Alleen voor redactioneel gebruik
Redactionele auteursvermelding: Lukas Maverick Greyson / Shutterstock.com

Rechtenvrije stockfoto-id: 197377433

NEW YORK CITY - JULY 14, 2013: A protestor holds a "no justice" sign while others also gather to peacefully protest the Trayvon Martin case in Union Square in Manhattan on July 14, 2013. - Afbeelding

gerecht gerechtigheid justitie raadsheer recht rechtspraak rechtvaardigheid maatschappelijk sociaal peis rust vrede actie aktie beweging handeling mechanisme werking activisme afrikaan afrikaans afrikaanse afrikan amerika amerikaan amerikaans amerikaanse assemblage autoriteit bevoegdheid gezag stad beschaafd burgerlijk civiel geciviliseerd commune gemeenschap ingewikkeld gepeupel groep mensen hoop massa menigte mensenmassa schare volk de vraag eis eisen opeisen vraag verschil van mening het behoren tot een bepaald ras george goris joris jurgen jurriaan sjors overheid regering binnen in tijdens insurgency kwesties jury manhattan maarten martijn martin martinus media moord moorden vermoorden ander jong jonge nieuw nieuwe vers journaal nieuws nee neen neestem no nr tegenstem verboden overtref vredevol vredig vreedzaam bevolken bevolkt bewonen familie lui mensen personen verwanten politiek manifestatie protest protestactie protesteren afkomst hardloopwedstrijd race racen ras razen rennen soort wedloop wedlopen wedstrijd racisme racist racistisch herstellen verzamelen weerstand opstand rebelleren rebellie revolte revolutie billijk correct eerlijk juist rechterkant rechts rechtschapen rechtse rechtvaardig verbeteren rellen zelf defensie signalen tekens uithangborden slagzin redevoering speech spraak toespraak kwadraat kwadrateren markt oplossen plaats plein squar square tweede macht veld velden vierkant vierkante winkelhaak getuigenis beproeving rechtzaak trialis unie vereniging vigil waak wak wake york