Investment adviser send business valuation document file to a businessman.

Rechtenvrije stockfoto-id: 458289115

Investment adviser send business valuation document file to a businessman.
bedrijf businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven bezit landgoed bezoek bezoekers firma gezelschap echt echte oprecht real reeel reele reëel reële typisch vast waar werkelijk bouw bouwen de bouw gebouw opbouwen zakelijk aantal bedrag bedragen hoeveelheid komen saldo uitkomen goodwill bezitting domein eigendom eigendomsrecht eigenschap goed karakteristiek kenmerk land onroerend bezit rekwisiet boekhouding bijeentellen compleet complete geheel gehele optellen som totaal totale volledig volledige waarde aankondiging advies raad adviseur afweging activa album beboeten boek boeken e book noteren pl only reserveren vlammen dood excellent hoofd hoofdletter kapitaal kapiteel uitstekend commercieel reclamespot kost kosten fiancieren fianciëren financien financieren financiering financiën betalend betalende financieel financiele financiële fondsen belangrijk belang belangstelling interesse interesseren interest rente rente or investering afzetmarkt beurs commercialiseren markt marktplein vermarkten amalgamatie fusie opslorping samensmelting versmelting bureau dienst goede diensten invloed kantoor kantoorgebouw overheidsdienst werkplek bevolken bevolkt bewonen familie lui massa mensen personen verwanten volk prijs prijzen schatten persoonlijk privaat privat prive privé bewerken bewerking ontwikkelingsgang proces verloop tarief verhouding barst huren huur kloof scheiding scheur schisma verhuren risico risico nemen riskeren wagen wageningen wagens de diensten verkocht aandeel kolf reserve stock violet violier vooradig voorraad voorradig voorradige succes voorspoedigheid waardevaststelling