Rechtenvrije stockvector-id: 521148847

Payment page and credit card on smartphone screen. Hand holds the smartphone and finger touches screen. Modern Flat design illustration. - Vector

betaling uitbetaling beweeglijk mobiel mobiele agenda controler controleren kaarden kaardplank kaardrol kaart plan schema troef betalingsuitstel crediteren geloven krediet kredietwaardigheid lof lofbetuiging saldo toedenken toeschrijven as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak icoon idool pictogram pictograms holding aangesloten verbonden digitaal digitale vinger koers vector begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde telefon telefone telefoon telefoontoestel protectie veiligheidspal aanbrengen aanschrijven aanvraag applicatie computerprogramma softwarepakket toepassing design dessin ontwerp vormgeving aanroepen bezoek bezoeken heten meegaan noemen opbellen roep roepen schreeuwen vragen actie aktie beweging handeling mechanisme werking app bankieren bankwezen badge button dichtknopen drukkertje knoop knop knopje toets aanschaffen kopen baar geld cash contant contant geld contanten aankruisen aanvinken afvinken checken controle inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje commercie handel aansluting connectie verbinding apparaat toestel elektronische handel ecommerce elektronen elektronisch virtueel web fiancieren fianciëren financien financieren financiering financiën aanwijzen porren internet aanduiden aanduiding bevlekken blaam mark marken markeren markering neerpennen nota nemen noteren opschrijven optekenen punt score teken verbeteren geld betaal betalen lonen opbrengen het betalen verwerking aankoop aankopen aanschaf aanwinst afkopen bekomen gewin koop nastreven verwerven verwerving waard winnen kluis ongevaarlijk safe veilig veiliggesteld zekergesteld scherm bediening dienst dienstgeving dienstverlening eredienst service van dienst zijn boodschappen winkelen smartphone technologie aan aanraken aanraking beroeren contact detail ontroeren raken roeren tikje touche touché transactie overbrengen overdracht overplaatsen verplaatsen