van persoonlijke informatie
 2. Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken
 3. Hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt
 4. Rechtsgrondslagen voor de verwerking
 5. Informatie delen met dienstverleners/agenten
 6. Bewaren van gegevens en gegevensoverdraagbaarheid
 7. Uw keuzes (afmelden)
 8. Bescherming van uw persoonlijke gegevens
 9. Cookie- en trackingtechnologieën
 10. Wijzigingen in het privacybeleid
 11. Non-discriminatie
 12. Links naar sites van derden
 13. Widgets voor sociale media
 14. Single Sign-On
 15. E-mails via het verwijzingsprogramma
 16. Kinderen
 17. Entiteiten die persoonlijke gegevens verzamelen
 18. Privacyklachten

Voor het laatst bijgewerkt op 15 maart 2021.

In deze Privacyverklaring staat hoe Shutterstock persoonlijke gegevens en persoonlijke informatie beheert en je privacy respecteert. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast. We vragen bezoekers aan en gebruikers van onze sites dan ook om ons Privacybeleid regelmatig door te nemen.

Alle ʹPersoonlijke informatieʹ (gedefinieerd als alle informatie die de persoon op wie de informatie betrekking heeft identificeert of die kan worden gebruikt om deze persoon te identificeren, te lokaliseren of met hem/haar contact op te nemen) die we verzamelen en bewaren, wordt onderworpen aan dit privacybeleid, dat van tijd tot tijd wordt gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie over het bijwerken van uw gegevens en voorkeuren het gedeelte 'Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken'.

Shutterstock bestaat uit verschillende juridische entiteiten. Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de Shutterstock-groep van bedrijven. Wanneer we het in deze privacyverklaring over ʹShutterstockʹ, 'wij', 'ons' of 'onze' hebben, bedoelen we de entiteit Shutterstock die optreedt als beheerder of verwerker van uw informatie, zoals in meer detail wordt uitgelegd in het gedeelte ʹEntiteiten die persoonlijke gegevens verzamelenʹ hieronder.

Verzamelen van persoonlijke informatie

Als bezoeker van de site kunt u deelnemen aan verscheidene activiteiten zonder persoonlijke gegevens te verstrekken.

Als u zich echter registreert om als Shutterstock-abonnee een Shutterstock-site te gebruiken en producten of diensten te bestellen, verzamelen we mogelijk de volgende persoonlijke gegevens over u om deze diensten te kunnen aanbieden:

 • contactgegevens zoals uw naam, telefoon- en faxnummers, adres en e-mailadres;
 • factuurgegevens zoals het nummer, de verloopdatum, het soort kaart en het factuuradres van uw creditcard;
 • demografische gegevens zoals uw functiebenaming, functieomschrijving, bedrijfsnaam en bedrijfstype; en
 • profielgegevens, waaronder uw gebruikersnaam en wachtwoord, details over uw aankopen en de inhoud die u van ons hebt gelicentieerd.

Als u inhoud wilt indienen bij Shutterstock voor licentieverlening, kan het zijn dat u wordt gevraagd de volgende informatie te geven:

 • Contactgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, hoofdcontactadres en e-mailadres.
 • Informatie met betrekking tot betaling en bijdrager, inclusief maar niet beperkt tot uitbetalingsmethode, uitbetalings-e-mail, gewenste gebruikersnaam, belangrijkste onderwerp, camera-uitrusting, informatie over uw ervaringsniveau en het creatieve proces.

Afhankelijk van de activiteit wordt bepaalde informatie die we van u vragen aangeduid als verplicht en andere informatie als optioneel. Als u de verplichte gegevens voor een bepaalde activiteit niet invult, kunt u niet deelnemen aan deze activiteit.

Zoals bij de meeste websites kan Shutterstock, of kunnen subverwerkers van derden die toestemming hebben van Shutterstock, bepaalde technische en routeringsinformatie over uw computer verzamelen wanneer u de website gebruikt om uw gebruik van de website en bijbehorende diensten te vergemakkelijken. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we omgevingsvariabelen zoals browsertype, besturingssysteem, CPU-snelheid en het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer bijhouden. We gebruiken deze omgevingsvariabelen om de manier waarop u de site en bijbehorende diensten gebruikt, te bekijken en te vereenvoudigen. Shutterstock gebruikt ook omgevingsvariabelen om verkeerspatronen op de website te meten. Om een beter begrip te krijgen van de behoeften van onze bezoekers kan het zijn dat we zulke informatie af en toe linken aan uw persoonlijke gegevens.

Om fouten in onze database te beperken, onze gebruikers te valideren, en misbruik van ons systeem te voorkomen, kan het zijn dat we af en toe de persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd aanvullen met informatie van derden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we uw contactgegevens aanvullen met adresgegevens die worden verstrekt door de USPS (United States Postal Service) om uw informatie te kwalificeren en fouten in onze database te voorkomen. Het kan zo zijn dat we de informatie die we direct van u verzamelen aanvullen met informatie die is opgeslagen in databasen van derden, zoals demografische gegevens of bedrijfsinformatie, om de kans te vergroten dat enig promotiemateriaal dat we naar u sturen relevant en interessant voor u is. Hier vindt u een lijst van alle subverwerkers van derden die we gebruiken om informatie te verwerken.

Wanneer u onze mobiele apps of diensten downloadt en gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over het type apparaat dat u gebruikt en de versie van het besturingssysteem. Op geen enkel moment vragen we om, verkrijgen we toegang tot, of volgen we op locatie gebaseerde informatie van uw mobiele apparaat wanneer u downloadt of onze mobiele apps of diensten gebruikt.

Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken

Op verzoek zal Shutterstock u informatie verschaffen over de persoonlijke gegevens die we verwerken en hoe u hier toegang tot kunt krijgen. Neem contact met ons op via privacy@shutterstock.com als u deze informatie wilt opvragen.

U hebt het recht te allen tijde uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit doen door op de link 'Mijn account' te klikken, waarna u de meeste van uw persoonlijke gegevens direct kunt inzien en wijzigen. Als u uw account wilt verwijderen of wilt verzoeken dat we uw gegevens niet langer gebruiken om u diensten te verlenen, gaat u naar de link 'Mijn accountvoorkeuren' op de site en volgt u de instructies onder het gedeelte 'Mijn account verwijderen'. Bijdragers kunnen hun profiel hier wijzigen. Uit veiligheidsoverwegingen kunnen bepaalde persoonlijke gegevens alleen worden gewijzigd door contact op te nemen met de ondersteuning. We proberen binnen redelijke tijd te reageren op uw verzoek.

Hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt

Shutterstock verzamelt uw gegevens om u diensten te kunnen aanbieden, te voldoen aan onze juridische verplichtingen en onze producten en diensten te verbeteren. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met of verkocht of verhuurd aan derde partijen op een andere manier dan beschreven in dit privacybeleid. Shutterstock kan deze informatie voor het volgende gebruiken:

 • Verifieer en verleen toegang tot de websites, mobiele applicaties en diensten van Shutterstock.
 • uw financiële transacties te verwerken;
 • u bevestigingen te sturen voor een bestelling of een verlenging;
 • indien nodig, uw recht op technische ondersteuning of andere voordelen die beschikbaar komen voor geregistreerde gebruikers, te registreren;
 • te antwoorden op verzoeken, vragen en problemen via de klantenservice;
 • uw account te beheren;
 • u door u opgevraagde product- en dienstinformatie te sturen;
 • u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en diensten van Shutterstock en geselecteerde derde partijen;
 • promoties en sweepstakes te beheren waaraan u deelneemt en u op de hoogte te brengen van de resultaten;
 • illegale activiteiten en/of schendingen van onze servicevoorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of te bestraffen;
 • te voldoen aan onze behoeften met betrekking tot onderzoek en product/dienstontwikkeling en om onze website, diensten en het aanbod te verbeteren;
 • Personaliseer uw ervaring voor ons dienstenaanbod, zoekresultaten en aanbiedingen die u ontvangt.

We bewaren informatie die we verzamelen door middel van cookies, logbestanden, transparante afbeeldingen en/of bronnen van derden om een samenvatting te maken van uw voorkeuren. We koppelen uw persoonsgegevens en/of uw gebruiksgeschiedenis als lid aan informatie in de samenvatting om u op maat gemaakte promoties en marketingaanbiedingen te bieden, om de inhoud van de site voor u te verbeteren en/of om uw voorkeuren te bepalen.

In bepaalde situaties kan Shutterstock verplicht zijn om te voldoen aan juridische verplichtingen en persoonsgegevens bekendmaken om gevolg te geven aan een wettelijk verzoek, zoals het voldoen aan nationale veiligheids- of rechtshandhavingsvereisten.

Indien dit wettelijk vereist is (bijvoorbeeld om te voldoen aan een dagvaarding, aanhoudingsbevel, gerechtelijk bevel of juridische procedure jegens Shutterstock) en wanneer we menen dat vrijgave noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, een rechtszaak te vermijden, uw veiligheid of die van anderen te beschermen, onderzoek te doen naar fraude en/of in te gaan op een verzoek van de overheid. Het kan ook zijn dat we informatie over u vrijgeven om te voldoen aan onze juridische verplichtingen als we vaststellen dat een dergelijke vrijgave noodzakelijk is voor de nationale veiligheid, rechtshandhaving, of andere zaken van algemeen belang.

Voor personen die in de Europese Economische Ruimte (EER) en het VK gevestigd zijn, vertrouwen we op de volgende wettelijke grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Indien verwerking noodzakelijk is om ons contract met u uit te voeren:
  • toegang verlenen tot de websites, mobiele applicaties en diensten van Shutterstock om te voldoen aan de voorwaarden van uw contract;
  • uw ervaring aanpassen, zoals het gericht aanbieden van onze diensten, zoekresultaten en aanbiedingen aan u.
  • informatie verstrekken zodat u beslissingen kunt nemen over diensten van Shutterstock;
  • uw financiële transacties verwerken en een bevestiging van uw bestelling/verlenging versturen;
  • indien nodig, uw recht op technische ondersteuning of andere voordelen die beschikbaar komen voor geregistreerde gebruikers, registreren;
  • antwoorden op verzoeken, vragen en problemen via de klantenservice;
  • uw account beheren.
 • Verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen:
  • Onderzoeken en beschermen tegen inbreuk op intellectueel eigendom;
  • de geldigheid van licenties op Shutterstock-inhoud bevestigen;
  • schendingen van onze servicevoorwaarden onderzoeken, voorkomen of actie ertegen ondernemen.
 • Verwerking ter bevordering van de legitieme belangen van Shutterstock:
  • het leveren, verbeteren en aanpassen van onze website en diensten;
  • beheer van onze activiteiten en nakoming van onze contractuele verplichtingen jegens onze klanten en bijdragers;
  • analyseren en begrijpen hoe onze online platforms worden gebruikt;
  • handhaving van de veiligheid en integriteit van onze websites, mobiele applicaties en andere diensten;
  • u informatie over producten of diensten sturen en u op de hoogte houden van speciale aanbiedingen en diensten van Shutterstock en bepaalde derde partijen;
  • promoties en sweepstakes beheren;
  • onderzoek en product/dienstontwikkeling ter verbetering van onze website, diensten en het aanbod;
 • Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de juridische verplichtingen van Shutterstock, waaronder:
  • Onderzoek en bescherming tegen inbreuk op intellectueel eigendom, fraude, spam, intimidatie, misdaad en veiligheidsrisico's;
  • naleving van de wetgeving op het gebied van het witwassen van geld, omkoping, corruptie en de toepasselijke sanctiewet- en -regelgeving; en
  • voldoen aan financiële rapportage en andere verplichtingen onder de toepasselijk effectenwetgeving.

Informatie delen met dienstverleners/agenten

Shutterstock maakt gebruik van een of meerdere externe bedrijven gespecialiseerd in creditcardverwerking om u rekeningen te sturen voor het gebruik van onze goederen en diensten. Voor zover wij weten, worden er bij deze bedrijven geen persoonsgegevens bewaard, gedeeld of opgeslagen voor andere doeleinden.

We delen ook persoonlijke gegevens met bepaalde bedrijven die namens ons diensten leveren. We delen enkel de persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor hen om deze diensten te leveren. We eisen van elk bedrijf waarmee we deze persoonlijke informatie mogelijk delen dat ze de gegevens beschermen op een manier die overeenstemt met dit beleid en dat ze het gebruik van zulke persoonlijke informatie beperken tot de prestaties of diensten voor Shutterstock. Hier kunt u een lijst vinden van deze subverwerkers van derden.

Persoonlijke informatie wordt door ons niet doorverkocht of op andere wijze verstrekt aan andere bedrijven voor de marketing van hun eigen producten of diensten.

Bewaren van gegevens en gegevensoverdraagbaarheid

We bewaren uw informatie zolang uw account actief is en uw informatie nodig is om u diensten te kunnen aanbieden, als dit nodig is om de licenties voor het gebruik van Inhoud te valideren of af te dwingen of indien dit vereist is om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Als u uw account wilt verwijderen of wilt verzoeken dat we uw gegevens niet langer gebruiken om u diensten te verlenen, gaat u naar de link 'Mijn accountvoorkeuren' op de site en volgt u de instructies onder het gedeelte 'Mijn account verwijderen'. Als u geen toegang hebt tot uw account, neemt u contact op met privacy@shutterstock.com. We proberen binnen 30 dagen te reageren op uw verzoek. We bewaren uw informatie en gebruiken deze indien nodig om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, om geschillen op te lossen en onze overeenkomsten op te leggen.

Als u Inhoud van Shutterstock hebt gelicentieerd, kunt u uw licentiegeschiedenis openen door naar Licentiegeschiedenis te gaan.

Uw keuzes (afmelden)

Shutterstock verkoopt uw persoonsgegevens of persoonlijke gegevens niet aan derden. We maken wel gebruik van de advertentiediensten van derden om de advertenties te beheren die we op andere websites plaatsen. Onze externe partner kan technologieën gebruiken zoals cookies en trackers om informatie over uw activiteiten op deze site en andere sites te verzamelen om u advertenties te tonen die aansluiten op uw browse-activiteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt voor het tonen van op uw interesses gebaseerde advertenties, kunt u zich hiervoor afmelden door hier te klikken (of hier als u zich in de Europese Unie bevindt). Houd er rekening mee dat u hiermee niet de weergave van advertenties kunt uitschakelen. U blijft algemene advertenties ontvangen.

Shutterstock gebruikt uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven en zal uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor een wezenlijk ander doeleinde zonder uw expliciete toestemming.

U kunt ervoor kiezen geen e-mailupdates en nieuwsbrieven van Shutterstock of partners te ontvangen door op de link 'Mijn account' te klikken op de site en de toepasselijke selecties te maken. De keuze om u af te melden voor zulke communicatie is ook algemeen beschikbaar tijdens het registratieproces. Shutterstock neemt nog wel contact met u op bij wijzigingen in de servicevoorwaarden of de servicevoorwaarden voor inzenders, zoals van toepassing. Daarnaast zenden we u nog steeds dienstgerelateerde aankondigingen, inclusief maar niet beperkt tot een registratie-e-mail, winstmeldings-e-mails, e-mails die automatisch worden verzonden als gevolg van acties die u ondernam op de site en communicatie met betrekking tot rekeningen. Over het algemeen kunt u zich niet afmelden voor dit type communicatie dat niet promotiegericht is. Als u ze niet wenst te ontvangen, hebt u de mogelijkheid uw account te deactiveren.

Als u gebruikmaakt van een mobiele app van Shutterstock, sturen wij u mogelijk van tijd tot tijd pushmeldingen om u op de hoogte te houden van gebeurtenissen of promoties die wij organiseren. Als u deze typen communicaties niet langer wenst te ontvangen, kunt u deze op apparaatniveau uitschakelen.

U kunt een verzoek indienen voor het verwijderen van uw persoonlijke gegevens uit onze systemen en/of u afmelden voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens door naar de pagina 'Mijn account – Voorkeuren' te gaan en de instructies te volgen in het gedeelte 'Mijn persoonsgegevens verwijderen'. Als u geen toegang hebt tot uw account, neemt u contact op met privacy@shutterstock.com.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

De persoonlijke informatie die u verstrekt in verband met het gebruik van de site, wordt op verscheidene manieren beschermd.

 • Uw toegang tot uw accountprofiel is beschikbaar door middel van een wachtwoord en unieke gebruikersnaam die door u werden geselecteerd. Het wachtwoord is gecodeerd. Gebruik een sterk, alfanumeriek wachtwoord en deel dit met niemand.
 • Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers waar enkel een select aantal medewerkers van Shutterstock en contractanten toegang toe heeft via een wachtwoord.
 • Uw persoonlijke informatie wordt gecodeerd wanneer deze wordt verstrekt aan Shutterstock.
 • Wanneer u gevoelige informatie (zoals een creditcardnummer) invoert in onze registratie- of bestelformulieren, coderen we die informatie met transportlaagbeveiligingstechnologie.

We streven ernaar de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt, te beschermen. Dit doen we zowel tijdens de verstrekking van de gegevens als na de ontvangst ervan. Geen enkele methode om informatie via internet te verzenden of elektronisch te bewaren is echter 100% veilig. Hoewel we rekening houden met de gevoeligheid van de persoonlijke informatie die we verzamelen, verwerken en opslaan, en met de huidige staat van de technologie om deze maatregelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Als u vragen hebt over veiligheid op onze websites, kunt u via het volgende e-mailadres contact met ons opnemen: privacy@shutterstock.com.

De site kan automatisch informatie verzamelen als u aan het bladeren bent, zoals internetserviceprovider, browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaattype, gemiddelde tijd besteed op onze site(s), bezochte pagina's, de door u verkregen informatie, het internetprotocoladres (IP-adres) dat is gebruikt om uw computer met het internet te verbinden en andere relevante gegevens. Dergelijke informatie wordt ook wel een webanalyse of clickstreamdata genoemd.

We kunnen deze automatisch verzamelde logboekinformatie combineren met andere informatie die we over u verzamelen. We doen dit om onze geboden services te verbeteren, om onze marketing en analyses te verbeteren en om sitefunctionaliteit te leveren.

Technologieën zoals cookies, bakens, tags en scripts worden door Shutterstock en onze partners, analysediensten en diensten gebruikt om sitefuncties en -functionaliteit te leveren. Deze technologieën worden gebruikt voor trendanalyse, sitebeheer, het volgen van gebruikers op de site en om demografische informatie over onze gebruikersbasis als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten gebaseerd op het gebruik van deze technologieën door deze bedrijven op zowel individuele als samengevoegde basis ontvangen.

 • Een cookie is een klein, uniek tekstbestand dat een website naar uw computer kan sturen als u een site bezoekt. We kunnen sessiecookies gebruiken, welke worden verwijderd als een gebruiker zijn of haar browser afsluit, en/of permanente cookies, die op de computer van de gebruiker blijven staan totdat ze handmatig worden verwijderd. De meeste browsers kunnen u waarschuwen dat er cookies worden gebruikt of cookies in het geheel weigeren. Als u niet wilt dat we cookies gebruiken in uw browser, kunt u uw browser instellen om cookies te weigeren of om u een melding te sturen als een website een cookie op uw computer probeert te plaatsen. Het afwijzen van cookies kan gevolgen hebben voor uw mogelijkheden om de site te gebruiken.
 • We werken samen met een externe partij om advertenties op onze website weer te geven of om onze advertenties op andere sites te beheren. Onze externe partner kan technologieën gebruiken zoals cookies om informatie over uw activiteiten op deze site en andere sites te verzamelen om u advertenties te tonen die aansluiten op uw browse-activiteiten en interesses. Als u niet wilt dat deze informatie wordt gebruikt voor het tonen van op uw interesses gebaseerde advertenties, kunt u zich hiervoor afmelden door hier te klikken (of hier als u zich in de Europese Unie bevindt). Houd er rekening mee dat u hiermee niet de weergave van advertenties kunt uitschakelen. U blijft algemene advertenties ontvangen.

U kunt meer informatie vinden over de cookies en externe advertentiepartners in onze Cookieverklaring

We geven u de mogelijkheid om een profiel te maken om toegang te krijgen tot blogs of online community‘s voor het delen van informatie zoals berichten, foto‘s en video‘s. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de handelingen van anderen met wie u besluit uw pagina's en gegevens te delen. Informatie die u op een openbaar prikbord of in een chatroom plaatst, zoals het Forum For Contributors (de Forums), is beschikbaar voor alle personen die de betreffende locatie bezoeken. Neem contact met ons op viaprivacy@shutterstock.com als u een verzoek wilt doen om uw persoonlijke gegevens van onze blog of ons communityforum te verwijderen. In bepaalde gevallen is het voor ons niet mogelijk om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als dat zo is, laten we u dat weten met de reden waarom. Als u een externe applicatie hebt gebruikt om dergelijke informatie te plaatsen, kunt u de informatie verwijderen door in te loggen op de betreffende applicatie en de informatie te verwijderen of door contact op te nemen met de leverancier van de externe applicatie.

Uw e-mailadres wordt niet automatisch op de Forums getoond, tenzij u de standaardinstelling hiervoor aanpast. Uw e-mailadres is dan beschikbaar voor alle personen die de Forums bezoeken. Daarnaast kan alle informatie die u aan uw profiel toevoegt door alle bezoekers aan de forums worden bekeken. U kunt uw profiel hier wijzigen.

We gebruiken analytische software voor mobiele telefoons om meer inzicht te krijgen in de functionaliteit van onze mobiele software op uw telefoon. Deze software kan informatie verzamelen over hoe vaak u de applicatie gebruikt, de gebeurtenissen binnen de applicatie, het totale gebruik van de applicatie, prestatiegegevens en de locatie waarvan de applicatie is gedownload. We koppelen de informatie die we in de analytische software opslaan niet aan persoonsgegevens die u in de mobiele applicatie invoert.

Wijzigingen in het privacybeleid

Shutterstock behoudt zich het recht voor het privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen naar eigen goeddunken en bericht hierover per e-mail of op de thuispagina van de website wanneer we materiële wijzigingen doorvoeren in het privacybeleid voordat de wijziging van kracht wordt. Als u vanwege deze wijzigingen de manier wilt aanpassen waarop Shutterstock uw persoonlijke gegevens kan gebruiken, kunt u dit doen door de procedure te volgen die wordt beschreven in het onderdeel 'Uw persoonlijke gegevens en privacyvoorkeuren bijwerken'.

U wordt geacht op de hoogte te zijn gebracht van alle materiële wijzigingen in het privacybeleid en hiervan de gevolgen te ondergaan nadat een dergelijk bericht werd geplaatst, met uitzondering van de volgende situaties: Als u op het moment waarop u persoonlijke gegevens verstrekt aan Shutterstock (zoals nu het geval is) de kans krijgt te beperken in welke mate zulke informatie wordt gebruikt om met u te communiceren, zowel door Shutterstock of door derde partijen, verandert Shutterstock deze voorkeuren niet zonder uw expliciete toestemming. Als Shutterstock echter wordt overgenomen door of wordt samengevoegd met een andere entiteit, kan Shutterstock zonder uw toestemming klanteninformatie verstrekken aan een dergelijke entiteit die verband houdt met dat deel van ons bedrijf dat werd verkocht of werd samengevoegd met de andere entiteit, maar Shutterstock zal u op de hoogte brengen van dergelijke verkoop van activa, overnames of fusies op deze site.

Non-discriminatie

Shutterstock zal niet discriminerend optreden tegen gebruikers die rechten kunnen ontlenen aan de Californische privacywetgeving of andere privacy- of gegevensbeschermingswetgeving. We zullen gebruikers die rechten kunnen ontlenen aan privacywetgeving niet uitsluiten van onze dienstverlening, noch zullen we andere prijzen hanteren voor gebruikers die ervoor kiezen om hun rechten krachtens de toepasselijke privacywetgeving uit te oefenen.

Op onze site staan links naar andere websites waar mogelijk een ander privacybeleid geldt dan dat van Shutterstock. Als u persoonlijke gegevens op een dergelijke site plaatst, wordt die informatie behandeld conform het privacybeleid van de betreffende site. We raden u aan om het privacybeleid van sites die u bezoekt aandachtig te lezen.

Widgets voor sociale media

Onze website hanteert mogelijk sociale-mediafuncties, zoals de knop Vind ik leuk van Facebook en widgets, zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma's die op onze site worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, bijhouden welke pagina's u bezoekt op onze site en een cookie plaatsen opdat de functie goed werkt. Sociale-mediafuncties en -widgets worden of extern of direct op onze site gehost. Op uw interacties met deze functies is het privacybeleid van het bedrijf dat de functie heeft geleverd van toepassing.

Single Sign-On

U kunt mogelijk op onze site inloggen met aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de optie om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, om ons aanmeldformulier al gedeeltelijk in te vullen. Diensten zoals Facebook Connect bieden u de optie om informatie over uw activiteiten op deze website op uw profielpagina te posten om dit te delen met andere personen binnen uw netwerk.

E-mails via het verwijzingsprogramma

Als u gebruik wenst te maken van onze verwijzingsdienst om een collega te vertellen over onze website, om een collectie te delen of om iemand uit te nodigen voor een teamaccount, zullen we u vragen naar de naam en het e-mailadres van de collega. We sturen uw collega eenmalig een geautomatiseerde e-mail om hem of haar uit te nodigen de site te bezoeken. Shutterstock bewaart deze informatie met als enig doel deze eenmalige e-mail te versturen, het succes van ons verwijzingsprogramma na te gaan en de toegang tot collecties te beheren.

Uw collega kan contact opnemen met privacy@shutterstock.com om te vragen deze informatie uit onze database te verwijderen.

Kinderen

Het is niet onze bedoeling persoonlijke gegevens te verzamelen van minderjarigen. Voer geen informatie in op deze site en maak geen gebruik van onze diensten als u jonger bent dan 18 jaar. Als u denkt dat uw minderjarige kind persoonlijke gegevens heeft ingevuld, neem dan contact op met support@shuttterstock.com om de gegevens te laten verwijderen en het account van het kind af te sluiten.

Entiteiten die persoonlijke gegevens verzamelen

Gegevensbeheerder (locatie van oprichting of organisatie)

Voor personen die zich in de VS, Canada en India bevinden:

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Telefoonnummer: 1-646-419-4452
E-mailadres: privacy@shutterstock.com

Voor personen die zich buiten de Verenigde Staten, Canada en India bevinden, is de verantwoordelijke voor gegevensverwerking:

Shutterstock Ireland Limited
6th Floor, South Bank House, Barrow Street,
Dublin 4, Ireland
E-mailadres: privacy@shutterstock.com

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer - DPO) voor de Shutterstock-groep aangesteld die verantwoordelijk is voor het overzien van vragen gerelateerd aan deze privacyverklaring. Als je vragen, zorgen of verzoeken hebt betreffende deze privacyverklaring, hoe we met je Persoonlijke informatie omgaan of enige andere kwestie gerelateerd aan je Persoonlijke informatie, neem dan contact op met onze DPO via privacy@shutterstock.com.

Andere leden van de Shutterstock-groep van bedrijven kunnen betrokken zijn bij de verwerking van persoonlijke informatie, zoals beschreven wordt in ons artikel over subverwerking binnen de Shutterstock-groep.

Privacyklachten

Individuen die zich in bepaalde landen bevinden, waaronder de Europese Economische Ruimte, hebben bepaalde wettelijke rechten gerelateerd aan hun persoonlijke gegevens. Als u voor de wet onderworpen bent aan vrijstellingen, hebt u mogelijk het recht om toegang tot uw persoonsgegevens aan te vragen, deze gegevens bij te werken, te verwijderen of te corrigeren en verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Tot zover het verwerken van uw persoonlijke gegevens door Shutterstock onderworpen is aan de Europese algemene verordening gegevensbescherming, is Shutterstock voor het verwerken van uw gegevens afhankelijk van haar legitieme belangen. Waar Shutterstock bepaalde persoonlijke gegevens verwerkt voor haar eigen directe promotionele doeleinden, hebt u het recht op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor dit doel door te klikken op de link 'Mijn account' en u af te melden, zodat u geen e-mails meer ontvangt. Bijdragers kunnen hun profiel hier wijzigen.

U kunt een verzoek indienen voor het verwijderen van uw persoonlijke gegevens uit onze systemen en/of u afmelden voor de verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens door naar de pagina 'Mijn account – Voorkeuren' te gaan en de instructies te volgen in het gedeelte 'Mijn persoonsgegevens verwijderen'.

Als u een bezwaar wilt maken tegen de verwerker van uw persoonsgegevens, kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking door een e-mail naar privacy@shutterstock.com te sturen.

Shutterstock neemt de zorgen betreffende privacy van haar gebruikers serieus. Als je vragen hebt over dit Privacybeleid of als u van mening bent dat Shutterstock dit Privacybeleid met betrekking tot je Persoonlijke informatie niet heeft nageleefd, kun je contact opnemen met je functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@shutterstock.com

Gegevensbeheerder (locatie van oprichting of organisatie)

Voor personen die zich in de VS, Canada en India bevinden:

Shutterstock, Inc. (US)
350 Fifth Avenue, 21st Floor
New York, NY 10118
Telefoonnummer: 1-646-419-4452
E-mailadres: privacy@shutterstock.com

Voor personen die zich buiten de Verenigde Staten, Canada en India bevinden, is de verantwoordelijke voor gegevensverwerking:

Shutterstock Ireland Limited
6th Floor, South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
E-mailadres: privacy@shutterstock.com

Behoudens het toepasselijk recht hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale autoriteiten voor gegevensbescherming of bij de Ierse functionaris voor gegevensbescherming, de belangrijkste toezichthoudende autoriteit van Shutterstock in de Europese Unie. Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte en denkt dat wij uw persoonsgegevens in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bewaren, kunt u vragen of klachten richten aan uw lokale autoriteiten voor gegevensbescherming of onze leidende toezichthoudende autoriteit:

Ierse functionaris voor gegevensbescherming
Kantoor van de functionaris voor gegevensbescherming
Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland
Telefoonnummer: +353 57 868 4757
Fax: +353 57 868 4757
E-mailadres: info@dataprotection.ie