Rechtenvrije stockvector-id: 684438979

Checkboxes and checkmark on smartphone screen. Hand holds the smartphone and finger touches screen. Checklist modern flat design illustration. - Vector

telefon telefone telefoon telefoontoestel begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde peilen koers vector app aanbrengen aanschrijven aanvraag applicatie computerprogramma softwarepakket toepassing blauw blauwe depressief depressieve teneergeslagen beeldverhaal cartoon tekenfilm aankruisen aanvinken afvinken checken controle controler controleren inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje controleer teken checkbox controlelijst keus keuze keuzemogelijkeheid uitgelezen begrip opvatting design dessin ontwerp vormgeving apparaat toestel klaar aanwijzen porren vinger as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak vorm vormen vormgeven groen groene groene jongen groentje onervaren bevatten bijhouden houden tegenhouden vasthouden icoon idool pictogram pictograms illustratie lijst beweeglijk mobiel mobiele gsm mobiele telefoon mobieltje aanduiden aantekenen aantekening briefje constateren faam noot nota noteren notitie opmerken opschrijven toon aangesloten verbonden kwestie motie ondervragen thema twijfel vraag vraagstuk vragenlijst rood ros rosse rode achtergrond scherm selecteer uitkiezen selectie bord gebaar gebarentaal markering ondertekenen signeren speciaal teken teken verkeersbord voorteken smartphone succes voorspoedigheid onderzoeken rapporteren doel opdragen opgave taak technologie getik teek tel tele tijk or tik tikken vink aanraken aanraking beroeren contact detail ontroeren raken roeren tikje touche touché touch screen