Alleen voor redactioneel gebruik
Redactionele auteursvermelding: Diego G Diaz / Shutterstock.com

Rechtenvrije stockfoto-id: 1115637146

Portland OR, USA - June 17, 2018: A family marches with signs "love is worth fighting for" and "love is everything" during the 2018 Pride Parade through the streets of downtown Portland. - Afbeelding

mooi aanleiding doel oorzaak reden veroorzaken feestvieren vieren stad blozen kleur kleuren kleurig kleurrijk empowerment gelijkberechtiging gelijkheid clan familie gezin stam festival aanhouden aanzetten betegelen gele lis markeren melden optie plaveien signaalvlag signaleren signalering tegel vaandel verzwakken vlag vlaggen vlaggetje wenken vrijheid feestelijk gay goedgezind homo homofiel homoseksueel homosexueel monter opgetogen uitgelaten verwijfd vrolijk vrolijke rechten groep groeperen verzameling gerecht gerechtigheid justitie raadsheer recht rechtspraak rechtvaardigheid lesbienne lesbisch beminnen genegenheid graag zien houden houden van liefde liefhebben nul schat grensmark maart marcheren mark marken mars oregon georiënteerd defile defilé optocht parade feest feesten partij party viering bevolken bevolkt bewonen lui massa mensen personen verwanten volk politiek portland electrische stroom elektriciteit grootmacht kracht macht machten mogendheid spanning strom stroom toevoer vergroting vermogen voeden voeding bloei eergevoel eigendunk eigenwaan fierheid fleur fleurs glorie hoogmoed hoogtepunt piek prat gaan troep trots zelfbewustzijn zelfvoldaanheid afwijkend bederven bizar holebi janet queer slecht tegenwerken vreemd hef op opheffen ophogen verzet tegenme billijk correct eerlijk juist rechterkant rechts rechtschapen rechtse rechtvaardig verbeteren bord gebaar gebarentaal markering ondertekenen signeren speciaal teken teken verkeersbord voorteken toeschouwer de zomer zomer transgender eenheid gelijkwaardig gewaardeerd waarde