Rechtenvrije stockvector-id: 568643290

Wireless Payment Icon. Payment page and credit card on smartphone screen. Modern Flat design illustration. - Vector

betaling uitbetaling beweeglijk mobiel mobiele koers vector betalingsuitstel crediteren geloven krediet kredietwaardigheid lof lofbetuiging saldo toedenken toeschrijven digitaal digitale vinger begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde smartphone elektronen elektronisch virtueel web agenda controler controleren kaarden kaardplank kaardrol kaart plan schema troef illustratie scherm bank oever transactie icoon idool pictogram pictograms betaal betalen lonen opbrengen commercie handel telefon telefone telefoon telefoontoestel aankoop aankopen aanschaf aanschaffen aanwinst afkopen bekomen gewin koop kopen nastreven verwerven verwerving waard winnen holding app fiancieren fianciëren financien financieren financiering financiën aanwijzen porren draadloos aanbrengen aanschrijven aanvraag applicatie computerprogramma softwarepakket toepassing bankieren bankwezen bedrijf businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven badge button dichtknopen drukkertje knoop knop knopje toets baar geld cash contant contant geld contanten communicatie verbinding aansluting connectie design dessin ontwerp vormgeving apparaat toestel elektronische handel ecommerce as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak internet geld aangesloten verbonden het betalen verwerking protectie veiligheidspal bediening dienst dienstgeving dienstverlening eredienst service van dienst zijn boodschappen winkelen technologie terminal overbrengen overdracht overplaatsen verplaatsen