Rechtenvrije stockfoto-id: 1043497732

Winter frost, the inscription on the frozen glass - question mark. - Afbeelding

questionmark abstract abstract kunstwerk abstracte abstractie abstraheren afgezonderd afleiden afwezig afzonderen algemeen gescheiden korte inhoud onttrekken onttrokken ontvreemden samenvatten samenvatting terugtrekken theoretisch uittreksel vaag verstrooid alleen aandacht trekken aantrekken trek aan bedrijf bedrijfsleven businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven keus keuze keuzemogelijkeheid uitgelezen afstandelijk fris frisse koel koele kou koud koude onvoorbereid verkoudheid blozen kleur kleuren condensatie creatief dag etmaal december depressie afgrond bolletje dalen druppel laten vallen liggen snoepje uitstoten vaals val vallen verwijderen emotie foggy bevroren glas glasse handgeschreven met de hand geschreven habitat heem huis moederland tehuis thuis ex libris inscriptie brief karakter letter letterteken aansteken bijlichten helder licht lichte lichten lichtend lichtgevend onbelangrijk triviaal verkeerd vuurtje eenzaam aanduiden aanduiding bevlekken blaam mark marken markeren markering neerpennen nota nemen noteren opschrijven optekenen punt score teken verbeteren vocht vochtigheid motiv oktober kwestie motie ondervragen thema twijfel vraag vraagstuk regen regenen regenachtig bedroefd droevig treurig triest verdrietig aanpassen jaargetijde kruiden rijp rijpen seizoen september bord gebaar gebarentaal ondertekenen signeren speciaal teken verkeersbord voorteken zonlicht symbole symbool sms tekst bronwater mineraalwater plassen plat water spawater sproeien water water geven wateren watertje woater nat natmaken vochtig interval raam ruit venster vensters erewoord verwoorden woord bezorgd ongerust ongerust gemaakt geschreven