Rechtenvrije stockvector-id: 730305049

Check mark on smartphone screen. Hand holds the smartphone. Modern Flat design illustration. - Vector

aannemen aanvaarden accepteren keur goed ondergaan ontvangen app aanbrengen aanschrijven aanvraag applicatie computerprogramma softwarepakket toepassing blauw blauwe depressief depressieve teneergeslagen bedrijf businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven beeldverhaal cartoon tekenfilm aankruisen aanvinken afvinken checken controle controler controleren inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje controleer teken controlelijst controleteken begrip opvatting design dessin ontwerp vormgeving digitaal digitale vinger klaar aanwijzen porren as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak grafisch grafische groen groene groene jongen groentje onervaren begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde bevatten bijhouden houden tegenhouden vasthouden icoon idool pictogram pictograms illustratie internet aanduiden aanduiding bevlekken blaam mark marken markeren markering neerpennen nota nemen noteren opschrijven optekenen punt score teken verbeteren beweeglijk mobiel mobiele gsm mobiele telefoon mobieltje o k telefon telefone telefoon telefoontoestel selecteer uitkiezen aanpassen bepalen dekken harden ingesteld ingestelde instellen introduceren klare neerzetten opdragen serie set sete toestel verzameling voorbereid voorbereide zetten smartphone succes voorspoedigheid symbole symbool getik teek tel tele tijk or tik tikken vink ja jawel weel weels wel