Rechtenvrije stockvector-id: 680418325

Payment and credit card on smartphone screen. Hand holds the smartphone. Modern Flat design illustration. - Vector

aangesloten verbonden boodschappen winkelen smartphone app aanbrengen aanschrijven aanvraag applicatie computerprogramma softwarepakket toepassing bankieren bankwezen blauw blauwe depressief depressieve teneergeslagen badge button dichtknopen drukkertje knoop knop knopje toets aanschaffen kopen agenda controler controleren kaarden kaardplank kaardrol kaart plan schema troef baar geld cash contant contant geld contanten commercie handel aansluting connectie verbinding betalingsuitstel crediteren geloven krediet kredietwaardigheid lof lofbetuiging saldo toedenken toeschrijven design dessin ontwerp vormgeving apparaat toestel digitaal digitale vinger klaar elektronische handel ecommerce elektronen elektronisch virtueel web fiancieren fianciëren financien financieren financiering financiën as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde bevatten bijhouden houden tegenhouden vasthouden internet beweeglijk mobiel mobiele geld betaal betalen lonen opbrengen het betalen betaling uitbetaling telefon telefone telefoon telefoontoestel verwerking aankoop aankopen aanschaf aanwinst afkopen bekomen gewin koop nastreven verwerven verwerving waard winnen kluis ongevaarlijk safe veilig veiliggesteld zekergesteld protectie veiligheidspal scherm bediening dienst dienstgeving dienstverlening eredienst service van dienst zijn technologie aanraken aanraking beroeren contact detail ontroeren raken roeren tikje touche touché transactie overbrengen overdracht overplaatsen verplaatsen koers vector geverifieerd