Ondertekende model- en eigendomsvrijgave is geregistreerd bij Shutterstock, Inc

Rechtenvrije stockfoto-id: 522763033

Workplace businessman. Newspapers, coffee and office equipment lie flat.

bureaublad maandblad magazijn magazin magazine tijdschrift dagblad krant krantenpapier nieuwsblad tablet koffie koffieboon koffiebruin koffieplant mokka begrip opvatting beweeglijk mobiel mobiele boven hierboven angel hengel hengelen hoek invalshoek standpunt album beboeten boek boeken e book noteren pl only reserveren vlammen bedrijf businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven bezig druk grafieken tabellen klem communicatie verbinding computer computering beker bekertoernooi kop bureau werktafel digitaal digitale vinger dadelijk direct eerlijk meteen onomwonden rechtstreeks rechtuit zondermeer fiancieren fianciëren financien financieren financiering financiën high hoge hoog ipsum keyboard klavier toetsenbord lorem afgietsel imitatie imiteren naapen nadoen namaak naäpen morgen ochtend computermuis muis muisje muizen muizen vangen journaal nieuws aanduiden aantekenen aantekening briefje constateren faam noot nota notitie opmerken opschrijven toon dienst goede diensten invloed kantoor kantoorgebouw overheidsdienst werkplek behangen document eindwerk essay papier papieren werk pc personal computer cel celle cellen cels omheining ren schrijven potlood telefon telefone telefoon telefoontoestel ontwerp ontwerpen plan plannen schema drukken pers opstapelen stapel stapelen rekentafels tabel tabelleren tafel tafels vermenigvuldigingstafels technologie tendensen bereid beschikbaar klaar langs mee omhoog omhoogdraaien op opgewekt opschroeven opwaarts orde promoveren staat stat stats veere ver verhogen afbeelding bedoeling beeld bekijken kijken mening overzicht uitzicht view visie vooruitzicht zicht arbeid arbeidsplaats bespelen bewerken bewerkstelligen job werken werkstuk