Alleen voor redactioneel gebruik
Redactionele auteursvermelding: Lukas Maverick Greyson / Shutterstock.com

Rechtenvrije stockfoto-id: 197258165

NEW YORK CITY - JUNE 26: Large crowds gather for the annual NYC LGBT Gay Pride March in Manhattan on June 26, 2011. - Afbeelding

feestelijk gay goedgezind homo homofiel homoseksueel homosexueel kleurrijk monter opgetogen uitgelaten verwijfd vrolijk nyc defile defilé optocht parade bloei eergevoel eigendunk eigenwaan fierheid fleur fleurs glorie hoogmoed hoogtepunt piek prat gaan troep trots zelfbewustzijn zelfvoldaanheid assemblage opkomst biseksueel tweeslachtig carnaval carnavals feest feestje feestviering festiviteit fuif gedachtenis herdenking viering stad kleurig commune gemeenschap aankleden klederdracht kostuum uitdossen vermomming duo koppel koppelen koppels paar paartjes stel stelletje tweetal gepeupel groep mensen hoop massa menigte mensenmassa schare volk overvol dansen het dansen decoratief diversiteit verscheidenheid belemmering fundering hinderpaal luchtweerstand slepen gewaad jurk kleden kledij kleding kleed evenement gebeurtenis werkwoord veelbewogen festival feestelijke gein leuk lol lollig plezant plezier plezierig pret het verzamelen zich katern genus geslacht sekse voortbrengen groep groeperen verzameling bedreven blij gelukkig goed geluimd handig kundig tevreden lesbienne lesbisch grensmark maart marcheren mark marken mars afspraak beraad bijeenkomst ontmoeting ontmoetingsplaats overleg raakpunt raakvlak samenkomst vergadering zitting feesten partij party vieren bevolken bevolkt bewonen familie lui mensen personen verwanten uitvoerders dame kattin koningin poes vrouw wijfjeskat koninginnen bont gamma meerkleurig prisma regenboog veelkleurig geslacht bepalen geslachtsgemeenschap seks vrijen seksueel seksuele sexueel expositie laten zien show showe tentoonstelling tonen voorstelling stonewall straat bij elkaar bijeen ineen samen tezamen trans pruik