Rechtenvrije stockvector-id: 594235394

Cross mark on smart-phone screen. Hand holding smart phone. Finger on mobile device screen. Modern flat vector illustration. - Vector

annuleer aangesloten verbonden app aanbrengen aanschrijven aanvraag applicatie computerprogramma softwarepakket toepassing blauw blauwe depressief depressieve teneergeslagen bak bok boks buis buksboom buxus doos inpakken verpakken vuistslag bedrijf businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven communicatie verbinding begrip opvatting aansluting connectie doorkruisen geergerd geergerde geërgerd geërgerde kruis kruisen kruisteken oversteken schrappen tegenwerkend tegenwerkende schrap geschrapt design dessin ontwerp vormgeving apparaat toestel afwijking fout onjuistheid procedurefout vergissing ontbroken aanwijzen porren vinger as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde bevatten bijhouden houden tegenhouden vasthouden icoon idool pictogram pictograms illustratie internet bemannen heer knul man mens pion speelstuk aanduiden aanduiding bevlekken blaam mark marken markeren markering neerpennen nota nemen noteren opschrijven optekenen punt score teken verbeteren beweeglijk mobiel mobiele betaling uitbetaling telefon telefone telefoon telefoontoestel rood ros rosse rode achtergrond verworpen scherm bediening dienst dienstgeving dienstverlening eredienst service van dienst zijn bord gebaar gebarentaal ondertekenen signeren speciaal teken verkeersbord voorteken smartphone technologie aanraken aanraking beroeren contact detail ontroeren raken roeren tikje touche touché niet succesvol koers vector