Rechtenvrije stockvector-id: 1052762162

Security icon. Modern flat vector icon, Circle with padlock and check mark. - Vector

hangslot koers vector afsluiten blokkeren haan lok slot sluis vastlopen aanval aanwinst benadering bereiken bezoekrecht instemming passage toegang toegangsrecht toegangsweg toelating toeval toevoeging uitval verkrijgen antivirus plakaat donker donkere neger negerin zwart zwarte badge button dichtknopen drukkertje knoop knop knopje toets aankruisen aanvinken afvinken checken controle controler controleren inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje controleer teken baan cirkel cirkelen groep kring omcirkelen afgesloten dicht gesloten inwendig toe begrip opvatting design dessin ontwerp vormgeving encryptie as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak groen groene groene jongen groentje onervaren bewaken bewaker lijfwacht wacht https illustratie internet geisoleerd geïsoleerd sleutel toonaard toonsoort aanduiden aanduiding bevlekken blaam mark marken markeren markering neerpennen nota nemen noteren opschrijven optekenen punt score teken verbeteren wachtwoord afzondering privacy persoonlijk privaat privat prive privé bescherm beschermen beveiligen bescherming afgerond canon dik mollig rond ronde uitwerken kluis ongevaarlijk safe veilig veiliggesteld zekergesteld protectie veiligheidspal beveilig beveiliging geborgenheid onderpand veiligheid veiligheidsdienst zekerheidstelling conditie fysiek staat stat stats status vorm bord gebaar gebarentaal ondertekenen signeren speciaal teken verkeersbord voorteken achterlijk eenvoudig simpel symbole symbool stelsel systeem blank blanke wit wite witte