Rechtenvrije stockvector-id: 461885347

An asian young woman with suitcase standing at the entrance door of a bus on a city background. Young woman waving in front of a bus. Vector flat design illustration. Horizontal layout. - Vector

aziaat aziatisch aziatische azische indier indische indiër oost aziaat oost azische afruimen autobus bus stad meerderjarige volwassene langs per vanwege beeldverhaal cartoon strip tekenfilm forens pendelaar afwijking overlijden vertrek design dessin ontwerp vormgeving binnenkomst ingang intrede toegangsrecht verwonderen het behoren tot een bepaald ras vrouw vrouwelijk as bemol lek lekke band mol plat platte band vlak begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde autosnelweg autostrade snelweg horizontaal mens menselijk illustratie reis reizen rondreizen rondtrekken trekken trektocht trip indelen indeling lay out opzet plan het weggaan openlucht passagier bevolken bevolkt bewonen familie lui massa mensen personen verwanten volk persoon openbaar publiek baan straat weg bosschage doorstaan kraam neerzetten opstaan overeind zetten positie sokkel staan staander stand standplaats standpunt stans statief stellen tribune uitstaan verdragen voorstaan weerstaan blijven depp deppen dubbele punt halte halthouden komma langsgaan occlusief ophouden pauze punt puntkomma register stilstaan stop stoppen stopper verblijven toerist toeriste gemeente nederzetting deporteren meeslepen overbrengen strafgevangene transporteren troepentransport vervoer vervoeren vervoering voeren vrachtvoertuig wegvoeren bereizen verplaatsen het reizen stads stedelijk urbaan koers vector voertuig golf wapperen wave wuiven zwaaien zwenken jeugd jeugdig jong jonge jongen jongeren onervaren