De volgende licentie is van toepassing op uw aankoop tussen 25 maart 2014 en 30 mei 2015. Om de meest recente licentieovereenkomst te bekijken klikt u hier. Om te zien welke licentieovereenkomst op u van toepassing is, klik hier.
Deze Nederlandstalige vertaling van onze Licentievoorwaarden is een protocolvertaling en geen rechtsgeldig document. Refereer alstublieft naar de originele Engelse tekst. Door een afbeelding van de Shutterstock-website te downloaden, gaat u akkoord met de voorwaarden en condities zoals uiteengezet in de Engelstalige versie van de Algemene Voorwaarden .
SHUTTERSTOCK, INC.
ALGEMENE VOORWAARDEN (AV)
STANDAARD LICENTIE

Beste Shutterstock-klant:

Het volgende is een rechtsgeldige overeenkomst tussen u, of de werkgever, of een andere entiteit namens wie u deze overeenkomst aangaat ("u" of "Klant") en Shutterstock, Inc, een Delaware bedrijf met kantoor te Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118, als licentiegever, ("Shutterstock"). De verkoopvertegenwoordiger van Shutterstock voor het ontvangen van betalingen in Britse Ponden (GBP) of Euro is Shutterstock (UK) Limited, een vennootschap opgezet in Engeland (bedrijfsregistratienummer 08443009), gevestigd te c/o Bryan Cave, 88 Wood Street, London EC2V 7AJ ("Shutterstock UK").

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u Shutterstock-afbeeldingen en/of inhoud ("Afbeelding" of "Afbeeldingen") downloadt. Door het downloaden van een Afbeelding gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden, de Shutterstock Privacy Statement en de Servicevoorwaarden voor de Shutterstock-website, waarvan de documenten hierin zijn opgenomen en hier deel van uitmaken door deze verwijzing. Door deze overeenkomst aan te gaan, bevestigt u dat het land waar u woonachtig bent hetzelfde is als het aangegeven factuuradres.

Shutterstock behoudt zich het recht voor om deze Servicevoorwaarden op elk moment te wijzigen, en u verklaart aan dergelijke wijzigingen gebonden te zijn. Indien en wanneer wijzigingen worden aangebracht in deze Servicevoorwaarden, zal een aankondiging verschijnen op uw aanmeldingspagina. Zorg ervoor dat u al deze wijzigingen leest en begrijpt. Indien u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, moet u geen Afbeeldingen downloaden of gebruiken. De geldende Servicevoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u wordt gefactureerd, regelen uw rechten en plichten met betrekking tot gedownloade Afbeeldingen tijdens elke factureringscyclus. Als u een product selecteerde met de optie voor automatische vernieuwing, zal de datum van inwerkingtreding van elke verlenging bepalen welke Servicevoorwaarde uw gebruik van Afbeeldingen regelt. Als u de optie voor automatische vernieuwing hebt geselecteerd voor uw product, zal het product automatisch worden verlengd en bij u in rekening worden gebracht zoals vermeld in de beschrijving van uw product wanneer u uw eerste aankoop doet. Tenzij u Automatisch vernieuwen uitschakelt voordat uw volgende verlenging plaatsvindt.

Als u de afbeeldingen op een manier wilt gebruiken die niet is toegestaan in deze servicevoorwaarden, raadpleeg dan de uitgebreide licentie, welke meer gebruiksrechten verleent Afbeeldingen die zijn gedownload als onderdeel van uw standaardlicentie-abonnement mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze servicevoorwaarden van de standaardlicentie, ongeacht of u andere producten hebt gekocht.

DIT IS EEN ENKELVOUDIGE LICENTIE. HET MACHTIGT EEN NATUURLIJK PERSOON VOOR HET LICENTIEREN, DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN AFBEELDINGEN. Uw Shutterstock gebruikersnaam en wachtwoord mogen alleen door u worden gebruikt. Elke persoon die toegang wenst te krijgen tot de ShutterstockWebsites, moet zijn/haar eigen gebruikersnaam en wachtwoord hebben. Wij behouden ons het recht voor om accounts te controleren en middelen te gebruiken om gebruikers te stoppen hun aanmeldingsgegevens te delen. Op maat gemaakte producten voor meerdere gebruikers zijn verkrijgbaar bij Shutterstock. Neem contact op met Shutterstock Ondersteuning voor meer informatie of kijk op Shutterstocks Multi-Share-product.

Tenzij nadrukkelijk hier vermeld, mag u Afbeeldingen (geheel of gedeeltelijk) niet meer dan tweehonderdvijftig duizend (250.000) keer direct of indirect gebruiken, kopiëren of reproduceren.

Indien u een inwoner bent van de Europese Unie en u uw account binnen zeven (7) dagen na uw betaling aan Shutterstock UK annuleert, zal Shutterstock UK de door u gedane betaling met betrekking tot de geannuleerde account retourneren, mits u geen afbeeldingen heeft gedownload. Om uw account te annuleren, neemt u contact op met support@shutterstock.com.

  DEEL I
  GELIMITEERDE LICENTIE
 1. Alle Afbeeldingen op Shutterstock.com en aanverwante Shutterstock-webpagina's (gezamenlijk "Shutterstock Websites") worden beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen. Shutterstock en/of de verschillende artiesten die inhoud en/of Afbeeldingen aan Shutterstock ("Medewerkers") verstrekken, bezitten alle rechten, waaronder de auteursrechten in en op de Afbeeldingen. Shutterstock en/of haar Medewerkers behouden alle rechten in en op de Afbeeldingen die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend door deze Gebruiksvoorwaarden. Uw rechten op het gebruik van elke Afbeelding zijn onderhevig aan deze servicevoorwaarden en onder de conditie dat u Shutterstock betaalt voor uw gebruik van de Afbeeldingen. Als u niet voldoet aan enige betaling aan Shutterstock, of indien een cheque niet wordt geaccepteerd of creditcardbetaling wordt geweigerd of teruggeboekt, wordt uw account als delinquent beschouwd. Op voorwaarde dat uw account geldig was op het moment dat u een afbeelding downloadde en u niet op een andere manier handelde in strijd met een van de voorwaarden daarvan (of met de voorwaarden van enige andere overeenkomst tussen u en Shutterstock), hebt u het recht om de gedownloade afbeelding te gebruiken, onder voorbehoud echter van deze Gebruiksvoorwaarden. Als uw account delinquent wordt, zal uw recht om op elk moment gedownloade Afbeeldingen te gebruiken automatisch beëindigen, tenzij alle betalingen samen met eventuele rente daarover en Shutterstocks kosten van invordering, bankkosten en creditcardverwerkingskosten niet later zijn ontvangen dan vijftien (15) dagen nadat uw account delinquent geworden is.

 2. Shutterstock garandeert u hierbij een non-exclusief, onoverdraagbaar, wereldwijd, constant recht om Afbeeldingen op de volgende wijze te gebruiken, te wijzigen en te reproduceren, onderworpen aan de restricties zoals uiteengezet in deze voorwaarden en in DEEL II van deze overeenkomst:

  1. Op websites;

  2. In afgedrukte media, digitale media, verpakking van het product en software, waaronder tijdschriften, kranten, boeken (waaronder print-on-demand boeken), e-books, zijdelings reclamemateriaal, briefpapier, visitekaartjes, etiketten, cd-en dvd-cover art, toepassingen ( waaronder mobiele 'apps'), en opt-in e-mail marketing, op voorwaarde dat geen enkele Afbeelding in totaal vaker dan tweehonderdvijftigduizend (250.000) maal gereproduceerd wordt, en dat de Afbeeldingen niet gebruiksklaar kunnen worden overgenomen van dergelijke digitale media of software;

  3. Onderdeel van film, video, multimediapresentaties, of reclame voor uitzending, openbare uitvoering, of streaming op voorwaarde dat de beoogde doelgroep bestaat uit minder dan tweehonderdvijftigduizend (250.000) kijkers, in totaal;

  4. Onderdeel van afgedrukt of digitaal materiaal voor openbare vertoning, waaronder beursstands of verkooppuntmaterialen, met uitzondering van zogenaamde “Out of Home”-reclame, op voorwaarde dat de beoogde doelgroep bestaat uit minder dan tweehonderdvijftigduizend (250.000) kijkers, in totaal;

  5. Voor decoratieve doeleinden, uitsluitend voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, niet voor wederverkoop, download of distributie, of enig ander commercieel gebruik

  6. Als uw gewenste gebruik hierboven niet wordt beschreven, of als u een afbeelding meer dan 250.000 keer moet reproduceren, zie dan onze Uitgebreide licentie of neem contact op met Customer Support.

 3. In het geval u een afgeleid werk creëert dat gebaseerd is op één of meer Afbeeldingen of één bevat, blijven alle rechten van en op zulke Afbeeldingen in de handen van Shutterstock of haar Medewerker(s), onderworpen aan uw rechten om zulke Afbeeldingen te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en beperkingen hierin uiteengezet.

 4. Alle andere rechten op de Afbeeldingen zijn uitdrukkelijk behouden aan Shutterstock en haar Medewerkers.

 5. DEEL II
  RESTRICTIES

  U MAG NIET:

 6. Een Afbeelding gebruiken op een andere manier dan zoals omschreven in DEEL I.

 7. Maak afbeeldingen beschikbaar op een digital asset management systeem, gedeelde schijf of iets vergelijkbaars voor delen of overdragen.

 8. Wederverkopen, herdistribueren, toegang bieden tot, delen of overdragen van Afbeeldingen tenzij uitdrukkelijk hierin voorzien. Uploaden van een Afbeelding op een website met een resolutie die de schermresolutie van het beoogde weer te geven toestel overschrijdt, zal worden beschouwd als een poging tot herdistribueren van de Afbeelding.

 9. Het publiekelijk tonen van een Afbeelding: (a) als een standalone-bestand in een digitaal formaat op het internet, of (b) in een digitaal formaat zonder het opleggen van technische of geschreven beperkingen bedoeld ter voorkoming van het gebruik van dergelijke Afbeeldingen door derden, tenzij de Afbeelding is opgenomen in een ontwerp met tekst of andere inhoud, en de overlappende of ingesloten tekst of andere dergelijke inhoud een oppervlakte heeft die ten minste 33% van de beeldschermgrootte van de Afbeelding dekt. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze overeenkomst, kan geen andere persoon Afbeeldingen gebruiken, waarvoor u hieronder toestemming heeft gegeven.

 10. Afgedrukte reproducties van een Afbeelding als behang of muurkunst, op reclameborden, op canvas, papier, plastic of enig ander medium vervaardigen of op andere wijze doorverkopen of distribueren, tenzij dergelijke reproducties uitdrukkelijk zijn toegestaan in DEEL I.

 11. Het gebruik of vertonen van een Afbeelding op websites of via een service met het doel door gebruiker aangepaste on-demand producten te verkopen of op welke manier dan ook de verkoop daarvan te bevorderen, inclusief, bij wijze van voorbeeld, postkaarten, koffiemokken, t-shirts, posters, giclée-prints, behang, kunstwerken en dergelijke objecten.

 12. Gebruik van een afbeelding samen met pornografische, lasterlijke of anderszins onwettige of immorele inhoud.

 13. Het gebruik van een Afbeelding op een manier dat het misbruik maakt van het merk van een derde of andere intellectuele eigendom, of aanleiding zou geven tot een claim voor misleidende reclame of oneerlijke concurrentie.

 14. Het gebruik van een Afbeelding op een dergelijke manier dat iemand afgebeeld wordt op een manier waaraan een redelijk denkend persoon aanstoot kan nemen - dit is inclusief, maar niet beperkt tot het gebruik van Afbeeldingen: a) in pornografisch materiaal; b) tabakreclames; c) advertenties voor nachtclubs of dergelijke met een programmering ongeschikt voor minderjarigen, of voor escort, dating of dergelijke services; d) gerelateerd aan politieke doeleinden; e) in advertenties of promotiemateriaal voor farmaceutische producten, geneeskrachtige producten, kruidenproducten of medische producten of diensten, inbegrepen, maar niet beperkt tot dieet- en kruidensupplementen, spijsverteringsproducten, producten voor persoonlijke hygiëne of anticonceptie; en f) gebruik dat onterend is, of op andere wijze een onrechtmatige, beledigende of immorele inhoud hebben. U mag geen gebruik maken van een Afbeelding met de gelijkenis van een persoon, indien dit gebruik inhoudt dat het model zich aansluit bij een immorele of illegale activiteit of lijdt aan een lichamelijke of geestelijke handicap, ziekte of aandoening. Shutterstock biedt licenties die het mogelijk maken bepaalde "gevoelige" toepassingen te gebruiken die zijn verboden door deze Standaardlicentie. Neem contact op met Shutterstock Support voor meer informatie.

 15. Gebruik elke Afbeelding op een sociaal media platform of andere derde site die beweert rechten te verwerven in de Afbeelding is strijd met deze Gebruiksvoorwaarden als gevolg van dergelijk gebruik. Op verzoek van Shutterstock, moet u onmiddellijk alle Afbeeldingen van een dergelijk platform of dergelijke website verwijderen. Als u een dergelijk gebruik nodig heeft, neem dan contact op met Shutterstock Ondersteuning.

 16. Het gebruik van Shutterstock Afbeeldingen op een manier die concurreert met Shutterstocks activiteiten. Hieronder valt, alleen ter illustratie en niet ter beperking, het vertonen van Afbeeldingen van elk formaat (inclusief miniaturen) om op een website te downloaden, het te koop aanbieden van Shutterstock-Afbeeldingen, of het opnemen van Shutterstock-Afbeeldingen in allerlei sjabloontypen, zoals documentensjablonen, projecten, of anders, ter distributie en/of verkoop aan derden.

 17. Het gebruik van Afbeeldingen als basis voor elk individu of verzameling van fysieke of digitale goederen of promotionele artikelen, die u te koop aanbiedt, waaronder de creatie van een digitale of afgedrukte wenskaartlijn op basis van Shutterstock Afbeeldingen.

 18. Gebruik een Afbeelding aangeduid met "alleen voor redactioneel gebruik" voor commerciële doeleinden.

 19. Het gebruik van een Afbeelding of gedeelte daarvan als handelsmerk, logo, of een andere indicatie van een origineel ontwerp, of als onderdeel daarvan, of op andere wijze de bekrachtiging van een product en/of service bevestigen of impliceren.

 20. Ten onrechte vertegenwoordigd, uitdrukkelijk of op een wijze met een redelijke implicatie dat de Afbeelding door u of iemand anders dan degene met het auteursrecht over de Afbeelding was gecreëerd.

 21. Gedownloade afbeeldingen die niet binnen twaalf (12) maanden na voltooiing van uw eerste download van een dergelijke afbeelding worden gebruikt, op voorraad of op een andere manier opslaan. Als u een afbeelding niet gebruikt binnen twaalf (12) maanden vanaf de datum dat deze voor het eerst werd gedownload, verliest u alle rechten om die afbeelding te gebruiken.

 22. Het gebruik van geautomatiseerde programma’s, zoals "applets" en "bots" en dergelijke, om de Shutterstockwebsite te openen of inhoud hierin voor elk doeleinde, inclusief bijvoorbeeld het downloaden, registeren, vastleggen of op andere wijze opslaan van Afbeeldingen en inhoud van de Shutterstockwebsites.

 23. DEEL III
  OVERIG
 24. Shutterstock is onder geen enkele omstandigheid verplicht om uw abonnementskosten terug te betalen, tenzij wettelijk verplicht. In het geval dat Shutterstock bepaalt dat u in aanmerking komt voor een teruggave van het gehele of gedeeltelijke abonnementsbedrag, wordt een dergelijke teruggave alleen geboekt op de creditcard die u gebruikt hebt om het abonnement aan te schaffen. Indien u uw product betaald hebt via cheque, wordt uw teruggave via cheque voldaan.

 25. "Niet-overdraagbaar" zoals hierin gebruikt, betekent dat, behalve indien specifiek in deze servicevoorwaarden vermeld, u geen afbeelding of het recht van gebruik van een afbeelding mag verkopen, verhuren, laden, geven, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan iemand. U mag echter een eenmalige overdracht van afbeeldingen aan een derde doen met als enige doel dat deze derde uw producten met de afbeeldingen die onderworpen zijn aan de bepalingen en voorwaarden, afdrukt en /of vervaardigt. Bovendien moet het werk dat u produceert, met de afbeelding worden gebruikt voor uzelf, uw directe werkgever, opdrachtgever of klant, die de eindgebruiker van uw werk moet zijn. U gaat akkoord met alle commercieel redelijke maatregelen om te voorkomen dat derden eventuele afbeeldingen dupliceren. Als u een ongeoorloofde duplicatie van een of meerdere Shutterstock-afbeeldingen ontdekt, dient u ons op de hoogte te brengen via e-mail op <a class="license-link" href="mailto:support@shutterstock.com"> support@shutterstock.com </a> .

 26. Als u Afbeeldingen gebruikt of van plan bent te gebruiken als onderdeel van werk voor een opdrachtgever of klant, dient u het gebruik van elke Afbeelding zorgvuldig en gedetailleerd te documenteren. Deze documentatie moet de naam van de opdrachtgever of klant bevatten en het Shutterstock-Afbeeldingsnummer, zowel als de datum of data waarop de Afbeeldingen werden gebruikt. U dient kopiën van deze documentatie op Shutterstock's verzoek aan Shutterstock te overleggen.

 27. U gaat er hierbij mee akkoord Shutterstock en haar ambtenaren, werknemers, aandeelhouders, directeuren, managers, leden en leveranciers te vrijwaren tegen en te compenseren voor het volledige bedrag in geval van schade of aansprakelijkheid voortgekomen uit gebruik van een Afbeelding anders dan het door deze Servicevoorwaarden uitdrukkelijk toegestane gebruik. U stemt er verder mee in om Shutterstock te vrijwaren voor alle kosten en uitgaven die Shutterstock maakt in het geval u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Shutterstock.

 28. Garanties en voorstellingen

  1. Shutterstock verklaart en garandeert dat:

   1. Ongewijzigde Afbeeldingen die gedownload en gebruikt worden in volledige overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en de geldende wetten, zullen geen inbreuk maken op enig auteursrecht, merkenrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, noch zullen deze ongewijzigde Afbeeldingen inbreuk maken op privacy- of publiciteitsrechten van derden.

   2. Afbeeldingen die niet gewijzigd zijn, zullen nu of in de toekomst geen inbreuk maken op een wet, statuut, verordening of regel van de Verenigde Staten;

   3. Ongewijzigde Afbeeldingen zijn niet en zullen niet lasterlijk, smadelijk, pornografisch of obsceen zijn.

  2. Hoewel Shutterstock alle handelingen verricht die redelijkerwijs verwacht kunnen worden om de nauwkeurigheid van trefwoorden en beschrijvingen van Afbeeldingen te waarborgen, evenals de integriteit van de Redactionele Afbeeldingen, geeft Shutterstock geen garanties en/of verklaringen af over zodanige trefwoorden, beschrijvingen van Afbeeldingen of Afbeeldingen “Alleen voor Redactioneel Gebruik”.

  3. SHUTTERSTOCK GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OF IETS DERGELIJKS AF ANDERS DAN DIE UITDRUKKELIJK IN DEZE PARAGRAAF ZIJN VERMELD.

 29. Onder voorbehoud van de bepalingen van deze overeenkomst, en op voorwaarde dat u niet de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Shutterstock hebt overtreden, zal Shutterstock u verdedigen, schadeloosstellen, en vrijwaren tot de "Grenzen van Aansprakelijkheid" (zoals hierna gedefinieerd). Een dergelijke vrijwaring zal alleen van toepassing zijn voor die vorderingen voor schade die direct toe te schrijven zijn aan Shutterstocks schending van de voorgaande garanties en verklaringen, samen met de uitgaven (inclusief redelijke honoraria van advocaten), die voortkomen uit of rechtstreeks aansluiten op een feitelijke of dreigende rechtszaak, claim, of gerechtelijke procedure bewerend dat het bezit, de distributie of het gebruik van gedownloade Afbeeldingen en door u gebruikt als gevolg van deze Servicevoorwaarden, Shutterstocks garanties hierin schenden. Deze vrijwaring is van toepassing na uw schriftelijke kennisgeving aan Shutterstock, van een dergelijke claim of dreigende claim, uiterlijk vijf (5) werkdagen na de datum waarop u weet of redelijkerwijs had moeten weten van de claim of dreigende claim. Deze kennisgeving moet alle details van de claim die u op dat moment kent, bevatten (bijv. Shutterstock Afbeeldingnummer, een kopie van de afbeelding zoals die gebruikt werd, naam en contactgegevens van de persoon en/of rechtspersoon die de vordering doet, aard en datum van de vermeende vordering, kopieën van alle ontvangen correspondentie en/of verzonden in verband met de claim). De melding moet worden gemaild of gefaxt naar Shutterstock op <a class="license-link" href="mailto:counsel@shutterstock.com"> counsel@shutterstock.com </a> of naar 1-646-786-4782 met een papieren versie naar Shutterstock, Shutterstock, Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY, 10118, Ter attentie van: General Counsel, via aangetekende post, met ontvangstbevestiging, of nachtkoerier, handtekening van de ontvanger nodig. Shutterstock heeft het recht om de behandeling, schikking of de verdediging van een claim of geschil waarop deze vrijwaring geldt, aan te nemen. U komt overeen om samen te werken met Shutterstock in de verdediging van een dergelijke claim en hebt het recht om op eigen kosten deel te nemen aan een proces. Shutterstock is niet aansprakelijk voor eventuele juridische kosten en/of andere kosten gemaakt vóór de ontvangst van de volledige aanmelding van de vordering zoals hierin voorzien is.

 30. Niettegenstaande enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden die op het tegendeel wijst, zal Shutterstock niet aansprakelijk zijn voor schade, kosten of verliezen ontstaan als gevolg van wijzigingen die aan de Afbeeldingen zijn toegebracht, of de context waarin de Afbeeldingen door u gebruikt worden.

 31. Shutterstocks totale maximaal geaggregeerde verplichting en aansprakelijkheid voor alle vorderingen aan iedere afzonderlijke Klant is beperkt tot tienduizend Amerikaanse dollars (United States Dollars) - $ 10.000,00 - (de "Aansprakelijkheidsgrens"").

 32. Elke juridische actie of procedure met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en naleving van deze Servicevoorwaarden, aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden of de productie, uitvoering of inbreuk, of aanverwante zaken ervan, worden uitsluitend behandeld in de rechtbanken van de staat New York in de provincie New York, of van de Verenigde Staten van Amerika voor het Zuidelijke District van New York, en alle partijen conformeren zich aan de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken, en zien af van enig bezwaar tegen de gepastheid of het gemak van dergelijke locaties. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen, is niet van toepassing op of anderszins van invloed op deze Servicevoorwaarden. De geldigheid, interpretatie en naleving van deze Servicevoorwaarden, aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden of de productie, uitvoering of inbreuk, of aanverwante zaken ervan, worden beheerst door het interne recht van de Staat New York (zonder verwijzing naar rechtskeuzestelsel). U gaat ermee akkoord dat de correspondentie bij alle handelingen, controverses en geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Servicevoorwaarden, kan worden bewerkstelligd door het mailen van een kopie daarvan per aangetekende of aangetekende post (of gelijksoortige postvorm), gefrankeerd, aan de andere partij. Echter zal niets hierin van invloed zijn om het procesrecht anders uit te voeren dan wettelijk toegestaan.

 33. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden noch tegen, noch ten gunste van een partij, maar zijn in overeenstemming met de reële betekenis van de taal hiervan. De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een deel van deze Gebruiksvoorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van het saldo hiervan.

 34. Als u deze Servicevoorwaarden aangaat namens uw werkgever of een andere entiteit, garandeert en vertegenwoordigt u dat u het volledige recht en de bevoegdheid hebt om dat te doen. Indien u geen dergelijke bevoegdheid hebt, gaat u ermee akkoord dat u persoonlijk aansprakelijk bent ten opzichte van Shutterstock voor eventuele inbreuken op de bepalingen van deze Servicevoorwaarden.

 35. Het aantal beschikbare Afbeeldingen dat door u gedownload kan worden, wordt bepaald door het product dat u koopt. Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt met een dag ​​de periode bedoeld van vierentwintig (24) uur, beginnend op het moment dat uw product is aangeschaft. Een maand wordt gedefinieerd als dertig (30) opeenvolgende dagen, beginnend op de dag dat u uw product koopt.

 36. Bronvermelding en Copyright voor Redactioneel Gebruik van Beelden

  1. Je moet een link teruggeven aan www.shutterstock.com (indien van toepassing); of een ​​krediet geven aan de Shutterstock-inzender en aan Shutterstock in verband met het redactionele gebruik van een afbeelding. Een dergelijk krediet heeft in hoofdzaak de volgende vorm:
   "Naam van artiest / Shutterstock.com"

  2. Indien een beeld gebruikt wordt in een film, televisie uitzending, documentaire of een ander audio-video of multimedia project dient u de nodige commerciële inspanningen te ondernemen om de Shutterstock fotograaf/illustrator en Shutterstock een bronvermelding toe te wijzen zoals hierboven aangegeven.

  3. Niet intentioneel verzuim van de aangegeven bronvermelding zal geen breuk van de voorwaarden zijn zolang de Klant dit verzuim hersteld na een email bericht van Shutterstock.

IN HET GEVAL DAT U DE VOORWAARDEN VAN DEZE OF ENIGE ANDERE OVEREENKOMST MET SHUTTERSTOCK BREEKT, BEHOUDT SHUTTERSTOCK ZICH HET RECHT VOOR OM UW ACCOUNT ZONDER VERDERE UITLEG TE BEËINDIGEN. DE BEËINDIGING IS EEN ADDENDUM AAN SHUTTERSTOCK’S OVERIGE RECHTEN VOLGENS DE WET EN/OF RECHTVAARDIGHEID.

SHUTTERSTOCK GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WAT VOOR AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE WETTIGHEID OF GELDIGHEID VAN UW GEBRUIK VAN EEN AFBEELDING OF UITGAVE MET BETREKKING TOT EEN AFBEELDING, ANDERS DAN DIE UITDRUKKELIJK ZIJN GEDAAN IN PARAGRAAF 26. DE AFBEELDINGEN EN EVENTUELE OPSLAGMEDIA EN SOORTGELIJK MATERIAAL (INDIEN VAN TOEPASSING) WORDEN OP "AS IS" BASIS GELEVERD ZONDER GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER DOCH NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN NIET-OVERTREDING, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

SHUTTERSTOCK VERLEENT GEEN RECHTEN, BIEDT GEEN SUBSTITUTIE AAN EN GEEFT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN NAMEN, HANDELSMERKEN, LOGO’S, ONTWERPEN MET AUTEURSRECHT OF KUNSTWERKEN OF ARCHITECTUUR DIE ZIJN AFGEBEELD IN EEN AFBEELDING. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM TE WAARBORGEN DAT ALLE NOODZAKELIJKE RECHTEN, AKKOORDEN EN TOESTEMMINGEN, DIE NODIG KUNNEN ZIJN OM EEN AFBEELDING TE GEBRUIKEN, WORDEN BEMACHTIGD. SHUTTERSTOCK´S MEDEWERKERS UPLOADEN AFBEELDINGEN OP DE SHUTTERSTOCK WEBSITES EN GARANDEREN DAT ZIJ ALLE VEREISTE RECHTEN HEBBEN OM DIT TE DOEN EN STELLEN SHUTTERSTOCK IN STAAT DE RECHTEN TE GARANDEREN DIE ZIJ IN DEZE OVEREENKOMST GARANDEERT.

SHUTTERSTOCK GARANDEERT NIET DAT DE AFBEELDING(EN), SHUTTERSTOCK-WEBSITES OF ANDERE MATERIALEN, MET UW VEREISTEN OVEREENKOMEN, OF DAT GEBRUIK ONONDERBROKEN OF ZONDER FOUTMELDINGEN IS. HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, PRESTATIE EN GEBRUIK VAN DE AFBEELDING(EN) LIGT UITSLUITEND BIJ U.

U BEGRIJPT DAT U VAKBEKWAME RAAD DIENT TE ZOEKEN VOORDAT U AFBEELDINGEN GEBRUIKT OP OF IN CONNECTIE MET HANDELSWAAR, DIENSTEN OF VOOR ANDERE COMMERCIËLE DOELEINDEN.

BEHALVE INDIEN SPECIFIEK AANGEGEVEN IN PARAGRAAF 27 VAN DIT DOCUMENT ZAL DE TOTALE, SAMENGESTELDE AANSPRAKELIJKHEID VAN SHUTTERSTOCK JEGENS U OF DERDEN DIE NAMENS U HANDELEN, VOORTKOMEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE SHUTTERSTOCK WEBSITE EN/OF AFBEELDING(EN) DIE HIER WORDEN AANGEBODEN (HETZIJ CONTRACTUEEL, MIDDELS ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) HET MONETAIRE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT SHUTTERSTOCK WERKELIJK VAN U ONTVANGEN HEEFT VOOR UW GEBRUIK VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE AFBEELDING(EN).

NOCH SHUTTERTOCK, NOCH HAAR FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, MANAGERS, AANDEELHOUDERS, DIRECTEUREN OF LEVERANCIERS ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR U OF ENIGE ANDERE PERSOON OF ENTITEIT VOOR ALGEMENE, FINANCIELE COMPENSERENDE, SPECIALE, INDIRECTE, BIJKOMENDE DANWEL INCIDENTELE SCHADE, OF GELEDEN VERLIES OF EVENTUELE ANDERE SCHADE, KOSTEN OF VERLIEZEN VOORTGEKOMEN UIT UW GEBRUIK VAN DE AFBEELDING(EN), SHUTTERSTOCKS SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST OF OP ANDERE WIJZE, TENZIJ EXPLICIET HIER AANGEGEVEN, ZELFS ALS SHUTTERSTOCK IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE BESCHADIGINGEN, KOSTEN OF VERLIEZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL SHUTTERSTOCKS TOTALE AANSPRAKELIJKHEID, TEN OPZICHTE VAN U OF EEN DERDE PARTIJ DIE MIDDELS U SCHADE CLAIMT, VOORTGEKOMEN UIT OF IN CONNECTIE MET UW GEBRUIK VAN DE SHUTTERSTOCK WEBSITE EN/OF AFBEELDING(EN) OF HET NIET IN STAAT ZIJN DAARTOE (IN CONTRACT, ONRECHT OF ANDERE WIJZE), DE AANSPRAKELIJKHEIDSGRENZEN OVERSCHRIJDEN.

IN HET GEVAL DAT U FRAUDULENTE CREDITCARDINFORMATIE GEBRUIKT OM EEN ACCOUNT TE OPENEN OF ZICH OP ENIGE ANDERE WIJZE MET CRIMINELE ACTIVITEITEN BEZIGHOUDT DIE SHUTTERSTOCK AANTASTEN, ZAL SHUTTERSTOCK DIRECT EEN KLACHT INDIENEN MET www.ic3.gov, THE INTERNET CRIME COMPLAINT CENTER, EEN SAMENWERKING TUSSEN FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION (FBI) EN DE NATIONAL WHITE COLLAR CRIME CENTER.

Op 25 maart 2014 van kracht