Alleen voor redactioneel gebruik
Redactionele auteursvermelding: Lukas Maverick Greyson / Shutterstock.com

Rechtenvrije stockfoto-id: 198046217

UGANDA, AFRICA - CIRCA MAY 2005: Unidentified couple bungee jumping over the Nile River circa May 2005 in Uganda, Africa. Over four thousand miles in length, the Nile is the longest river on earth. - Afbeelding

opschrikken opspringen springen sprong zetten bungee afrika afgelegen drastisch drastische extreem extreme intens intense overmatig overmatige uiterste ultiem ultieme actief activiteit beweging werkzaamheid avontuur risico riskeren wagen wageningen wagens betwisten uitdagen uitdaging wraken doorschijnend doorzichtig duidelijk helder helemaal klaar onbewolkt ontheven ontruim ontruimen opklaren ruimen verduidelijken verklaren verrekenen vrij vrijmaken vrijspreken weg wolkenloos zuiver klip kabel koord touw zeel moed bedreiging gevaar duik duiken kelderrestaurant onderwaterzwemmen dubbelganger dubbelgangster af atten baan beneden depressief depri dons drinken droppen heuvel kwart laag laten vallen onderaan ronde veld velden zuipen het vallen angst schrik vrezen besturen gulp vlieg vliegen vrijheid vrije val volledig maan gein leuk lol lollig plezant plezier plezierig pret high hoge hoog binnen in tijdens sprongen jumpsuit kampala motie bewegend bewegende meeslepend ontroerend ontroerende roerend verhuis zich bewegen natuur nijl dezelfde eendollarbiljet eendollarsbiljet eenheid ene enige ooit ware zekere één in openlucht bevolken bevolkt bewonen familie lui massa mensen personen verwanten volk risico nemen rivier strom stroom kandij klif rock rots schommelen schudden steen suikerstok waggelen wiegen protectie veiligheidspal alleenstaand kies uit vrijgezel firmament hemel lucht sporten bovenkant bovenkleding deksel tol top topje uitmunten aanraken aanraking beroeren contact detail ontroeren raken roeren tikje touche touché bereid beschikbaar bezig langs mee omhoog omhoogdraaien op opgewekt opschroeven opwaarts orde promoveren staat stat stats veere ver verhogen afbeelding bedoeling beeld bekijken kijken mening opvatting overzicht uitzicht view visie vooruitzicht zicht bronwater mineraalwater plassen plat water spawater sproeien water water geven wateren watertje woater