Rechtenvrije stockfoto-id: 727259485

Unrecognizable road workers cleaning sewage in city street. - Afbeelding

afwatering afvoer afvoerkanaal leeglopen ontwateren uitputten riolering naaier naaister riool herstellen herstelling reparatie stad arbeid arbeidsplaats bespelen bewerken bewerkstelligen job werk werken werkstuk bronwater mineraalwater plassen plat water spawater sproeien water water geven wateren watertje woater beschadigen schade baan straat weg handhaving onderhoud industrie industrieel nijverheids truck vrachtauto vrachtwagen bouwwerk constructie constructiebouw fabricage buis fluit orgelpijp pijp bezem brem het brooming kegels bevuilen grof obsceen oneerlijk schunnig smerig vies vuil vulgair ingenieurswetenschap ingenieurswezen apparatuur uitrusting afgraving bouwput opgraving uitgraving aarde aarden aarding achtergrond bodem grond huisarrest geven neuter ondergrond vliegverbod opleggen bajes doorboren doorzeven hole holte leemte lichaamsholte lik nor noren opening put vergeetput zwakke plek zwart gat bedrijvigheid nijverheid sector werklust beroep klus taak bezetting bezigheid openlucht loodgieterswerk kluis ongevaarlijk safe veilig veiliggesteld zekergesteld protectie veiligheidspal bediening dienst dienstgeving dienstverlening eredienst service van dienst zijn vervoer ondergronds unrecognizable stads stedelijk urbaan bruikbaarheid handigheid handigs hulpmiddel hulpprogramma voorziening was wassen afval braakliggend koud maken overtollig rommel verdoen verklungelen verkwisten verkwisting vermorsen verspillen verspilling verval verwoesten verzwakken wegkwijnen wegkwijning woest woestenij arbeider arbeidskracht personeelslid werker