Rechtenvrije stockvector-id: 1052600519

Green badge icon with shield and check mark. Modern flat vector illustration. - Vector

aankruisen aanvinken afvinken checken controle controler controleren inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje afschermen badge beschermen beschermer bescherming beschermster penning plaat scherm schild verdedigen wapenschild wegwijzer wegwijzers antivirus plakaat attest certificaat certificat controleer teken controleteken verdediging verweer design dessin ontwerp vormgeving klaar element fractie gegeven embleem benadrukken bevatten eigenschap gelaatstrek hoofdartikel oplichten trek verslag brandmuur firewall as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak grafisch grafische groen groene groene jongen groentje onervaren garanderen garantie waarborgen bewaken bewaker lijfwacht wacht icoon idool pictogram pictograms illustratie internet geisoleerd geïsoleerd beeldmerk logo aanduiden aanduiding bevlekken blaam mark marken markeren markering neerpennen nota nemen noteren opschrijven optekenen punt score teken verbeteren goed goedkeuring groen licht o k oke oke oke oké oké oke afzondering privacy bescherm beveiligen kluis ongevaarlijk safe veilig veiliggesteld zekergesteld protectie veiligheidspal beveilig beveiliging geborgenheid onderpand veiligheid veiligheidsdienst zekerheidstelling bord gebaar gebarentaal ondertekenen signeren speciaal teken verkeersbord voorteken sticker succes voorspoedigheid symbole symbool dicht dichte dichtopeengepakt dichtopeengepakte dik dikke gezet gezette slome sloom zwaar zware getik teek tel tele tijk or tik tikken vink koers vector geverifieerd virus