Rechtenvrije stockvector-id: 594235385

Cross mark on smart-phone screen. Hand holding smart phone. Finger on mobile device screen. Modern flat vector illustration. - Vector

telefon telefone telefoon telefoontoestel afwijking fout onjuistheid procedurefout vergissing annuleer bediening dienst dienstgeving dienstverlening eredienst service van dienst zijn app schrap beweeglijk mobiel mobiele koers vector design dessin ontwerp vormgeving betaling uitbetaling doorkruisen geergerd geergerde geërgerd geërgerde kruis kruisen kruisteken oversteken schrappen tegenwerkend tegenwerkende scherm ontbroken as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak aanbrengen aanschrijven aanvraag applicatie computerprogramma softwarepakket toepassing blauw blauwe bak bok boks buis buksboom buxus doos inpakken verpakken vuistslag bedrijf bedrijfsleven businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven communicatie verbinding begrip opvatting aansluting connectie geschrapt apparaat toestel aanwijzen porren vinger begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde bevatten bijhouden houden tegenhouden vasthouden icoon idool pictogram pictograms illustratie internet bemannen heer knul man mens pion speelstuk aanduiden aanduiding bevlekken blaam mark marken markeren markering neerpennen nota nemen noteren opschrijven optekenen punt score teken verbeteren aangesloten verbonden rood ros rosse verworpen bord gebaar gebarentaal ondertekenen signeren speciaal teken verkeersbord voorteken smartphone technologie aanraken aanraking beroeren contact detail ontroeren raken roeren tikje touche touché niet succesvol