Rechtenvrije stockvector-id: 514832947

Green Shield on smartphone screen. Hand holds the smartphone and finger touches screen. Modern Flat design illustration.

telefon telefone telefoon telefoontoestel begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde bevatten bijhouden houden tegenhouden vasthouden beweeglijk mobiel mobiele koers vector as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak icoon idool pictogram pictograms code coderen programmeren wetboek kluis ongevaarlijk safe veilig veiliggesteld zekergesteld aanwijzen porren vinger groen groene groene jongen groentje onervaren internet encryptie antivirus login data gegeven gegevens protectie veiligheidspal appelsien appelsienenboom brandgeel geelrood oranje sinaasappel sinaasappelboom binnengaan ga binnen invoeren design dessin ontwerp vormgeving scherm beveilig afschermen badge beschermen beschermer bescherming beschermster penning plaat schild verdedigen wapenschild wegwijzer wegwijzers stelsel systeem technologie informatie aanval aanwinst benadering bereiken bezoekrecht instemming passage toegang toegangsrecht toegangsweg toelating toeval toevoeging uitval verkrijgen aanbrengen aanschrijven aanvraag applicatie computerprogramma softwarepakket toepassing button dichtknopen drukkertje knoop knop knopje toets aankruisen aanvinken afvinken checken controle controler controleren inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje bewaken bewaker lijfwacht wacht hakker illustratie wachtwoord afzondering privacy bescherm beveiligen beveiliging geborgenheid onderpand veiligheid veiligheidsdienst zekerheidstelling bord gebaar gebarentaal markering ondertekenen signeren speciaal teken teken verkeersbord voorteken smartphone symbole symbool telefoneren virus