Health Insurance

Rechtenvrije stockfoto-id: 529030783

Health Insurance
gezondheid welzijn clan familie gezin stam leven levensduur levenslang kind klein meisje kleine jongen abel deugdelijk duchtig gezond hartig besparing artsenij geneeskunde geneesmiddel medicijn medicijnen ziek zieke zieken begrip opvatting beminnen genegenheid graag zien houden houden van liefde liefhebben nul schat medici medisch medische arte arts dierenarts doctor dokter dokteren dr geneesheer medicus valsificeren diagnostiseer advies bijstand hulp ondersteunen ondersteuning steun steunen support per adres zorg zorgen project protectie veiligheidspal diagnose ervaring kennis weten wetenschap aankruisen aanvinken afvinken checken controle controler controleren inspecteren kruisje rekening schaak verifieren verifiëren vinkje hart harten klinisch besnoeiing doorploegen geslepen gesneden kappen knippen scheiden schudden slijpen snee snijden snit spijbelen stoppen stuk verdelen verminderen voorsteken bureau werktafel diagnostisch ziekte bekend familiair vertrouwd eerwaarde mijnheer pastoor papa pater vader vadertje help helpen instrument meetinstrument meter muziekinstrument verzekering het luisteren gezondheidszorg voor bejaarden bemoederen koesteren moeder behangen document eindwerk essay papier papieren werk ouderschap bevolken bevolkt bewonen lui massa mensen personen verwanten volk bescherm beschermen beveiligen bescherming rood ros rosse beveilig bord gebaar gebarentaal markering ondertekenen signeren speciaal teken teken verkeersbord voorteken stethoscoop stetoscoop succes voorspoedigheid rekentafels tabel tabelleren tafel tafels vermenigvuldigingstafels bij elkaar bijeen ineen samen tezamen samenhorigheid brandhout hout houten houtsoort woud