Ondertekende modelvrijgave is geregistreerd bij Shutterstock, Inc.

Rechtenvrije stockfoto-id: 693458377

Happy people cook and eating together vege fresh lunch at friend's home - Afbeelding

afrikaan afrikaans afrikaanse afrikan amerikaan amerikaans amerikaanse bio bulgur catering communaal koken dieet parlement rijksdag avondeten avondmaal avondmaaltijd dinee diner eten lunch middageten middagmaal middagmaaltijd warme maaltijd bord gerecht schotel stoot taloor vaat consumeren eet opvreten vreten geniet van genieten falafel voedsel fris grof nieuw nieuwe onbehoorlijk onbeleefd onbeschoft vers zoet vrienden vriendinnen grutten bedreven blij gelukkig goed geluimd handig kundig tevreden abel deugdelijk duchtig gezond hartig habitat heem huis moederland tehuis thuis onderbrengen onderkomen woonhuis hummus binnen binnenkant binnenstebuiten inburgering integraalrekening integratie leefstijl levensstijl lifestyle dineren lunchen bemannen heer knul man mens pion speelstuk maaltijd meel mel afspraak beraad bijeenkomst ontmoeting ontmoetingsplaats overleg raakpunt raakvlak samenkomst vergadering zitting gierst biologisch orgaan organisch organische bevolken bevolkt bewonen familie lui massa mensen personen verwanten volk pizza pril prille rauw rauwe ruw ruwe bistro eetgelegenheid eethuis salade het delen langzaam langzame ophouden slome sloom traag vertragen glimlach glimlachen lach lachje smuilen rekentafels tabel tabelleren tafel tafels vermenigvuldigingstafels appetijtelijk appetijtelijke lekker smakelijk smakelijke bij elkaar bijeen ineen samen tezamen vegan veganist veganiste veganistisch vege herbivoor vegetarier vegetarisch vegetariër vitaliteit vrouw geel laf vergelen