Rechtenvrije stockvector-id: 693068335

Shield with padlock and check mark vector icon - Vector

icoon idool pictogram pictograms aankruisen aanvinken afvinken checken controle controler controleren inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje hangslot kluis ongevaarlijk safe veilig veiliggesteld zekergesteld aanval aanwinst benadering bereiken bezoekrecht instemming passage toegang toegangsrecht toegangsweg toelating toeval toevoeging uitval verkrijgen antivirus plakaat donker donkere neger negerin zwart zwarte controleer teken afgesloten dicht gesloten inwendig toe begrip opvatting design dessin ontwerp vormgeving encryptie bewaken bewaker lijfwacht wacht https illustratie geisoleerd geïsoleerd sleutel toets toonaard toonsoort aanbod aansluiting bedekken brief contour dekken evenaar file gamma gezichtspunt gren grenen grens kant kenmerk lijn lijnstuk loopgraaf maatschappij meetlat meridiaan methode opstellen opzeggen pad productlijn rechte regel richting rij rimpel serie spoor spoorlijn stanza streep tekenen touw traject uitlijning verbinding vers versterken visie voeren vullen afsluiten blokkeren haan lok slot sluis vastlopen aanduiden aanduiding bevlekken blaam mark marken markeren markering neerpennen nota nemen noteren opschrijven optekenen punt score teken verbeteren omtrek wachtwoord afzondering privacy persoonlijk privaat privat prive privé bescherm beschermen beveiligen bescherming protectie veiligheidspal beveilig beveiliging geborgenheid onderpand veiligheid veiligheidsdienst zekerheidstelling afschermen badge beschermer beschermster penning plaat scherm schild verdedigen wapenschild wegwijzer wegwijzers bord gebaar gebarentaal ondertekenen signeren speciaal teken verkeersbord voorteken achterlijk eenvoudig simpel symbole symbool koers vector blank blanke wit wite witte