Alleen voor redactioneel gebruik
Redactionele auteursvermelding: Diego G Diaz / Shutterstock.com

Rechtenvrije stockfoto-id: 1115637122

Portland OR, USA - June 17, 2018: Members of trade unions march during the 2018 Pride Parade through the streets of downtown Portland. - Afbeelding

mooi feestvieren vieren blozen kleur kleuren kleurig kleurrijk empowerment gelijkberechtiging gelijkheid festival aanhouden aanzetten betegelen gele lis markeren melden optie plaveien signaalvlag signaleren signalering tegel vaandel verzwakken vlag vlaggen vlaggetje wenken vrijheid feestelijk gay goedgezind homo homofiel homoseksueel homosexueel monter opgetogen uitgelaten verwijfd vrolijk vrolijke rechten gerecht gerechtigheid justitie raadsheer recht rechtspraak rechtvaardigheid lesbienne lesbisch lhbt beminnen genegenheid graag zien houden houden van liefde liefhebben nul schat grensmark maart marcheren mark marken mars oregon georiënteerd defile defilé optocht parade park parkeren feest feesten partij party viering bevolken bevolkt bewonen familie lui massa mensen personen verwanten volk politiek portland electrische stroom elektriciteit grootmacht kracht macht machten mogendheid spanning strom stroom toevoer vergroting vermogen voeden voeding bloei eergevoel eigendunk eigenwaan fierheid fleur fleurs glorie hoogmoed hoogtepunt piek prat gaan troep trots zelfbewustzijn zelfvoldaanheid manifestatie protest protestactie protesteren afwijkend bederven bizar holebi janet queer slecht tegenwerken vreemd hef op opheffen ophogen verzet tegenme billijk correct eerlijk juist rechterkant rechts rechtschapen rechtse rechtvaardig verbeteren solidariteit toeschouwer de zomer zomer advies bijstand hulp ondersteunen ondersteuning steun steunen support arbeidsmarkt gilde handel transgender gemeenschap unie vereniging eenheid waterfront arbeider arbeidskracht personeelslid werker arbeiders