Alleen voor redactioneel gebruik
Redactionele auteursvermelding: Lukas Maverick Greyson / Shutterstock.com

Rechtenvrije stockfoto-id: 197251241

NEW YORK CITY - JULY 14, 2013: A cardboard photo-realistic figure of Trayvon Martin at a crowd gathered to peacefully protest the Trayvon Martin case in Union Square in Manhattan on July 14, 2013. - Afbeelding

maarten martijn martin martinus george goris joris jurgen jurriaan sjors afkomst hardloopwedstrijd race racen ras razen rennen soort wedloop wedlopen wedstrijd rellen actie aktie beweging handeling mechanisme werking activisme afrikaan afrikaans afrikaanse afrikan amerika amerikaan amerikaans amerikaanse assemblage autoriteit bevoegdheid gezag stad beschaafd burgerlijk civiel geciviliseerd commune gemeenschap gepeupel groep mensen hoop massa menigte mensenmassa schare volk het behoren tot een bepaald ras florida overheid regering binnen in tijdens insurgency kwesties gerecht gerechtigheid justitie raadsheer recht rechtspraak rechtvaardigheid manhattan media moord moorden vermoorden ander jong jonge nieuw nieuwe vers journaal nieuws nee neen neestem no nr tegenstem verboden overtref peis rust vrede vredevol vredig vreedzaam bevolken bevolkt bewonen familie lui mensen personen verwanten politiek manifestatie protest protestactie protesteren racisme racist racistisch herstellen verzamelen weerstand opstand rebelleren rebellie revolte revolutie billijk correct eerlijk juist rechterkant rechts rechtschapen rechtse rechtvaardig verbeteren zelf defensie bord gebaar gebarentaal markering ondertekenen signeren speciaal teken teken verkeersbord voorteken slagzin maatschappelijk sociaal redevoering speech spraak toespraak kwadraat kwadrateren markt oplossen plaats plein squar square tweede macht veld velden vierkant vierkante winkelhaak getuigenis beproeving rechtzaak trialis unie vereniging vigil waak wak wake york