Rechtenvrije stockvector-id: 594234401

Check and cross mark on smartphone screen. Hand holding smart phone. Modern Flat design illustration. - Vector

annuleer bediening dienst dienstgeving dienstverlening eredienst service van dienst zijn telefon telefone telefoon telefoontoestel app aanbrengen aanschrijven aanvraag applicatie computerprogramma softwarepakket toepassing blauw blauwe depressief depressieve teneergeslagen bak bok boks buis buksboom buxus doos inpakken verpakken vuistslag bedrijf businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven aankruisen aanvinken afvinken checken controle controler controleren inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje communicatie verbinding begrip opvatting aansluting connectie doorkruisen geergerd geergerde geërgerd geërgerde kruis kruisen kruisteken oversteken schrappen tegenwerkend tegenwerkende schrap geschrapt design dessin ontwerp vormgeving apparaat toestel klaar afwijking fout onjuistheid procedurefout vergissing ontbroken as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak groen groene groene jongen groentje onervaren begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde bevatten bijhouden houden tegenhouden vasthouden icoon idool pictogram pictograms illustratie internet bemannen heer knul man mens pion speelstuk aanduiden aanduiding bevlekken blaam mark marken markeren markering neerpennen nota nemen noteren opschrijven optekenen punt score teken verbeteren beweeglijk mobiel mobiele goed goedkeuring groen licht o k oke oke oke oké oké oke aangesloten verbonden betaling uitbetaling rood ros rosse verworpen scherm bord gebaar gebarentaal ondertekenen signeren speciaal teken verkeersbord voorteken smartphone succes voorspoedigheid onderzoeken rapporteren technologie getik teek tel tele tijk or tik tikken vink aanraken aanraking beroeren contact detail ontroeren raken roeren tikje touche touché niet succesvol koers vector