Licentieovereenkomst(en) van Shutterstock

Servicevoorwaarden

De huidige servicevoorwaarden zijn hieronder weergegeven. Klik hier om eerdere versies van de servicevoorwaarden weer te geven.

Deze Nederlandse vertaling werd voor uw gemak toegevoegd als vertaling van een origineel Engelstalig document. Raadpleeg de originele tekst in het Engels. Door een afbeelding te downloaden van de Shutterstock-website, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voorwaarden zoals deze zijn uiteengezet in de Engelstalige versie van de servicevoorwaarden.

Beste Shutterstock-klant:

De volgende Servicevoorwaarden ('TOS') vormen een wettelijke overeenkomst tussen jou of de werkgever of andere entiteit namens wie je deze overeenkomst aangaat ('jij' of 'klant') en Shutterstock (zoals deze term is gedefinieerd in deel V, paragraaf artikel 24, hieronder). In deze servicevoorwaarden worden de rechten en verplichtingen vastgesteld met betrekking tot de door jou gelicentieerde content.

Raadpleeg deze algemene voorwaarden opnieuw wanneer u Contentlicenties aanschaft. Shutterstock behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken aan te passen. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van dergelijke wijzigingen levert Shutterstock redelijke inspanningen om u te informeren over dergelijke wijzigingen. Deze kennisgeving kan per e-mail worden verstuurd naar het e-mailadres dat is vermeld in uw Shutterstock-account, via een aankondiging op deze pagina, via uw inlogpagina en/of via andere middelen. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op toekomstige aankopen (waaronder eventuele automatische verlengingen). Door Content na een dergelijke wijziging te licentiëren, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde algemene voorwaarden.

DEZE LICENTIE VOOR ÉÉN GEBRUIKER GELDT VOOR ÉÉN NATUURLIJKE PERSOON VOOR HET LICENTIËREN, DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN CONTENT. TENZIJ U UPGRADET NAAR EEN TEAMABONNEMENT OF EEN PREMIER PLATFORM-ACCOUNT, MOGEN ANDEREN (WAARONDER WERKNEMERS, COLLEGA'S EN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN) GEEN TOEGANG KRIJGEN TOT UW ACCOUNT OF CONTENT GEBRUIKEN DIE IS GELICENTIEERD VIA UW ACCOUNT.

ALS U EEN TEAMABONNEMENT AANSCHAFT, IS HET RECHT OP HET LICENTIËREN, DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN CONTENT BEPERKT TOT HET AANTAL GEBRUIKERS ZOALS TOEGESTAAN VOLGENS DAT TEAMABONNEMENT. HET PREMIER PLATFORM VAN SHUTTERSTOCK BIEDT NAAST ANDERE AANVULLENDE RECHTEN OOK TOEGANGS- EN GEBRUIKSRECHTEN VOOR EEN ONBEPERKT AANTAL GEBRUIKERS.

Als u toegangs- en gebruiksrechten nodig hebt voor meer dan één natuurlijk persoon, neem dan contact op met onze klantenservice (telefoon: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: +1-646-419-4452; e-mail: klantenservice of ons Premier Team). Ter verduidelijking: als een gebruiker handelt als medewerker, dan wordt de medewerker ten behoeve van de licentie beschouwd als de licentiehouder.

 • Onder content wordt verstaan: alle content die op de Shutterstock-website kan worden gelicentieerd, met inbegrip van afbeeldingen, videomateriaal, redactioneel materiaal en muziek (zoals hierin is gedefinieerd).

 • Onder videomateriaal wordt verstaan: bewegende afbeeldingen, animaties, films, video's of andere audio-/visuele representaties, video-elementen, elementen van visuele effecten, sjablonen, grafisch materiaal en motion-designprojecten, uitgezonderd stilstaande beelden, die zijn opgenomen in eender welke indeling.

 • Onder afbeelding(en) wordt verstaan: stilstaande foto’s, vectoren, tekeningen, grafische afbeeldingen, en soortgelijk materiaal.

 • Onder muziek wordt verstaan: alle muzikale composities, masteropnames en elke andere opname die geluiden of een reeks geluiden bevat, in alle indelingen, reeds bestaand of nog te ontwikkelen.

 • Onder redactioneel materiaal wordt verstaan: stilstaande beelden en videomateriaal die worden weergegeven op het tabblad of in het gedeelte Redactioneel.

 • Met visuele content wordt als verzamelnaam verwezen naar redactioneel materiaal, afbeeldingen en videomateriaal.

DEEL I – LICENTIES VOOR VISUELE CONTENT

 1. Shutterstock verleent u hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om wereldwijd Visuele content te gebruiken, te wijzigen (uitgezonderd zoals uitdrukkelijk verboden in deze Voorwaarden) en te reproduceren, voor zover uitdrukkelijk toegestaan in de van toepassing zijnde licentie en onderhevig aan de beperkingen die hierin worden uiteengezet:
  1. AFBEELDINGSLICENTIES

   1. EEN STANDAARDAFBEELDINGSLICENTIE geeft u het recht om afbeeldingen te gebruiken:

    1. als digitale reproductie, inclusief op websites, in online advertenties, op sociale media, in mobiele advertenties, mobiele apps, software, e-cards, e-publicaties (e-books, e-magazines, blogs etc.) e-mailmarketing en in online media (waaronder op websites om video's te delen zoals YouTube, Dailymotion, Vimeo etc., onder voorbehoud van de budgetbeperkingen die zijn uiteengezet in subartikel l.a.i.4 hieronder);

    2. gedrukt in fysieke vorm als onderdeel van productverpakking en etikettering, briefhoofd en visitekaartjes, verkooppuntadvertenties, hoezen van cd's en dvd's of in advertenties en kopieën van tastbare media, waaronder in tijdschriften, kranten en boeken, mits een afbeelding in totaal niet meer dan 500.000 keer wordt gereproduceerd;

    3. als onderdeel van een 'Out-of-Home'-advertentieprogramma waaronder reclameborden, straatmeubilair etc., mits het beoogde publiek voor een dergelijke campagne minder dan 500.000 bruto impressies bedraagt.

    4. opgenomen in een film, video, televisieserie, advertentie of andere audiovisuele productie voor verspreiding via een medium dat nu bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, ongeacht de grootte van het publiek, mits het budget voor een dergelijke productie niet meer dan USD 10.000 bedraagt;

    5. voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik (niet voor wederverkoop, downloaden, distributie, of enig ander commercieel gebruik).

   2. EEN UITGEBREIDE AFBEELDINGSLICENTIE geeft u het recht om afbeeldingen te gebruiken (deze rechten komen in aanvulling op wat in het bovenstaande lid 1 tot en met 5 is uiteengezet en zijn exclusief voor uitgebreide afbeeldingslicenties):

    1. op elke wijze die is toegestaan op grond van een standaardafbeeldingslicentie, zonder beperking van het aantal reproducties, impressies of het budget;

    2. opgenomen in producten bestemd voor verkoop of promotie (gezamenlijk merchandise genoemd), inclusief, doch niet beperkt tot textiel, kunst, magneten, muurkunst, kalenders, speelgoed, kantoorbenodigdheden, wenskaarten en eventuele andere fysieke reproducties voor wederverkoop of verspreiding, mits dergelijke merchandise naast de afbeelding(en) wezenlijk creatieve of functionele onderdelen bevatten.

    3. in muurkunst (zonder dat dit verdere creatieve of functionele elementen vereist) voor decoratieve doeleinden in een commerciële ruimte die uw eigendom of van uw klant is, en niet bedoeld voor verkoop.

    4. verwerkt als element in digitale sjablonen voor verkoop of verspreiding.

   3. Neem contact op met de klantenservice indien de standaard- of uitgebreide afbeeldingslicenties niet de rechten verlenen die u nodig hebt. (Telefoon: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: +1-646-419-4452; e-mail: klantenondersteuning)

  2. VIDEOMATERIAALLICENTIES

   1. EEN GEBRUIKSLICENTIE VOOR VIDEOMATERIAAL geeft u het recht om videomateriaal te gebruiken:

    1. in een multimediaproductie die wordt weergegeven op of gedistribueerd via internet, op sociale media, met behulp van apps of anderszins verspreid in overeenstemming met deze voorwaarden (zie de distributiebeperkingen), mits het publiek voor een dergelijke productie uit niet meer dan 500.000 personen bestaat;

    2. in verband met een liveoptreden, mits het publiek van al deze optredens uit niet meer dan 500.000 personen bestaat;

    3. op websites.

   2. Neem contact op met de klantenservice indien de gebruikslicentie voor Videomateriaal niet de rechten verleent die u nodig hebt. (Telefoon: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: +1-646-419-4452; e-mail: klantenondersteuning)

   3. EEN LICENTIE VOOR CONCEPTEN VAN VIDEOMATERIAAL geeft u het recht om van een watermerk voorzien videomateriaal met lage resolutie te gebruiken als concept (de conceptclip), maar uitsluitend in test-, sample-, concept- of proefversies van evaluatiematerialen. Een licentie voor concepten van videomateriaal staat niet toe dat u dergelijk videomateriaal openbaar weergeeft, verspreidt of opneemt in eventuele uiteindelijke werken. Conceptclips mogen worden bewerkt, maar u mag het watermerk van Shutterstock niet verwijderen of wijzigen. Conceptclips kunnen op grond van de gebruikerslicentie voor videomateriaal beschikbaar worden gesteld op het moment dat dit als conceptclip wordt gedownload. Shutterstock garandeert echter niet en is ook niet verplicht om ervoor te zorgen dat conceptclips later op enig moment dan ook verder beschikbaar is voor licentiëring.

  3. REDACTIONELE LICENTIE

   1. EEN REDACTIONELE LICENTIE verleent u het recht om eenmalig redactioneel gebruik te maken van redactionele content, waarbij dit eenmalige gebruik wereldwijd voor altijd mag worden gedistribueerd.

   2. Op grond van dit eenmalige gebruik overeenkomstig deze licentie is het toegestaan de redactionele content één keer te gebruiken in één context (zoals een nieuwsartikel, blogpost, of pagina van een publicatie), mits u het recht hebt om dat gebruik in die context te distribueren via onbeperkte media- en distributiekanalen. Het gebruik van redactionele content om bijvoorbeeld een gedrukt artikel te illustreren, kan worden hergebruikt op een blog, op sociale media etc., mits dit in de context van het oorspronkelijke gedrukte artikel gebeurt. Voor gebruik dat niet plaatsvindt in de context van het oorspronkelijke gedrukte artikel is een aanvullende licentie nodig.

   3. Onder redactioneel gebruik wordt ten behoeve van deze licentie verstaan: gebruik voor beschrijvende doeleinden in een context die nieuwswaardig of van menselijk belang is en sluit commercieel gebruik, zoals advertenties of merchandising, uitdrukkelijk uit.

   4. Gebruik van redactionele content die in het kader hiervan in licentie wordt gegeven, is bovendien onderhevig aan de uitdrukkelijke beperkingen die zijn uiteengezet in deel I, artikel 4 (die het gebruik door distributie via uitzending/kabel/streaming, op omslagen van publicaties en in oplages van meer dan 500.000 verbieden) en alle eventuele 'bijzondere beperkingen' (d.w.z. geografische of branchespecifieke gebruiksbeperkingen) die staan aangegeven op de pagina met beelddetails en/of zijn vervat in de metadata die bij een item van redactionele content horen.

   5. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden wordt alle redactionele content beschouwd als 'alleen voor redactioneel gebruik'.

   6. Niet alle redactionele content is beschikbaar voor een licentie via de Shutterstock-website en niet alles is beschikbaar via alle abonnementen. U begrijpt dat de voor licentie beschikbare redactionele content te allen tijde kan veranderen en dat u geen recht hebt om een bepaald artikel met redactionele content te licentiëren. Als u redactionele content wilt licentiëren die niet beschikbaar is voor een licentie van de website, neemt u contact op met de klantenservice. (Telefoon: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: +1-646-419-4452; e-mail: klantenondersteuning)

 2. BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK VAN VISUELE CONTENT

  HET IS U NIET TOEGESTAAN:

  1. Visuele content te gebruiken op een andere manier dan uitdrukkelijk toegestaan volgens de licentie die u hebt aangeschaft voor dergelijke visuele content.

  2. Een persoon weer te geven in visuele content (een model) op een manier die in alle redelijkheid beledigend geacht zou kunnen worden, waaronder, doch niet beperkt tot het weergeven van een Model: a) in verband met pornografie, erotische video’s, entertainmentlocaties voor volwassenen, escortservices, datingservices of soortgelijke; b) in verband met het adverteren of promoten van tabaksproducten; c) in een politieke context, zoals bevordering, promotie, reclame of steun voor een partij, kandidaat of verkozen ambtenaar of in verband met politieke partijen of uitgangspunten; d) als lijdend aan een ziekte of aandoening of medicijnen nemend voor een fysieke of mentale ziekte of aandoening; of e) terwijl deze immorele of criminele activiteiten begaat.

  3. Visuele content te gebruiken in een pornografische, beledigende of misleidende context of op een manier die als lasterlijk, obsceen of onwettig kan worden beschouwd.

  4. Visuele content aan te passen die is aangemerkt als 'alleen voor redactioneel gebruik', op een manier die de context van hetgeen dat wordt afgebeeld, wijzigt.

  5. Visuele content die is aangeduid als 'alleen voor redactioneel gebruik' (met inbegrip van, maar niet beperkt tot redactionele content) te gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder door middel van verwijzing, in een reclame-, merchandising- of andere niet-redactionele context.

  6. Visuele content door te verkopen, te herdistribueren, te delen of deze over te dragen, tenzij hierin uitdrukkelijk is voorzien in deze Voorwaarden. Bij wijze van voorbeeld en niet op enige wijze als beperking, verbiedt het voorgaande het vertonen van content als of als onderdeel van een 'contentgalerij' waarin externe partijen kunnen zoeken en waaruit zij content kunnen selecteren.

  7. Visuele content te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op het handelsmerk van een externe partij of ander intellectueel eigendom, of aanleiding zou geven tot een vordering wegens misleidende reclame of oneerlijke concurrentie.

  8. Visuele content of een gedeelte daarvan te gebruiken als handelsmerk, dienstmerk, logo of een andere indicatie van een origineel ontwerp of onderdeel daarvan.

  9. Ten onrechte de indruk te wekken, zowel uitdrukkelijk als op basis van redelijk geïnterpreteerde implicatie, dat de visuele content door u of iemand anders dan de auteursrechthebbende(n) van de visuele content was gecreëerd.

 3. SPECIFIEK OP VIDEOMATERIAAL VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPERKINGEN
  1. Het gebruik van videomateriaal in een multimediaproductie die wordt gedistribueerd via uitzendingen, kabelnetwerken, OTT-videodiensten (zoals Netflix, Hulu en Amazon), theaters en bioscopen.

  2. Stilstaande beelden verkregen uit videomateriaal op een andere wijze te gebruiken dan in verband met de marketing en promotie van of advertenties voor uw afgeleide werken waarin dergelijk Videomateriaal wordt verwerkt.

 4. SPECIFIEK OP REDACTIONEEL MATERIAAL VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPERKINGEN
  1. Het gebruik van redactionele content in een multimediaproductie die wordt gedistribueerd via uitzendingen, kabelnetwerken, OTT-videodiensten (zoals Netflix, Hulu en Amazon), theaters en bioscopen of in gerelateerde promotiematerialen.

  2. Het gebruik van redactionele content op een publicatie-omslag of andere verpakking die verband houdt met het onderliggende gebruik.

  3. Het gebruik van redactionele content in een publicatie met een oplage van meer dan 500.000 exemplaren.

 5. BRON- EN AUTEURSRECHTMELDINGEN
  1. Het gebruik van afbeeldingen en videomateriaal in verband met nieuwsberichtgeving, commentaar, publicaties of enige andere redactionele context wordt vergezeld door een bijpassende vermelding van de bijdrager en Shutterstock, in de volgende vorm:

   'Naam maker/Shutterstock.com'

  2. Redactionele bronvermelding heeft de volgende vorm:

   'Naam maker/Agentschap/Shutterstock'

  3. Indien en wanneer redelijk in commercieel opzicht, wordt het gebruik van afbeeldingen en videomateriaal in merchandise of een audiovisuele productie vergezeld door een vermelding van Shutterstock in de volgende vorm:

   'Afbeelding(en) of videomateriaal [wat van toepassing is] gebruikt onder licentie van Shutterstock.com'

  4. Bronvermelding is niet nodig in verband met een ander gebruik van afbeeldingen of videomateriaal, tenzij andere stockcontent die wordt aangeboden bronvermeldingen bevat in verband met hetzelfde gebruik. Ter verduidelijking: bij redactionele content is bronvermelding altijd verplicht.

  5. In elk geval moeten de naam en de bronvermelding duidelijk, op een goed zichtbare plaats en voldoende groot worden weergegeven, in een kleur die gemakkelijk met het blote oog te lezen is.

DEEL II – MUZIEKLICENTIES

 1. Voor de toepassing van deel II van deze Algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
  1. 'Reclame' betekent een Productie van niet meer dan drie minuten, die een openlijk gesponsorde, niet-persoonlijke boodschap overbrengt om een product en/of dienst te promoten of te verkopen.

  2. 'Entertainmentproductie' betekent een Productie die geen Reclame is en die bedoeld is voor amusementsdoeleinden.

  3. “DVD” means any tangible device now or hereafter devised, including without limitation, DVDs and Blu-ray discs, on which is recorded the Production and which can be accessed through a DVD or Blu-ray player or other hardware capable of playing such tangible device.

  4. 'Productie' betekent: (i) één (1) audiovisueel project waarin Gelicentieerde muziek wordt gesynchroniseerd in een getimede relatie met bewegende of stilstaande beelden; of (ii) één (1) project met uitsluitend audio waarin Gelicentieerde muziek wordt gesynchroniseerd met vertelling in de context van een podcast-aflevering, radiodocumentaire of radioreclame (elk toegestane gebruik is inclusief de zogenaamde 'cut down'-versies daarvan).

  5. “Licensed Music” means the Music made available as part of the Content and accessible via https://www.shutterstock.com/music/search

  6. 'Persoonlijk gebruik' betekent, met betrekking tot een Productie die wordt gedistribueerd via een Platform voor het delen van video's, een Productie waarvoor niet meer dan USD 4999 (in totaal) is uitgegeven aan het promoten, adverteren en/of op de markt brengen van een dergelijke Productie.

  7. “PRO-free Music” means those selections of Licensed Music tagged as “PRO-free”.

  8. 'Websites' betekent al het online gebruik (toegankelijk via een webbrowser en niet, voor de duidelijkheid, via een app), met uitzondering van Socialemediaplatforms (en soortgelijke of analoge platforms die hierin niet uitdrukkelijk worden genoemd) en Platforms voor het delen van video's (en soortgelijke of analoge platforms die hierin niet uitdrukkelijk worden genoemd).

  9. 'Socialemediaplatforms' betekent Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok en dergelijke aanvullende platforms die Shutterstock naar eigen goeddunken bepaalt.

  10. 'Televisie' betekent lineaire televisieprogrammering die wordt gedistribueerd via uitzending, satelliet, zogenaamde 'IPTV' en/of kabeltelevisie, maar sluit specifiek OTT-videodiensten uit (bijv. Netflix, Hulu, Amazon, Disney+, Apple+ en soortgelijke of analoge diensten).

  11. 'Platform voor het delen van video's' betekent YouTube (www.youtube.com), Vimeo (www.vimeo.com) en dergelijke aanvullende webgebaseerde platforms voor het delen van video's die Shutterstock naar eigen goeddunken bepaalt.

  12. 'Pilot' betekent een Productie met een duur van niet meer dan 44 minuten, die een eerste aflevering van een potentiële serie vormt.

  13. 'Publieke omroep' betekent een televisieomroep die voornamelijk wordt gefinancierd door de overheid en/of kijkersondersteuning, zonder winstoogmerk, met inbegrip van maar niet beperkt tot PBS in de Verenigde Staten.

  14. 'Platform voor het verspreiden van podcasts' betekent elk online portaal via welke podcasts kunnen worden geopend, gestreamd en/of gedownload.

  15. 'Studentenproject' betekent, met betrekking tot een Productie of ander toegestaan gebruik hierin (anders dan Reclame), een project dat niet-commercieel is en door een student als onderdeel van een studie bij een geaccrediteerde onderwijsinstelling wordt uitgevoerd.

  16. 'Bioscoopgebruik' betekent vertoning in commerciële bioscopen.

 2. MUZIEKLICENTIES

  Shutterstock kent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht toe om Gelicentieerde muziek te synchroniseren in een Productie die eeuwigdurend wereldwijd mag worden gedistribueerd, onderhevig aan de licentie die u koopt (volgens één van de twee types licentie als hieronder uiteengezet) en onderhevig aan de beperkingen als uiteengezet in deel II, artikel 3 van deze voorwaarden:

  1. STANDAARD MUZIEKLICENTIE: Een 'Standaardmuzieklicentie' verleent u de volgende rechten en aanspraken (voor alle duidelijkheid, alle rechten en aanspraken die in de Uitgebreide licentie worden beschreven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten van de Standaardmuzieklicentie):

   1. het niet-exclusieve recht om Gelicentieerde muziek te synchroniseren in een getimede relatie met een Productie die wordt gedistribueerd via, of anderszins beschikbaar wordt gesteld, of gehost via:

    1. Websites;

    2. Socialemediaplatforms;

    3. Platforms voor het delen van video's op voorwaarde dat een dergelijke distributie uitsluitend voor Persoonlijk gebruik is;

    4. Platforms voor het verspreiden van podcasts, maar uitsluitend met betrekking tot Producties met uitsluitend audio, in de aard van een podcast; en

    5. Bioscoopgebruik, maar alleen met betrekking tot Studentenprojecten.

   2. het niet-exclusieve recht om Gelicentieerde muziek te reproduceren en uit te voeren in en in verband met toneelstukken en soortgelijke live-uitvoeringen, maar uitsluitend voor zover dit Studentenprojecten zijn.

  2. UITGEBREIDE MUZIEKLICENTIE: Een 'Uitgebreide muzieklicentie' verleent u dezelfde rechten als de Standaardmuzieklicentie, samen met het niet-exclusieve recht om Gelicentieerde muziek te synchroniseren in een getimede relatie met een Productie, inclusief alle vormen van Reclame, gedistribueerd via:

   1. Televisie, in één enkel land, op voorwaarde dat de distributie van een Entertainmentproductie via Televisie verder wordt beperkt tot een Pilot, of dat wat in opdracht van en uitsluitend beschikbaar is via een Publieke omroep;

   2. radio, in één enkel land;

   3. fysieke verkooppunten, beurzen, displays in de winkel en branche-evenementen, op voorwaarde dat dit gebruik in alle gevallen beperkt is tot één land;

   4. dvd, maar niet meer dan 1000 kopieën;

   5. computersoftwaretoepassingen (inclusief mobiele applicaties of 'apps' en videogames), maar niet meer dan 1000 kopieën of downloads (in totaal).

  3. CONCEPTLICENTIE VOOR MUZIEK: Een Conceptlicentie voor muziek geeft u het recht om Muziek met een watermerk uitsluitend te synchroniseren in test-, sample-, concept- of proefversies van evaluatiematerialen in verband met een Productie. De Conceptlicentie voor muziek verbiedt uitdrukkelijk elke vorm van openbare distributie van Muziek of het verwerken van muziek in enig eindproduct. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan om het watermerk van de muziek van Shutterstock te verwijderen of te veranderen.

 3. BEPERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN MUZIEK.

  HET IS U NIET TOEGESTAAN OM:

  1. Gelicentieerde muziek of het recht om de Gelicentieerde muziek apart en los van de Productie voor het gebruik waarmee deze is gelicentieerd, te sublicentiëren, door te verkopen, te verhuren, uit te lenen, toe te kennen, te schenken of op enige andere manier over te dragen aan of te verspreiden onder externe partijen;

  2. Gelicentieerde muziek door te verkopen of te herdistribueren, er toegang toe te verlenen, deze te delen of over te dragen, uitgezonderd zoals specifiek voorzien in deze voorwaarden;

  3. 'opnamen', cd's, mp3's of enig ander audioproduct dat enkel geluiden bevat waarin Gelicentieerde muziek is verwerkt, anders dan een Productie met uitsluitend audio zoals uitdrukkelijk beschreven onder de definitie van 'Productie' hiervoor, te produceren, distribueren, verkopen of op andere wijze te exploiteren. Voor de toepassing van dit subartikel verwijst de term 'opnamen' naar elke vorm van reproductie die reeds bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, gemaakt of verspreid voor hoofdzakelijk thuisgebruik, op school of in een jukebox, die alleen geluid bevat (exclusief gesynchroniseerd materiaal);

  4. de Gelicentieerde muziek te gebruiken in verband met ander materiaal dat pornografisch, beledigend, lasterlijk, aanstootgevend, immoreel of illegaal is, of anderszins rechten van externe partijen schendt;

  5. uitvoerwetgeving, -beperkingen of -bepalingen te overtreden door Muziek te verzenden, over te dragen of uit te voeren naar een land dat enige uitvoerwetgeving, -beperkingen of -bepalingen schendt;

  6. Gelicentieerde muziek te gebruiken, verkopen, sublicentiëren, reproduceren, distribueren, weer te geven, te verwerken of anderszins in zijn geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen als onderdeel van de bibliotheekcontent van de productie of downloadbare bestanden, of Gelicentieerde muziek of enige afgeleide werken op te nemen in een ander stockproduct of in een andere bibliotheek of collectie;

  7. Gelicentieerde muziek te remixen, in een mash-up te gebruiken of anderszins te wijzigen, met dien verstande dat het u wel is toegestaan om de Gelicentieerde muziek in de basis te bewerken (zoals start- en stoppunten instellen, fade-in/fade-outpunten vastleggen enz.) in verband met de uitoefening van de licentie die is verleend op grond van deze overeenkomst;

  8. Gelicentieerde muziek te gebruiken in een productie met uitsluitend audio waarin muziek de voornaamste content is.

 4. Met uitzondering van de PRO-vrije muziek bent u, indien er een vergunning voor openbaar optreden is vereist betreffende gebruik van de Gelicentieerde muziek op grond van deze algemene voorwaarden, als enige en volledig verantwoordelijk en draagt u de kosten voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning. Niettegenstaande enige andersluidende bepalingen in deze algemene voorwaarden: a) draagt u voor of in verband met activiteiten anderszins geautoriseerd op grond van deze voorwaarden en teneinde de schending of overtreding van de rechten van externe partijen te voorkomen, de volledige verantwoordelijkheid en kosten voor het verkrijgen van dergelijke vergunningen, indien de wetgeving van een jurisdictie vereist dat vergunningen worden verkregen via maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging of gelijkaardige instanties; en b) bevat deze overeenkomst geen zogenoemde 'morele rechten' of gelijkaardige rechten. U deponeert complete en nauwkeurige 'cuesheets' bij de desbetreffende Muziekauteursrechtenorganisatie(s) en stuurt een kopie van elke cuesheet via e-mail naar Shutterstock op (cuesheets@shutterstock.com). Deze verplichting is van toepassing op alle Gelicentieerde muziek anders dan de PRO-vrije muziek.
 5. Niettegenstaande het voorgaande of iets andersluidend hierin, en met betrekking tot de PRO-vrije muziek, erkent u en gaat u ermee akkoord dat niets hierin Shutterstock belet een claim in te dienen voor een deel van zogenaamde 'black box'-fondsen of fondsen die zijn betaald of te betalen door maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging of anderszins door middel van algemene distributie per land. In het geval dat PRO-vrije muziek publiekelijk wordt uitgevoerd (of beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering) door een entiteit die betrokken is bij de vertoning of andere uitgezonden programmering (elk een 'Downstreamdistributeur'), en een dergelijke vertoning aanleiding geeft tot de betaling door een dergelijke Downstreamdistributeur van vergoedingen of royalty's aan een organisatie voor uitvoeringsrechten in een jurisdictie, belet niets in dit document Shutterstock bovendien om aanspraak te maken op een deel van dergelijke gelden. Hierbij wordt erkend dat, wanneer een Downstreamdistributeur geen licentie heeft voor de uitvoering van Muziek door middel van licenties met organisaties voor uitvoeringsrechten, het gebruik van de PRO-vrije muziek zoals opgenomen in een Productie die wordt gedistribueerd, vertoond en/of uitgezonden door een dergelijke Downstreamdistributeur wordt beschouwd als beheerd en er geen (hierin gemaakte) verplichting zal rusten op de Downstreamdistributeur om een licentie te verkrijgen van een organisatie voor uitvoeringsrechten met betrekking tot dergelijk gebruik.
 6. U mag producties met daarin verwerkte Muziek publiceren op distributieplatformen met 'door gebruikers gegenereerde content' (zoals YouTube) (elk een 'UGC-platform'). U mag geen eigenaarschap claimen van de Muziek of de Muziek anderzijds registreren op een UGC-platform, zelfs niet als deze is gesynchroniseerd met uw eigen Productie. Indien u zich ervan bewust wordt dat externe partijen enig eigendomsbelang in enige Muziek claimen, gaat u ermee akkoord om Shutterstock hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 7. Wanneer u de Muziek opneemt in het type Productie waarin auteursrechtvermelding gebruikelijk is, ziet de bronvermelding er als volgt uit:

  '[Titel van de Muziek]' uitgevoerd door [artiest], gebruikt onder licentie van Shutterstock'

DEEL III – GARANTIES EN VERKLARINGEN

 1. Shutterstock garandeert en verklaart dat:
  1. De bijdragers van Shutterstock aan Shutterstock alle vereiste rechten in en op de content hebben verleend om de rechten zoals uiteengezet in deel I of deel II en voor zover van toepassing te kunnen verlenen.

  2. Videomateriaal en afbeeldingen in de originele, ongewijzigde vorm en gebruikt overeenkomstig deze algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, mogen visuele content in de originele, ongewijzigde vorm en gebruikt overeenkomstig deze servicevoorwaarden en het toepasselijk recht, zal : i) geen auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel eigendomsrecht schenden; ii) privacy- of publicatierechten van externe partijen schenden; iii) Amerikaanse wetten, statuten, verdragen of regelgevingen schenden; of iv) beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen zijn.: i) geen auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel-eigendomsrecht schenden; ii) geen privacy- of publicatierechten van externe partijen schenden; iii) geen Amerikaanse wetten, statuten, verdragen of regelgevingen schenden; en iv) niet beledigend, lasterlijk, van pornografische aard of obsceen zijn.

  3. Redactionele content in de originele, ongewijzigde vorm en gebruikt overeenkomstig deze algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgeving mogen geen inbreuk maken op de auteursrechten van externe partijen, met die beperking dat de voorgaande garantie niet van toepassing is op elementen die worden weergegeven in de redactionele content.

 2. Hoewel Shutterstock in commercieel opzicht redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat trefwoorden en beschrijvingen nauwkeurig zijn, alsmede om de integriteit van visuele content die is aangewezen als 'uitsluitend voor redactioneel gebruik' te garanderen, GEEFT SHUTTERSTOCK GEEN GARANTIES EN/OF LEGT SHUTTERSTOCK GEEN VERKLARINGEN AF MET BETREKKING TOT: I) TREFWOORDEN, TITELS OF BESCHRIJVINGEN OF II) AUDIO IN VIDEOMATERIAAL. Ter verduidelijking: Shutterstock is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor vorderingen die voortvloeien uit onnauwkeurige trefwoorden, titels of beschrijvingen, of eventuele audio in videomateriaal.
 3. SHUTTERSTOCK LEGT GEEN VERKLARINGEN AF EN GEEFT GEEN GARANTIES ANDERS DAN DEZE DIE UITDRUKKELIJK IN DIT ARTIKEL 'GARANTIES EN VERKLARINGEN' WORDEN GENOEMD.

DEEL IV - VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens het bepaalde in deze voorwaarden en onder voorbehoud dat u de voorwaarden van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst met Shutterstock niet heeft geschonden, zal Shutterstock u verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren onder de beperkingen van de van toepassing zijnde beperkte aansprakelijkheid zoals hieronder genoemd. Een dergelijke vrijwaring is slechts beperkt tot direct door de klant geleden schade, voortvloeiend uit een vordering van een externe partij die direct te wijten is aan een overtreding door Shutterstock van de uitdrukkelijke garanties en verklaringen zoals genoemd in deel III van deze voorwaarden, evenals bijbehorende kosten (waaronder redelijke advocaatkosten). Vrijwaring is onderhevig aan de voorwaarde dat u Shutterstock schriftelijk van een dergelijke vordering of dreigende vordering op de hoogte stelt binnen vijf (5) werkdagen nadat u te weten kwam of redelijkerwijs kennis genomen zou moeten hebben van de vordering of de dreigende vordering. Een dergelijke kennisgeving dient alle gegevens van de vordering te bevatten die op dat moment bij u bekend zijn (zoals het gebruik van de content in kwestie, de naam en contactgegevens van de persoon en/of entiteit die de vordering instelt, kopieën van enige correspondentie die u hebt ontvangen en/of zijn verstuurd aangaande de vordering). De kennisgeving moet worden gemaild of gefaxt naar Shutterstock via legal-notices@shutterstock.com en een gedrukte vorm dient te worden verzonden naar Shutterstock, 350 5th Avenue, 21st Floor, New York, New York, 10118, Verenigde Staten, ter attentie van de juridisch adviseur. Dit dient te geschieden via aangetekende post met ontvangstbewijs; of via nachtkoerier, tegen handtekening van de ontvanger. Shutterstock heeft het recht om de behandeling, schikking of verdediging van enige vordering of rechtszaak waarop deze schadeloosstelling van toepassing is, op zich te nemen. U stemt ermee in uw medewerking aan Shutterstock te verlenen ter verdediging van een dergelijke vordering en u hebt het recht om op uw eigen kosten deel te nemen aan eventuele rechtszaken. U stemt ermee in dat Shutterstock niet aansprakelijk is voor proceskosten en/of andere kosten die u maakt of die namens u zijn gemaakt voordat Shutterstock de mogelijkheid heeft gehad de geldigheid van een dergelijke vordering te analyseren.
 2. Shutterstock is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen ontstaan als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht aan de content of de context waarin u de content gebruikt.
 3. Beperkte aansprakelijkheid: De algehele, maximale totale verplichting en aansprakelijkheid van Shutterstock (de beperkte aansprakelijkheid) die voortvloeit uit elk van de volgende licenties van de klant bedraagt:
  1. USD 10.000 voor standaardafbeeldingslicenties;

  2. USD 250.000 voor uitgebreide afbeeldingslicenties;

  3. USD 10.000 voor gebruikslicenties voor videomateriaal;

  4. USD 25.000 voor redactionele licenties;

  5. USD 10.000 voor standaard- of uitgebreide muzieklicenties.

  Neem contact op met de klantenservice indien u vragen hebt over het voorgaande. (Telefoon: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: +1-646-419-4452; e-mail: klantenondersteuning)

 4. U gaat er hierbij mee akkoord Shutterstock en zijn bestuurders, werknemers, aandeelhouders, bestuursleden, leidinggevenden, leden en leveranciers te vrijwaren tegen en te compenseren voor het volledige bedrag in geval van schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van visuele content anders dan het op grond van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk toegestane gebruik. U stemt er verder mee in om Shutterstock te vrijwaren voor alle kosten en uitgaven die Shutterstock maakt indien u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Shutterstock.

DEEL V – AANVULLENDE VOORWAARDEN

 1. Behalve indien wettelijk vereist, is Shutterstock onder geen enkele omstandigheid verplicht om uw abonnementskosten terug te betalen. Alle bedragen zijn niet-restitueerbaar, zelfs niet wanneer uw abonnement voor de einddatum wordt beëindigd. U verleent Shutterstock op het moment van aankoop toestemming om u het volledige abonnementsbedrag in rekening te brengen voor de gehele duur van de overeengekomen termijn. Indien Shutterstock vaststelt dat u in aanmerking komt voor een restitutie van het gehele of een deel van het abonnementsbedrag, wordt een dergelijke restitutie alleen terugbetaald volgens de betaalmethode die u gebruikt hebt om uw aankoop te doen. Indien u een inwoner van de Europese Unie bent en u uw account binnen veertien (14) dagen na uw betaling aan Shutterstock annuleert, zal Shutterstock de door u gedane betaling met betrekking tot de geannuleerde account restitueren, op voorwaarde dat u op dat moment nog geen Visuele content hebt gedownload of gelicentieerd. Als u uw account wilt opzeggen, neemt u contact op met de klantenservice. (Telefoon: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: +1-646-419-4452; e-mail: klantenondersteuning).
 2. Nadat uw abonnement is verlopen, wordt dit automatisch verlengd volgens dezelfde voorwaarden als het oorspronkelijk door u aangeschafte abonnement. U kunt de automatische verlenging op elk moment voorafgaand aan de verlenging via accountinstellingen stopzetten. U verleent Shutterstock uitdrukkelijk het recht om u kosten in rekening te brengen voor elke automatische verlenging totdat u de automatische verlenging op tijd stopzet.
 3. Indien Shutterstock verplicht is om indirecte belastingen en/of belastingen op transacties te innen (zoals omzetbelasting, btw, heffingen op goederen en diensten e.d.) op grond van de wetgeving van de staat of het land van verblijf, bent u tot betaling hiervan gehouden. Indien Shutterstock of uzelf directe of indirecte belastingen moet innen of aangeven, moet u deze belasting mogelijk zelf beoordelen op grond van de toepasselijke wetgeving in uw land van verblijf.
 4. 'Niet-overdraagbaar' zoals gebruikt in deze Algemene voorwaarden, betekent dat, behalve indien specifiek in deze Algemene voorwaarden vermeld, je geen Content of het recht van gebruik van Content mag verkopen, verhuren, laden, geven, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan iemand. Je mag echter een eenmalige overdracht van Content aan een derde partij doen met als enige doel dat deze derde partij je producten met de Content die is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, afdrukt en/of vervaardigt. Als je je ervan bewust wordt dat een website voor sociale media Content gebruikt op een manier die het toepassingsgebied van je licentie op grond van deze voorwaarden overschrijdt, ga je ermee akkoord alle afgeleide werken die de Content bevatten van een dergelijke Site voor sociale media te verwijderen en om Shutterstock in te lichten over een dergelijk gebruik op de website voor sociale media. Je gaat akkoord met alle commercieel redelijke maatregelen om te voorkomen dat derde partijen Content dupliceren. Als je een ongeoorloofde duplicatie van Content van Shutterstock ontdekt, neem je contact op met de klantenservice. (Telefoon: binnen de VS: 1-866-663-3954; buiten de VS: +1-646-419-4452; e-mail: klantenondersteuning).
 5. Na kennisgeving van Shutterstock, of als u opmerkt dat enige content onderworpen is aan een bedreiging of een daadwerkelijke claim van schending, overtreding of enig ander recht, of claim waar Shutterstock aansprakelijk voor kan zijn, of als Shutterstock content vanwege een verondersteld bedrijfsrisico zoals bepaald naar het redelijk oordeel van Shutterstock verwijdert en u daarvan op de hoogte stelt, dient u de content te verwijderen van uw computersysteem en opslagruimtes (elektronisch of fysiek), en, als dat mogelijk is, het gebruik van deze content te staken, op uw eigen kosten. Shutterstock voorziet u van vergelijkbare content (waarbij de gelijkenis zal worden bepaald door Shutterstock in zijn redelijke commerciële oordeel) zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Dit is wel onderhevig aan de bepalingen in deze servicevoorwaarden.
 6. Indien u content gebruikt als onderdeel van een werk dat is gemaakt voor of geleverd aan een klant, maakt u, op redelijk verzoek van Shutterstock, de identiteit van een dergelijke klant of klanten aan Shutterstock bekend.
 7. Arbitrage.
  1. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden of de schending ervan, zullen, veeleer dan voor de rechter, worden opgelost door middel van bindende individuele (niet-collectieve) arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association of het Internationale Centrum voor Beslechting van Geschillen die gelden vanaf de datum dat de bemiddeling begint, waarbij het arbitrale vonnis van de bemiddelaar(s) aan de rechter van elk rechtsgebied bevoegd voor het vonnis zelf of voor de relevante partij of zijn eigendommen kan worden voorgelegd. De plaats waar de arbitrage zal plaatsvinden, is de staat en het gerechtelijk arrondissement van New York. De taal die tijdens de arbitrageprocedures zal worden gevoerd, is het Engels. Er zal sprake zijn van één arbiter die wederzijds door beide partijen is overeengekomen. Elke partij draagt haar eigen kosten voor de arbitrage. Beide partijen zijn het erover eens dat de volgende vorderingen uitzonderingen zijn op de arbitrageovereenkomst en aan een bevoegde rechtbank zullen worden voorgelegd: (i) elke vordering die betrekking heeft op daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verkeerde voorstelling of schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of overige intellectuele-eigendomsrechten van een partij; (ii) elke vordering die streeft naar dwangmaatregelen op basis van dringende omstandigheden (bv. dreigend gevaar of het plegen van een misdrijf, hacking of een cyberaanval); (iii) elke vordering die uitsluitend voortvloeit uit het veronderstelde uitblijven van betaling door de klant van aan Shutterstock verschuldigde kosten. Deze arbitragebepaling blijft gelden na beëindiging van deze algemene voorwaarden.

  2. U EN SHUTTERSTOCK ZIJN HET ERMEE EENS DAT ELK VAN U CLAIMS MAG INDIENEN TEGEN DE ANDER, ENKEL OP INDIVIDUELE BASIS VAN U OF VAN DE ANDER EN NIET ALS EISER OF GROEPSLID VAN EEN WILLEKEURIGE REPRESENTATIEVE ACTIE OF GROEPSVORDERING. Tenzij zowel u als Shutterstock hiermee instemmen, kan geen enkele arbiter of rechter claims van meer dan één persoon consolideren of anderszins als voorzitter optreden van aan representatieve actie of groepsvordering. De arbiter kan gerechtelijke maatregelen slechts toekennen aan de individuele partij die om hulp verzoekt en alleen in de mate die nodig is om een oplossing te bieden voor de individuele claim van die partij. U en Shutterstock erkennen en stemmen ermee in af te zien van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot alle arbitrale geschillen op grond van deze algemene voorwaarden.

  3. Als een rechtbank beslist dat het toepasselijk recht de handhaving van een van de beperkingen in dit deel V, artikel 7 met betrekking tot een bepaalde vordering tot versoepeling verbiedt, dan moet die vordering (en alleen die vordering) van de bemiddeling worden gescheiden en voor de rechter worden gebracht.

 8. Geen van beide partijen mag deze overeenkomst zonder schriftelijke goedkeuring vooraf van de andere partij overdragen, maar Shutterstock mag deze overeenkomst wel overdragen aan een dochteronderneming, een gelieerde onderneming binnen de Shutterstock-groep, de entiteit die het resultaat is van een fusie of andere bedrijfsreorganisatie die betrekking heeft op Shutterstock, of een entiteit die alle of nagenoeg alle activa of kapitaalgoederen van Shutterstock verwerft.
 9. Deze Servicevoorwaarden dienen niet te worden geïnterpreteerd in het voordeel noch in het nadeel van enige partij, maar volgens de eerlijke betekenis van de bepalingen in deze Servicevoorwaarden. Deze Servicevoorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van het toepasselijke rechtsgebied zoals uiteengezet in Paragraaf 5.24, zonder inachtneming van de beginselen van het conflictenrecht.
 10. Als u deze algemene voorwaarden aangaat namens uw werkgever of een andere entiteit, garandeert en vertegenwoordigt u dat u het volledige recht en de bevoegdheid hebt om dat te doen. Indien u deze bevoegdheid niet hebt, gaat u ermee akkoord dat u persoonlijk aansprakelijk bent jegens Shutterstock betreffende eventuele inbreuken op de bepalingen van deze algemene voorwaarden. U verleent Shutterstock een wereldwijde, niet-exclusieve en beperkte licentie om uw handelsmerken in promotiemateriaal van Shutterstock te gebruiken, met inbegrip van een openbare klantenlijst. Het gebruik door Shutterstock van uw handelsmerken moet te allen tijde gebeuren in overeenstemming met uw van toepassing zijnde beleid voor dergelijk gebruik zoals dit voor Shutterstock beschikbaar is en dient te allen tijde tot uw voordeel te strekken. Shutterstock stemt er verder mee in dat het alle commercieel billijke inspanningen zal leveren om enig bijzonder gebruik van uw handelsmerken te beëindigen. Dit niet later dan dertig (30) dagen vanaf de datum waarop Shutterstock uw verzoek hiertoe per e-mail ontvangt op legal-notices@shutterstock.com.
 11. De hoeveelheid beschikbare content die door u kan worden gedownload, wordt bepaald door het product dat u koopt. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt met een dag ​​de periode van vierentwintig (24) uur bedoeld, beginnend op het moment dat uw product is aangeschaft. Een maand wordt gedefinieerd als een kalendermaand, beginnend op de dag dat u uw product koopt en eindigend op de eerste van de volgende data: i) de datum van aankoop in de volgende maand of ii) de laatste dag van de volgende maand. Bijvoorbeeld: als u op 5 maart een maandabonnement koopt, wordt deze verlengd op 5 april. Als u op 31 augustus een maandabonnement koopt, wordt deze verlengd op 30 september.
 12. Tenzij anders is aangegeven op de coupon, is een coupon of kortingscode die wordt toegepast op een aankoop op grond van deze voorwaarden uitsluitend van toepassing op de eerste betaling die wordt verricht in verband met die aankoop.
 13. Indien blijkt dat een individuele bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens een juridische entiteit of een regelgevende instantie met rechtsbevoegdheid, wordt een dergelijke bevinding beperkt tot de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, zonder daarbij de overige bepalingen of een ander onderdeel van de algemene voorwaarden teniet te doen. Deze algemene voorwaarden blijven bijgevolg volledig van kracht.
 14. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat alle eventuele door Shutterstock of zijn vertegenwoordigers aan u gegeven feedback met betrekking tot vragen van u over deze algemene voorwaarden of uw gebruik van content die in het kader daarvan in licentie is gegeven, uitsluitend bedoeld is voor het interpreteren van deze algemene voorwaarden en geen juridisch advies vormt. Shutterstock kan u niet voorzien van juridisch advies en wijst uitdrukkelijke elke aansprakelijkheid van welke soort dan ook met betrekking tot door Shutterstock of zijn vertegenwoordigers gegeven feedback van de hand.
 15. U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze algemene voorwaarden louter en alleen worden aangegaan teneinde een gezamenlijk voordeel van beide partijen en dat deze voorwaarden geen voorgenomen voordelen, rechten, verplichtingen of taken toekent aan externe partijen.
 16. Indien u de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Shutterstock overtreedt, heeft Shutterstock het recht uw account zonder verdere kennisgeving te beëindigen, onverminderd de andere rechten en/of rechtsmiddelen van Shutterstock. Shutterstock is onder geen enkele omstandigheid verplicht om door u betaalde bedragen terug te betalen indien uw account wegens een overtreding is afgesloten.
 17. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in de toepasselijke licentie- en garantiebepalingen hierin, verleent Shutterstock geen rechten en geeft Shutterstock geen verdere garanties. Shutterstock heeft alleen model- of eigendomsvrijgaven, indien uitdrukkelijk aangegeven op de website van Shutterstock.
 18. De aansprakelijkheid van Shutterstock onder enige individuele licentie die onder deze voorwaarden is aangeschaft, zal de 'Beperking van de Aansprakelijkheid' zoals van toepassing op de licentie die van kracht is op het moment dat je wetenschap hebt of had moeten hebben van de claim, nooit overschrijden. Bovendien is deze ongeacht het aantal keren dat de desbetreffende content door jou is gelicentieerd of gebruikt.
 19. Behalve indien specifiek aangegeven in deel IV van deze voorwaarden, zal de algehele, totale aansprakelijkheid van Shutterstock jegens u of andere externe partijen die namens u een vordering instellen, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de websites en/of Visuele content van Shutterstock (ongeacht of dit contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins is), het geldbedrag dat Shutterstock daadwerkelijk van u heeft ontvangen voor de van toepassing zijnde licentie voor content, niet overschrijden.
 20. Shutterstock, noch zijn functionarissen, medewerkers, manager, bestuursleden, leden, aandeelhouders, directieleden of leveranciers, zijn aansprakelijk jegens u of andere personen of entiteiten voor algemene, strafrechtelijke, speciale, indirecte, gevolg- of incidentele schade, winstderving of andere schade, kosten of verlies voortkomend uit uw gebruik van de content, contractbreuk door Shutterstock of anderszins, tenzij hierin uitdrukkelijk is opgenomen, zelfs niet indien Shutterstock is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade, kosten of verlies.
 21. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deel II wordt alle content als zodanig ('as is') aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, doch niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Sommige content kan elementen bevatten waarvoor een aanvullende vrijwaring is vereist indien de content in een bepaalde context wordt gewijzigd of gebruikt. Indien u dergelijke wijzigingen aanbrengt of de content gebruikt binnen dergelijke context bent u alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele aanvullende vrijwaringen die daarvoor vereist zijn.
 22. Shutterstock garandeert niet dat de content, Shutterstock-websites of andere materialen aan uw eisen zullen voldoen of dat het gebruik ervan ononderbroken of foutloos zal zijn. Het algehele risico met betrekking tot de kwaliteit, prestaties en het gebruik van de content ligt bij u.
 23. Indien u frauduleuze creditcardgegevens gebruikt om een account te openen of zich anderszins inlaat met criminele activiteiten die een invloed hebben op Shutterstock, dan zal Shutterstock hiervan direct aangifte doen bij www.ic3.gov, het internetklachtencentrum, een samenwerking tussen het Federal Bureau of Investigation (FBI) en het National White Collar Crime Center.
 24. Shutterstock-contractant en rechtskeuze. Abonnementen en aankopen die zijn gestart vóór 26 januari 2022, hebben een contract met Shutterstock, Inc, ook voor eventuele volgende termijnbetalingen en automatische verlengingen, totdat u het abonnement opzegt. Voor nieuwe abonnementen en aankopen die zijn gestart vanaf 26 januari 2022, moet uw land van verblijf hetzelfde zijn als uw factuuradres, zoals dat door u aan Shutterstock is verstrekt in verband met uw account.
  Je land van verblijfShutterstock-contractant en 'Shutterstock' hieronderRechtskeuzePlaats van arbitrage
  Verenigde Staten, Canada, India, Brazilië

  Shutterstock, Inc.

  Shutterstock, Inc. | 350 Fifth Avenue, 21st Floor | New York, NY 10118 | USA.

  New YorkNew York County, New York
  Rest van de wereld

  Shutterstock Ireland Ltd.

  34-37 Clarendon St, 2nd floor, Dublin 2, D02 DE61, Ierland.

  IerlandDublin, Ierland

INGANGSDATUM: 26 januari 2022