De huidige Servicevoorwaarden staan hieronder. Om eerdere versies van de Servicevoorwaarden te bekijken klikt u hier.
Deze Nederlandstalige vertaling van onze Licentievoorwaarden is een protocolvertaling en geen rechtsgeldig document. Refereer alstublieft naar de originele Engelse tekst. Door een afbeelding van de Shutterstock-website te downloaden, gaat u akkoord met de voorwaarden en condities zoals uiteengezet in de Engelstalige versie van de Algemene Voorwaarden .
SHUTTERSTOCK
Algemene Voorwaarden
Shutterstock licentie-overeenkomst(en)

Beste Shutterstock-klant:

De volgende servicevoorwaarden (voorwaarden) vormen een juridische overeenkomst tussen u, de werkgever of andere entiteit namens wie u deze overeenkomst aangaat (u of klant) en Shutterstock (zoals deze term is gedefinieerd in het onderstaande artikel 22). In deze voorwaarden worden de rechten en plichten vastgesteld met betrekking tot content die aan u wordt gelicentieerd. Door deze voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat het land waar u woont, hetzelfde is als het land van uw factuuradres.

Raadpleeg deze voorwaarden opnieuw wanneer u contentlicenties aanschaft. Shutterstock behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken aan te passen. Deze kennisgeving kan per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat is vermeld in uw Shutterstock-account, via een aankondiging op deze pagina, via uw aanmeldpagina en/of via andere middelen. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn alleen van toepassing op toekomstige aankopen (waaronder eventuele automatische verlengingen). Door content na een dergelijke wijziging te licentiëren, stemt u ermee in te zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden.

DEZE ENKELVOUDIGE LICENTIE GELDT VOOR ÉÉN NATUURLIJKE PERSOON VOOR HET LICENTIËREN, DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN CONTENT. TENZIJ U UPGRADET NAAR EEN TEAMABONNEMENT OF EEN PREMIER PLATFORM-ACCOUNT, MOGEN ANDEREN (WAARONDER WERKNEMERS, COLLEGA‘S EN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN) GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT UW ACCOUNT OF CONTENT GEBRUIKEN DIE IS GELICENTIEERD VIA UW ACCOUNT.

ALS U EEN TEAMABONNEMENT AANSCHAFT, IS HET RECHT OP HET LICENTIËREN, DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN CONTENT BEPERKT TOT HET AANTAL GEBRUIKERS ZOALS TOEGESTAAN VOLGENS DAT TEAMABONNEMENT. HET PREMIER PLATFORM VAN SHUTTERSTOCK BIEDT NAAST ANDERE AANVULLENDE RECHTEN OOK TOEGANGS- EN GEBRUIKSRECHTEN VOOR EEN ONBEPERKT AANTAL GEBRUIKERS.

Als u toegangs- en gebruiksrechten nodig hebt voor meer dan één natuurlijk persoon, neem dan contact op met onze klantenservice (telefoon: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: 1-646-419-4452; e-mail: klantenservice of ons Premier Team). Ter verduidelijking: Als een gebruiker handelt als medewerker, dan wordt de medewerker ten behoeve van de licentie beschouwd als de licentiehouder.

 • "Content" verwijst naar alle content die op de Shutterstock-website kan worden gelicentieerd, met inbegrip van afbeeldingen, beeldmateriaal en muziek (zoals hierin is gedefinieerd).

 • "Beeldmateriaal" verwijst naar bewegende afbeeldingen, animaties, films, video's of andere audiovisuele weergaven, met uitzondering van stilstaande beelden, ongeacht in welke indeling deze zijn opgenomen.

 • "Afbeelding(en)"verwijst naar stilstaande foto’s, vectoren, tekeningen, grafische afbeeldingen etc.

 • "Muziek" verwijst naar alle muzikale composities, masteropnames en elke andere opname die geluiden of een reeks geluiden bevat, in alle indelingen, reeds bestaand of nog te ontwikkelen.

 • "Visuele content" verwijst als verzamelnaam naar afbeeldingen en beeldmateriaal.

DEEL I LICENTIES VOOR VISUELE CONTENT
 1. Shutterstock verleent u hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om wereldwijd visuele content te gebruiken, te wijzigen (met uitzondering van zoals uitdrukkelijk verboden in deze voorwaarden) en te reproduceren, voor zover uitdrukkelijk toegestaan in de van toepassing zijnde licentie en onderhevig aan de beperkingen die hierin worden uiteengezet:

  1. AFBEELDINGSLICENTIES

   1. EEN STANDAARDAFBEELDINGSLICENTIE geeft u het recht om afbeeldingen te gebruiken:

    1. Als digitale reproductie, inclusief op websites, in online advertenties, op sociale media, in mobiele advertenties, mobiele "apps", software, e-cards, e-publicaties (e-books, e-magazines, blogs, enz.) e-mailmarketing en in online media (waaronder op websites om video's te delen zoals YouTube, Dailymotion, Vimeo, enz.., onderhevig aan de budgetbeperkingen als uiteengezet in sub-paragraaf l.a.i.4 hieronder);

    2. Gedrukt in fysieke vorm als onderdeel van productverpakking en etikettering, briefhoofd en visitekaartjes, verkooppuntadvertenties, reclameborden, hoezen van cd's en dvd's of in advertenties en kopieën van tastbare media, waaronder in tijdschriften, kranten en boeken, mits een afbeelding in totaal niet meer dan 500.000 keer wordt gereproduceerd;

    3. Als onderdeel van een Out-of-Home-advertentieprogramma, mits het bedoelde publiek voor een dergelijke campagne minder dan 500.000 bruto impressies bedraagt.

    4. Opgenomen in een film, video, televisieserie, advertentie of andere audiovisuele productie voor verspreiding via een medium dat nu bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, ongeacht de grootte van het publiek, mits het budget voor een dergelijke productie niet meer dan USD 10.000 bedraagt;

    5. Voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik (niet voor wederverkoop, downloaden, distributie, of enig ander commercieel gebruik).

   2. Een UITGEBREIDE AFBEELDINGSLICENTIE geeft u het recht om afbeeldingen te gebruiken (deze rechten komen in aanvulling op wat in het bovenstaande lid 1 tot en met 5 is uiteengezet en zijn exclusief voor uitgebreide afbeeldingslicenties):

    1. Op elke wijze die is toegestaan op grond van een standaardafbeeldingslicentie, zonder beperking van het aantal reproducties, impressies of het budget;

    2. Opgenomen in producten bestemd voor verkoop of promotie (gezamenlijk de producten genoemd), inclusief, doch niet beperkt tot textiel, kunst, magneten, muurkunst, kalenders, speelgoed, kantoorbenodigdheden, wenskaarten en eventuele andere fysieke reproducties voor wederverkoop of verspreiding, mits dergelijke producten naast de afbeelding(en) wezenlijk creatieve of functionele onderdelen bevat.

    3. Bij muurkunst (zonder dat dit verdere creatieve of functionele elementen vereist) voor decoratieve doeleinden in een commerciële ruimte die uw eigendom of van uw klant is, en niet bedoeld voor verkoop.

    4. Gebruikt als onderdelen van digitale sjablonen voor verkoop of verspreiding.

   3. Neem contact op met de Klantenservice indien de Standaard of Uitgebreide afbeeldingslicenties niet de rechten toekent die u nodig heeft. (Tel: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: 1-646-419-4452; e-mail: klantenservice)

  2. VIDEOLICENTIES

   • EEN GEBRUIKSLICENTIE VOOR BEELDMATERIAAL geeft u het recht om beeldmateriaal te gebruiken:

    1. In een multimediaproductie die wordt weergegeven op of gedistribueerd via internet, op sociale media, met behulp van apps of anderszins verspreid in overeenstemming met deze voorwaarden (zie de distributiebeperkingen), mits het publiek voor een dergelijke productie niet meer bedraagt dan 500.000 personen);

    2. In verband met een liveoptreden, mits het publiek van al deze optredens niet meer bedraagt dan 500.000 personen;

    3. op websites.

    Neem contact op met de Klantenservice indien de Licentie voor Videogebruik de door u benodigde rechten niet toekent. (Tel: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: 1-646-419-4452; e-mail: klantenservice)

   • EEN LICENTIE VOOR CONCEPTEN VAN BEELDMATERIAAL geeft u het recht om van een watermerk voorzien beeldmateriaal met lage resolutie te gebruiken als concept (het conceptbeeldmateriaal); dit uitsluitend in test-, monster-, concept- of proefversies van evaluatiematerialen. Een licentie voor conceptbeeldmateriaal staat niet toe dat u dergelijk beeldmateriaal openbaar weergeeft, verspreidt of opneemt in eventuele uiteindelijke werken. Conceptbeeldmateriaal kan worden bewerkt, maar u mag het watermerk van Shutterstock niet verwijderen of wijzigen. Conceptbeeldmateriaal kan op grond van de gebruikerslicentie voor beeldmateriaal beschikbaar worden gesteld op het moment dat dit als conceptbeeldmateriaal wordt gedownload. Shutterstock garandeert echter niet en is ook niet verplicht om ervoor te zorgen dat dit conceptbeeldmateriaal later op enig moment dan ook verder beschikbaar is voor licentiëring.

 2. BEPERKT GEBRUIK VAN VISUELE CONTENT

  HET IS U NIET TOEGESTAAN:

  1. Visuele content te gebruiken op een andere manier dan uitdrukkelijk toegestaan volgens de licentie die u hebt aangeschaft voor dergelijke visuele content.

  2. Een persoon weer te geven in visuele content (een model) op een manier die in alle redelijkheid beledigend geacht zou kunnen worden, waaronder, doch niet beperkt tot, het weergeven van een model: a) in verband met pornografie, erotische video’s, entertainmentlocaties voor volwassenen, escortservices, datingservices of soortgelijke; b) in verband met het adverteren of promoten van tabaksproducten; c) in een politieke context, zoals de bevordering of promotie voor of het adverteren of steunen van een partij, kandidaat of verkozen ambtenaar of in verband met politieke partijen of uitgangspunten; d) als lijdend aan een ziekte of aandoening of medicijnen nemend voor een fysieke of mentale ziekte of aandoening; of e) terwijl deze immorele of criminele activiteiten begaat.

  3. Visuele content te gebruiken in een pornografische, beledigende of misleidende context of op een manier die als lasterlijk, obsceen of onwettig kan worden beschouwd.

  4. Visuele content aan te passen die is aangemerkt als ‘Uitsluitend voor redactioneel gebruik’, op een manier die de context van hetgeen dat wordt afgebeeld, wijzigt.

  5. Visuele content die is aangemerkt als ‘Uitsluitend voor redactioneel gebruik’, te gebruiken voor commerciële doeleinden.

  6. Visuele content door te verkopen of te herdistribueren, of hier toegang toe te bieden of deze over te dragen, tenzij hierin uitdrukkelijk is voorzien in deze voorwaarden. Bij wijze van voorbeeld en niet op enige wijze als beperking, verbiedt het voorgaande het vertonen van content als of als onderdeel van een contentgalerij waarin externe partijen kunnen zoeken en waaruit zij content kunnen selecteren.

  7. Visuele content te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op het handelsmerk van een externe partij of ander intellectueel eigendom, of aanleiding zou geven tot een vordering wegens misleidende reclame of oneerlijke concurrentie.

  8. Visuele content of een gedeelte daarvan te gebruiken als handelsmerk, serviceteken, logo of een andere indicatie van een origineel ontwerp of onderdeel daarvan.

  9. Ten onrechte de indruk te wekken, zowel uitdrukkelijk als op basis van redelijk geïnterpreteerde implicatie, dat de visuele content door u of iemand anders dan de auteursrechthouder(s) van de visuele content was gecreëerd.

  SPECIFIEK OP BEELDMATERIAAL VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPERKINGEN

  1. Het gebruik van beeldmateriaal in een multimediaproductie die wordt gedistribueerd via uitzendingen, kabelnetwerken, OTT-videodiensten (zoals Netflix, Hulu en Amazon), theaters en bioscopen.

  2. Stilstaande beelden verkregen uit beeldmateriaal op een andere wijze te gebruiken dan in verband met de marketing en promotie van of advertenties voor uw afgeleide werken waarin dergelijk beeldmateriaal wordt verwerkt.

 3. NAAMS- EN AUTEURSRECHTVERMELDINGEN

  1. Het gebruik van Visuele Content in verband met nieuwsberichtgeving, commentaar, publicaties of enige andere "redactionele" context wordt vergezeld door een bijpassende vermelding van de bijdrager en Shutterstock, in de volgende vorm:

   Naam artiest/Shutterstock.com

  2. Indien en wanneer redelijk in commercieel opzicht, wordt het gebruik van visuele content in producten of een audiovisuele productie vergezeld door een vermelding van Shutterstock in de volgende vorm:

   Afbeelding(en) of video's (als van toepassing) gebruikt onder licentie van Shutterstock.com

  3. Bronvermelding is niet nodig in verband met een ander gebruik van afbeeldingen, tenzij andere stockinhoud die wordt aangeboden bronvermeldingen bevat in verband met hetzelfde gebruik.

  4. In alle gevallen dienen de bron- en auteursrechtvermeldingen qua grootte, kleur en duidelijkheid zo te zijn dat deze duidelijk en gemakkelijk gelezen kunnen worden met het blote oog.

DEEL II MUZIEKLICENTIES
 1. Productie verwijst naar alle vormen van een enkel audiovisueel project of alle versies van een enkel project met alleen audio waarin de muziek is gesynchroniseerd met de vertelling in de context van een podcastaflevering, radiodocumentaire, radioadvertentie en elke andere vergelijkbare productie die alleen uit audio bestaat.

 2. MUZIEKLICENTIES

  Shutterstock verleent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om muziek te synchroniseren in een productie, overeenkomstig de aangeschafte licentie (een van de twee licentiemogelijkheden hieronder vermeld) en blootgesteld aan de restricties die vastgesteld zijn in Part II.3 hiervan:

  1. STANDAARDMUZIEKLICENTIE: Een standaardmuzieklicentie verleent u het niet-exclusieve recht om muziek in een productie te synchroniseren (evenals in in-context trailers en promotiemateriaal hiervoor) gedistribueerd via internetgebaseerde kijkopties of gebruikt in niet op internet gebaseerde zakelijke contexten, waaronder beurzen, conferenties, bedrijfsevenementen, intern gebruik in een bedrijf, en op verkooppunten.

  2. UITGEBREIDE MUZIEKLICENTIE: Een Uitgebreide muzieklicentie verleent u het niet-exclusieve recht om muziek in een productie te synchroniseren (evenals in in-context trailers en promotiemateriaal hiervoor), welke uitsluitend onderhevig is aan de beperkingen die zijn vastgesteld in deel II.3 van deze voorwaarden.

  3. CONCEPTMUZIEKLICENTIE: Een conceptmuzieklicentie geeft u het recht om muziek met een watermerk uitsluitend te synchroniseren in test-, sample-, concept- of proefversies van evaluatiematerialen in verband met een productie. De conceptmuzieklicentie verbiedt uitdrukkelijk elke vorm van openbare distributie van muziek of het verwerken van muziek in enig eindproduct. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan om het watermerk van de muziek van Shutterstock te verwijderen of te veranderen.

 3. BEPERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN MUZIEK.

  HET IS U NIET TOEGESTAAN:

  1. Muziek, of het recht om de muziek apart en los van de productie waarvoor het is gelicentieerd te gebruiken, te sublicentiëren, door te verkopen, te verhuren, uit te lenen, toe te kennen, te schenken of op enige andere manier over te dragen aan of te verspreiden onder externe partijen;

  2. Muziek door te verkopen of te herdistribueren, er toegang toe te verlenen, het te delen of over te dragen, uitgezonderd zoals specifiek voorzien in deze voorwaarden;

  3. Opnamen, cd’s, mp3’s of enig ander audioproduct dat enkel geluiden bevat waarin muziek is verwerkt, anders dan een productie met uitsluitend audio zoals uitdrukkelijk beschreven onder de definitie van productie hiervoor, te produceren, distribueren, verkopen of op andere wijze te exploiteren. Voor de toepassing van deze subparagraaf verwijst de term opname naar elke vorm van reproductie die reeds bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, gemaakt of verspreid primair voor gebruik thuis, op school of in jukebox, die alleen geluid bevat (exclusief gesynchroniseerd materiaal);

  4. De muziek te gebruiken in verband met ander materiaal dat pornografisch, beledigend, lasterlijk, aanstootgevend, immoreel of illegaal is, of anderszins rechten van externe partijen schendt;

  5. Uitvoerwetgeving, -beperkingen of -bepalingen te overtreden door muziek te verzenden, over te dragen of uit te voeren naar een land dat enige uitvoerwetgeving, -beperkingen of -bepalingen schendt;

  6. Muziek te gebruiken, verkopen, sublicentiëren, distribueren, weer te geven, te verwerken of anderszins in zijn geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen als onderdeel van de bibliotheekcontent van de productie of downloadbare bestanden, of muziek of enige afgeleide werken op te nemen in een ander stockproduct of in een andere bibliotheek of collectie;

  7. Muziek te remixen, in een mash-up te gebruiken of anderzijds te wijzigen, met dien verstande dat het u wel is toegestaan om de muziek in de basis te bewerken (zoals start- en stoppunten instellen, fade-in/fade-outpunten vastleggen etc.) in verband met de uitoefening van de licentie die is verleend op grond van deze overeenkomst;

  8. Muziek te gebruiken in een productie met uitsluitend audio waarin muziek de voornaamste content is.

 4. Met uitzondering van de muziek die als PRO-free is aangemerkt, bent u, indien er een vergunning voor openbaar optreden is vereist betreffende gebruik van de muziek op grond van deze voorwaarden, als enige en volledig verantwoordelijk en draagt u de kosten voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning. Niettegenstaande enige andersluidende bepalingen in deze voorwaarden: a) draagt u voor of in verband met activiteiten anderszins geautoriseerd op grond van deze voorwaarden en teneinde de schending of overtreding van de rechten van externe partijen te voorkomen, de volledige verantwoordelijkheid en kosten voor het verkrijgen van dergelijke vergunningen, indien de wetgeving van een jurisdictie vereist dat vergunningen worden verkregen via maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging of gelijkaardige instanties; en b) bevat deze overeenkomst geen zogenoemde morele rechten of gelijkaardige rechten. U deponeert complete en nauwkeurige cuesheets bij de desbetreffende muziekauteursrechtenorganisatie(s) en stuurt een kopie van elke cuesheet via e-mail naar Shutterstock (cuesheets@shutterstock.com). Deze verplichting is van toepassing op alle muziek, met uitzondering van muziek die als PRO-Free is aangeduid.

 5. U mag producties met daarin verwerkte muziek publiceren op “gebruikers-gegenereerde” contentdistributieplatformen (zoals YouTube) (elk een “UGC-platform”). U mag geen eigenaarschap claimen van de muziek of de muziek anderzijds registreren op een UGC-platform, zelfs niet als deze is gesynchroniseerd met uw eigen productie. Indien u zich bewust wordt van derden die enig eigendomsbelang claimen, gaat u ermee akkoord om Shutterstock onverwijld op de hoogte te stellen,

 6. Wanneer u de muziek opneemt in het type productie waarin auteursrechtvermelding gebruikelijk is, ziet de bronvermelding er als volgt uit:

  [Titel van de Muziek] uitgevoerd door [artiest], gebruikt onder licentie van Shutterstock

DEEL III – GARANTIES EN VERKLARINGEN
 1. Shutterstock verklaart en garandeert dat:

  1. De bijdragers van Shutterstock aan Shutterstock alle vereiste rechten in en op de content hebben verleend om de rechten zoals uiteengezet in deel I of deel II en voor zover van toepassing te kunnen verlenen.

  2. Visuele content in de originele, ongewijzigde vorm en gebruikt overeenkomstig deze voorwaarden en de toepasselijke wetgeving: i) geen auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel-eigendomsrecht schendt; ii) geen privacy- of publicatierechten van externe partijen schendt; iii) geen Amerikaanse wetten, statuten, verdragen of regelgevingen schendt; en iv) niet beledigend, lasterlijk, van pornografische aard of obsceen zijn.

 2. Hoewel Shutterstock in commercieel opzicht redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat trefwoorden en beschrijvingen nauwkeurig zijn, alsook om de integriteit van Visuele Content die is aangewezen als "Alleen voor redactioneel gebruik" te garanderen, GEEFT SHUTTERSTOCK GEEN GARANTIES EN/OF LEGT SHUTTERSTOCK GEEN VERKLARINGEN AF / MET BETREKKING TOT: I) TREFWOORDEN, TITELS OF BESCHRIJVINGEN; II) AUDIO IN VIDEO'S; OF III) VISUELE CONTENT DIE IS AANGEMERKT ALS "ALLEEN VOOR REDACTIONEEL GEBRUIK". Duidelijkheidshalve is Shutterstock niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor vorderingen die voortvloeien uit onnauwkeurige trefwoorden, titels of beschrijvingen, audio in video's of het gebruik van Visuele Content aangemerkt als "Alleen voor redactioneel gebruik".

 3. SHUTTERSTOCK LEGT GEEN VERKLARINGEN AF EN GEEFT GEEN GARANTIES ANDERS DAN DEZE DIE UITDRUKKELIJK IN DEZE PARAGRAAF "GARANTIES EN VERKLARINGEN" WORDEN GENOEMD.

DEEL IV - VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID:
 1. Behoudens het bepaalde in deze voorwaarden en mits u de voorwaarden van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst met Shutterstock niet heeft geschonden, zal Shutterstock u verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren onder de beperkingen van de van toepassing zijnde 'Beperkte Aansprakelijkheid' zoals hieronder genoemd. Een dergelijke vrijwaring is slechts beperkt tot direct door de klant geleden schade, voortvloeiend uit een vordering van een externe partij die direct te wijten is aan een overtreding door Shutterstock van de uitdrukkelijke garanties en verklaringen zoals genoemd in deel III van deze voorwaarden, evenals bijbehorende kosten (waaronder redelijke advocaatkosten). Vrijwaring is onderhevig aan de voorwaarde dat u Shutterstock schriftelijk van een dergelijke vordering of dreigende vordering op de hoogte stelt binnen vijf (5) werkdagen nadat u te weten kwam of redelijkerwijs kennis genomen zou moeten hebben van de vordering of de dreigende vordering. Een dergelijke kennisgeving dient alle gegevens van de vordering te bevatten die op dat moment bij u bekend zijn (zoals het gebruik van de content in kwestie, de naam en contactgegevens van de persoon en/of entiteit die de vordering instelt, kopieën van enige correspondentie die u hebt ontvangen en/of zijn verstuurd aangaande de vordering). De kennisgeving moet worden ge-e-maild of gefaxt naar Shutterstock via legal-notices@shutterstock.com en een papieren versie dient te worden verzonden naar Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Verenigde Staten, ter attentie van de General Counsel, Dit dient te geschieden via aangetekende post met ontvangstbevestiging; of ii) via nachtkoerier, tegen handtekening van de ontvanger. Shutterstock heeft het recht om de behandeling, schikking of verdediging van enige vordering of rechtszaak waarop deze schadeloosstelling van toepassing is, op zich te nemen. U stemt ermee in uw medewerking aan Shutterstock te verlenen ter verdediging van een dergelijke vordering en u hebt het recht om op uw eigen kosten deel te nemen aan eventuele rechtszaken. U stemt ermee in dat Shutterstock niet aansprakelijk is voor proceskosten en/of andere kosten die u maakt of die namens u zijn gemaakt voordat Shutterstock de mogelijkheid heeft gehad de geldigheid van een dergelijke vordering te analyseren.

 2. Shutterstock is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen ontstaan als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht aan de content of de context waarin u de content gebruikt.

 3. Beperkte aansprakelijkheid: de algehele, maximale totale verplichting en aansprakelijkheid van Shutterstock (de "Beperkte Aansprakelijkheid") voortkomend uit alles van de klant:

  1. Standaardafbeeldingslicenties: USD 10.000.

  2. Uitgebreide afbeeldingslicenties: USD 250.000.

  3. Videolicenties zijn USD $10.000.

  4. Muzieklicenties zijn USD $10.000.

 4. Neem contact op met de Klantenservice indien u vragen heeft over het voorgaande. (Tel: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: 1-646-419-4452; e-mail: klantenservice)

 5. U gaat er hierbij mee akkoord Shutterstock en haar bestuurders, werknemers, aandeelhouders, bestuursleden, leidinggevenden, leden en leveranciers te vrijwaren tegen en te compenseren voor het volledige bedrag in geval van schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van visuele content anders dan het op grond van deze voorwaarden uitdrukkelijk toegestane gebruik. U stemt er verder mee in om Shutterstock te vrijwaren voor alle kosten en uitgaven die Shutterstock maakt indien u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Shutterstock.

DEEL V - AANVULLENDE VOORWAARDEN
 1. Behalve indien wettelijk vereist, is Shutterstock onder geen enkele omstandigheid verplicht om uw abonnementskosten terug te betalen. Alle bedragen zijn niet-restitueerbaar, zelfs niet wanneer uw abonnement voor de einddatum wordt beëindigd. U verleent Shutterstock op het moment van aankoop toestemming om u het volledige abonnementsbedrag in rekening te brengen voor de gehele duur van de overeengekomen termijn. Indien Shutterstock vaststelt dat u in aanmerking komt voor een restitutie van het gehele of een deel van het abonnementsbedrag, wordt een dergelijke restitutie alleen terugbetaald volgens de betaalmethode die u gebruikt hebt om uw aankoop te doen. Indien u een inwoner van de Europese Unie bent en u uw account binnen veertien (14) dagen na uw betaling aan Shutterstock Netherlands, B.V. annuleert, zal Shutterstock Netherlands, B.V. de door u gedane betaling met betrekking tot de geannuleerde account restitueren, op voorwaarde dat u op dat moment nog geen Visuele Content heeft gedownload of gelicentieerd. Als u uw account wilt opzeggen, dient u contact op te nemen met de klantenservice. (Tel: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: 1-646-419-4452; e-mail: klantenservice)

 2. Nadat uw abonnement is verlopen, wordt dit automatisch verlengd volgens dezelfde voorwaarden als het oorspronkelijk door u aangeschafte abonnement. U kunt de automatische verlenging op elk moment voorafgaand aan de verlenging via accountinstellingen stopzetten. U verleent Shutterstock uitdrukkelijk het recht om u kosten in rekening te brengen voor elke automatische verlenging totdat u de automatische verlenging op tijd stopzet.

 3. Indien Shutterstock verplicht is om indirecte belastingen te innen (zoals omzetbelasting, btw, heffingen op goederen en diensten etc.) op grond van de wetgeving van de staat of het land van verblijf, bent u tot betaling hiervan gehouden. Indien Shutterstock of uzelf directe of indirecte belastingen moet innen of aangeven, moet u deze belasting mogelijk zelf beoordelen op grond van de toepasselijke wetgeving in uw land van verblijf.

 4. "Niet-overdraagbaar" zoals hierin gebruikt, betekent dat, behalve indien specifiek in deze servicevoorwaarden vermeld, u geen Content of het recht van gebruik van Content mag verkopen, verhuren, laden, geven, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan iemand. U mag echter een eenmalige overdracht van content aan een externe partij doen met als enige doel dat deze externe partij uw producten met de content die onderhevig is aan de bepalingen en voorwaarden, afdrukt en/of vervaardigt. Als u zich ervan bewust wordt dat een sociale-mediawebsite content gebruikt op een wijze die het toepassingsgebied van de licentie op grond van deze voorwaarden overschrijdt, gaat u ermee akkoord alle afgeleide werken die de content bevatten van een dergelijke sociale-mediawebsite te verwijderen en om Shutterstock in te lichten over een dergelijk gebruik op de sociale-mediawebsite. U gaat akkoord met alle commercieel redelijke maatregelen om te voorkomen dat externe partijen content dupliceren. Als u een ongeoorloofde duplicatie van content van Shutterstock ontdekt, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen via e-mail op support@shutterstock.com.

 5. Op kennisgeving van Shutterstock, of als u opmerkt dat enige Content onderworpen is aan een bedreiging of een daadwerkelijke claim van schending, overtreding of enig ander recht, of claim waar Shutterstock aansprakelijk voor kan zijn, of als Shutterstock om eender welke reden Content verwijdert en u daarvan op de hoogte stelt, dient u de Content te verwijderen van uw computersysteem en opslagruimtes (elektronisch of fysiek), en, als dat mogelijk is, het gebruik van deze Content te staken, op uw eigen kosten. Shutterstock zal u voorzien gelijkaardige content (waarbij de gelijkenis zal worden bepaald door Shutterstock in zijn redelijke commerciële oordeel) zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Dit is wel onderhevig aan de bepalingen in deze voorwaarden.

 6. Indien u content gebruikt als onderdeel van een werk dat is gemaakt voor of geleverd aan een klant, maakt u, op redelijk verzoek van Shutterstock, de identiteit van een dergelijke klant of klanten aan Shutterstock bekend.

 7. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de schending ervan, zullen, veeleer dan voor de rechter, worden opgelost door middel van bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association of het Internationale Centrum voor Beslechting van Geschillen die gelden vanaf de datum dat de bemiddeling begint, waarbij het arbitrale vonnis van de bemiddelaar(s) aan de rechter van elk rechtsgebied bevoegd voor het vonnis zelf of voor de relevante partij of zijn eigendommen kan worden voorgelegd. De plaats waarin de arbitrageprocedures plaatsvindt, is de staat en county New York. De taal die tijdens de arbitrageprocedures zal worden gebezigd, is Engels. Er zal één arbiter worden aangewezen. Elke partij draagt haar eigen kosten voor de arbitrage. Shutterstock heeft ook het recht om alle gerechtelijke en billijke zaken of procedures voor enige bevoegde rechtbank in te zetten of aan enige bevoegde rechtbank voor te leggen met het doel om tegen u voorlopige gerechtelijke maatregelen te treffen of andere voorzieningen te verkrijgen, indien dit volgens Shutterstock nodig of wenselijk is.

 8. Deze voorwaarden dienen niet te worden geïnterpreteerd in het voordeel, noch in het nadeel van enige partij, maar volgens de eerlijke betekenis van de bepalingen in deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de Amerikaanse staat New York, en zijn niet onderworpen aan conflicterende wetsregels.

 9. Als u deze voorwaarden aangaat namens uw werkgever of een andere entiteit, garandeert en vertegenwoordigt u dat u het volledige recht en de bevoegdheid hebt om dat te doen. Indien u deze bevoegdheid niet hebt, gaat u ermee akkoord dat u persoonlijk aansprakelijk bent jegens Shutterstock betreffende eventuele inbreuken op de bepalingen van deze voorwaarden. U verleent Shutterstock een wereldwijde, niet-exclusieve en beperkte licentie om uw handelsmerken in promotiemateriaal van Shutterstock te gebruiken, met inbegrip van een openbare klantenlijst. Het gebruik door Shutterstock van uw handelsmerken moet te allen tijde gebeuren in overeenstemming met uw van toepassing zijnde beleid voor dergelijk gebruik zoals dit voor Shutterstock beschikbaar is en dient te allen tijde tot uw voordeel te strekken. Shutterstock stemt er verder mee in dat zij alle commercieel billijke inspanningen zal leveren om enig bijzonder gebruik van uw handelsmerken te beëindigen. Dit niet later dan dertig (30) dagen vanaf de datum waarop Shutterstock uw verzoek hiertoe per e-mail ontvangt op legal-notices@shutterstock.com.

 10. De hoeveelheid beschikbare content die door u kan worden gedownload, wordt bepaald door het product dat u koopt. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt met een dag ​​de periode van vierentwintig (24) uur bedoeld, beginnend op het moment dat uw product is aangeschaft. Een maand wordt gedefinieerd als een kalendermaand, beginnend op de dag dat u uw product koopt en eindigend op de eerste van de volgende data: i) de datum van aankoop in de volgende kalendermaand of ii) de laatste dag van de volgende maand. Bijvoorbeeld: Als u op 5 maart een maandabonnement koopt, wordt deze verlengd op 5 april. Als u op 31 augustus een maandabonnement koopt, wordt deze verlengd op 30 september.

 11. Tenzij anders is aangegeven op de coupon, is een coupon of kortingscode die wordt toegepast op een aankoop op grond van deze voorwaarden uitsluitend van toepassing op de eerste betaling die wordt verricht in verband met die aankoop.

 12. Indien blijkt dat een individuele bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens een juridische entiteit of een regelgevende instantie met rechtsbevoegdheid, zal een dergelijke bevinding slechts beperkt blijven tot de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zonder daarbij afbreuk te doen aan de overige bepalingen of een ander onderdeel van de voorwaarden. Deze voorwaarden blijven bijgevolg volledig van kracht.

 13. U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze Servicevoorwaarden louter en alleen worden aangegaan voor een gezamenlijk profijt van beide partijen en dat deze Servicevoorwaarden geen voordelen, rechten, verplichtingen of taken toekent aan derden.

 14. In het geval dat u de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Shutterstock overtreedt, heeft Shutterstock het recht uw account te beëindigen zonder verdere kennisgeving, onverminderd de andere rechten en/of rechtsmiddelen van Shutterstock. Shutterstock is onder geen enkele omstandigheid verplicht om door u betaalde bedragen terug te betalen indien uw account wegens een overtreding is afgesloten.

 15. Behalve indien uitdrukkelijk hierin uiteengezet, kent Shutterstock geen rechten toe en maakt Shutterstock geen garanties met betrekking tot het gebruik van persoonlijk identificerende informatie die zichtbaar is in de Visuele Content, muziek of andere audio in video's, handelsmerken, handelsnamen of auteursrechtelijk beschermde ontwerpen, kunstwerken of architectuur als voorgesteld, resp. afgebeeld in de Visuele Content. Shutterstock heeft alleen model- of eigendomsvrijgaves indien uitdrukkelijk aangegeven op de Shutterstock website.

 16. De aansprakelijkheid van Shutterstock onder enige individuele licentie die onder deze voorwaarden is aangeschaft, zal de "Beperkte Aansprakelijkheid" als van toepassing op de licentie die van kracht is ten tijde dat de klant weet had of had moeten hebben van de vordering nooit overschrijden, en is niet onderhevig aan het aantal keer dan de Visuele Content door u is gelicentieerd of gebruikt.

 17. Behalve indien specifiek aangegeven in Deel IV van deze voorwaarden zal de algehele, totale aansprakelijkheid van Shutterstock jegens u of andere derden die namens u een vordering instellen, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de Shutterstock websites en/of Visuele Content (ongeacht of dit contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins is) het geldbedrag dat Shutterstock daadwerkelijk van u heeft ontvangen voor de van toepassing zijnde Visuele Content licentie niet overschrijden.

 18. Shutterstock, noch haar functionarissen, werknemers, bestuursleden, leden, aandeelhouders, directieleden of leveranciers, zijn aansprakelijk jegens u of andere personen of entiteiten voor algemene, strafrechtelijke, speciale, indirecte, gevolg- of incidentele schade, winstderving of andere schade, kosten of verlies voortkomend uit uw gebruik van de Visuele Content, contractbreuk door Shutterstock of anderszins, tenzij hierin uitdrukkelijk opgenomen, zelfs niet indien Shutterstock is ingelicht over de mogelijkheid van een dergelijke schade, kosten of verlies.

 19. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in Deel II wordt alle Visuele Content op "as is" basis aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, doch niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Sommige Visuele Content kan onderdelen bevatten waarvoor een aanvullende vrijwaring is vereist indien de Visuele Content in een bepaalde context wordt gewijzigd of gebruikt. Indien u dergelijke wijzigingen aanbrengt of de Visuele Content gebruikt binnen dergelijke context bent u alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele aanvullende vrijwaringen die daarvoor vereist zijn.

 20. Shutterstock garandeert niet dat de Visuele Content, Shutterstock websites of andere materialen aan uw eisen zullen voldoen of dat het gebruik ervan ononderbroken of foutloos zal zijn. Het algehele risico met betrekking tot de kwaliteit, prestaties en het gebruik van de Visuele Content ligt bij u.

 21. Indien u frauduleuze creditcardgegevens gebruikt om een account te openen of zich anderszins inlaat met criminele activiteiten die een invloed hebben op Shutterstock, dan zal Shutterstock hiervan direct aangifte doen bij www.ic3.gov, het internetklachtencentrum, een samenwerking tussen het Federal Bureau of Investigation (FBI) en het National White Collar Crime Center.

 22. Shutterstock-contractant:

  1. Visuele content.

   • Als u bent gevestigd in de Verenigde Staten of Canada, of als u uw account hebt aangemaakt vóór 3 augustus 2015, verwijst Shutterstock naar Shutterstock, Inc., een bedrijf uit Delaware, kantoorhoudende te Shutterstock, Inc., 350 Fifth Avenue, 21st Floor, New York, NY 10118, Verenigde Staten.

   • Als u niet bent gevestigd in de Verenigde Staten of Canada, en uw account op of na 3 augustus 2015 hebt aangemaakt, verwijst Shutterstock naar Shutterstock Netherlands, B.V., opgericht naar Nederlands recht, kantoorhoudende te Herengracht 495, 1017 BT Amsterdam, Nederland.

  2. Muziek. Als u muziek licentieert, “Shutterstock” betekent Shutterstock Music Canada ULC, kantoorhoudende te 4398 St-Laurent, Suite 103, Montreal, QC H2W 1Z5, Canada.

INGANGSDATUM: 23 januari 2018