Alleen voor redactioneel gebruik
Redactionele auteursvermelding: Diego G Diaz / Shutterstock.com

Rechtenvrije stockfoto-id: 1115637098

Portland OR, USA - June 17, 2018: A group pay in their signs respect for queer artist during the 2018 Pride Parade through the streets of downtown Portland. - Afbeelding

art kunst kunstwerk artiest kunstenaar kunstenares banners mooi feestvieren vieren stad blozen kleur kleuren kleurig kleurrijk gepeupel groep mensen hoop massa menigte mensenmassa schare volk empowerment gelijkberechtiging gelijkheid festival aanhouden aanzetten betegelen gele lis markeren melden optie plaveien signaalvlag signaleren signalering tegel vaandel verzwakken vlag vlaggen vlaggetje wenken vrijheid feestelijk gay goedgezind homo homofiel homoseksueel homosexueel monter opgetogen uitgelaten verwijfd vrolijk vrolijke rechten geschiedenis eerbetoon hommage hulde huldeblijk leenhulde manschap gerecht gerechtigheid justitie raadsheer recht rechtspraak rechtvaardigheid lesbienne lesbisch beminnen genegenheid graag zien houden houden van liefde liefhebben nul schat grensmark maart marcheren mark marken mars oregon georiënteerd defile defilé optocht parade feest feesten partij party viering bevolken bevolkt bewonen familie lui mensen personen verwanten politiek portland electrische stroom elektriciteit grootmacht kracht macht machten mogendheid spanning strom stroom toevoer vergroting vermogen voeden voeding bloei eergevoel eigendunk eigenwaan fierheid fleur fleurs glorie hoogmoed hoogtepunt piek prat gaan troep trots zelfbewustzijn zelfvoldaanheid openbaar publiek afwijkend bederven bizar holebi janet queer slecht tegenwerken vreemd hef op opheffen ophogen verzet tegenme achting eerbied respect respecteren billijk correct eerlijk juist rechterkant rechts rechtschapen rechtse rechtvaardig verbeteren toeschouwer straat de zomer zomer transgender eenheid vrouwen