Rechtenvrije stockvector-id: 594234416

Check and cross mark on smartphone screen. Hand holding smart phone. Modern Flat design illustration. - Vector

bak bok boks buis buksboom buxus doos inpakken verpakken vuistslag aankruisen aanvinken afvinken checken controle controler controleren inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje doorkruisen geergerd geergerde geërgerd geërgerde kruis kruisen kruisteken oversteken schrappen tegenwerkend tegenwerkende schrap begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde aanduiden aanduiding bevlekken blaam mark marken markeren markering neerpennen nota nemen noteren opschrijven optekenen punt score teken verbeteren aangesloten verbonden smartphone getik teek tel tele tijk or tik tikken vink app aanbrengen aanschrijven aanvraag applicatie computerprogramma softwarepakket toepassing blauw blauwe depressief depressieve teneergeslagen bedrijf businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven annuleer communicatie verbinding begrip opvatting aansluting connectie geschrapt design dessin ontwerp vormgeving apparaat toestel klaar afwijking fout onjuistheid procedurefout vergissing ontbroken as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak groen groene groene jongen groentje onervaren bevatten bijhouden houden tegenhouden vasthouden icoon idool pictogram pictograms illustratie internet bemannen heer knul man mens pion speelstuk beweeglijk mobiel mobiele goed goedkeuring groen licht o k oke oke oke oké oké oke betaling uitbetaling telefon telefone telefoon telefoontoestel rood ros rosse verworpen scherm bediening dienst dienstgeving dienstverlening eredienst service van dienst zijn bord gebaar gebarentaal ondertekenen signeren speciaal teken verkeersbord voorteken succes voorspoedigheid onderzoeken rapporteren technologie aanraken aanraking beroeren contact detail ontroeren raken roeren tikje touche touché niet succesvol koers vector