Rechtenvrije stockfoto-id: 171447560

high voltage post.High-voltage tower sky background. - Afbeelding

electrische stroom elektriciteit grootmacht kracht macht machten mogendheid spanning strom stroom toevoer vergroting vermogen voeden voeding coordinatienet coordinatiestelsel coördinatienet coördinatiestelsel elektriciteitsnet grid net netwerk raster bovenuittorenen toren elektrisch elektrische energie ingenieurswetenschap ingenieurswezen alternatief architectur architectuur blauw blauwe depressief depressieve teneergeslagen bouwde gebouwd bekabelen cableren kabel kabelen kabellengte kabelnetwerk kabeltelegram telegram tros bewolkt actueel aktueel aktuele huidig huidige stroming bedreiging gevaar distributie opdeling spreiding uitdeling verdeling elektro aandrijving locomotief motor leefomgeving milieu omgeving apparatuur uitrusting avond fram frame geraamte inlijsten inramen omkaderen raamwerk skelet generatie generator high hoge hoog industrie industrieel nijverheids bedrijvigheid nijverheid sector werklust aanbod aansluiting bedekken brief contour dekken evenaar file gamma gezichtspunt gren grenen grens kant kenmerk lijn lijnstuk loopgraaf maatschappij meetlat meridiaan methode opstellen opzeggen pad productlijn rechte regel richting rij rimpel serie spoor spoorlijn stanza streep tekenen touw traject uitlijning verbinding vers versterken visie voeren vullen metaal berg bedrijf centrale fabriek plant planten site boom pool poolse bezoedeling milieuverontreiniging milieuvervuiling pollutie smet verontreiniging vervuiling machtig sterk pyloon pyloon ingang schaduwbeeld silhouet silhouete silhouets firmament hemel lucht staal structur structuur aanleveren leveren levering groot lang ongeloofwaardig technologie bruikbaarheid handigheid handigs hulpmiddel hulpprogramma voorziening volt voltage watts aansluiten draad electrificeren vastbinden