Rechtenvrije stockvector-id: 616749563

Payment by credit card using POS terminal and smartphone, approved payment. Wireless payment flat illustration. - Vector

betaling uitbetaling pos alstublieft bek factureren rekenen rekening snavel telefon telefone telefoon telefoontoestel agenda controler controleren kaarden kaardplank kaardrol kaart plan schema troef icoon idool pictogram pictograms beweeglijk mobiel mobiele bank oever aanschaffen kopen baar geld cash contant contant geld contanten cashless aankruisen aanvinken afvinken checken controle inspecteren kruisje schaak verifieren verifiëren vinkje controleer teken commercie handel aansluting connectie verbinding betalingsuitstel crediteren geloven krediet kredietwaardigheid lof lofbetuiging saldo toedenken toeschrijven credit card creditcard kredietkaart elektronische handel ecommerce elektronen elektronisch virtueel web fiancieren fianciëren financien financieren financiering financiën as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde holding illustratie internet geld betaal betalen lonen opbrengen het betalen verwerking aankoop aankopen aanschaf aanwinst afkopen bekomen gewin koop nastreven verwerven verwerving waard winnen bonnetje inkomsten kassabon kwitantie ontvangen ontvangsbewijs ontvangst ontvangstbewijs ontvangsten recept voorschrift detailhandel kleinhandel protectie veiligheidspal opruiming opruimingsuitverkoop solden uitverkoop veiling veilingverkoop verkoop scherm boodschappen winkelen bord gebaar gebarentaal markering ondertekenen signeren speciaal teken teken verkeersbord voorteken smartphone succes voorspoedigheid gelukt geslaagd succesvol technologie transactie overbrengen overdracht overplaatsen verplaatsen koers vector draadloos