Rechtenvrije stockfoto-id: 757869322

Hand of pulling wood block fail on building tower at home and drape change, choice business risking dangerous project plan failure construction,Selective block wooden

faling fout mislukkeling mislukking buizen fal falen mankeren mislukken negeren ontbreek begrip opvatting ontwerp ontwerpen plan plannen schema fiancieren fianciëren financien financieren financiering financiën succes voorspoedigheid blok blokkeren kop straat or tegenhouden verhinderen versperren verstoppen verstopping baksteen bakstenen beschermengel kanjer toeverlaat bouw bouwen de bouw gebouw opbouwen bedrijf businessclass klandizie onderneming vak zaak zaken zakenleven zakenman aanpassen aanpassing kleren omkleden veranderen verandering vervangen verwisselen wisselgeld keus keuze keuzemogelijkeheid uitgelezen bouwwerk constructie constructiebouw fabricage zakelijk bedreiging gevaar design dessin vormgeving ontwikkeling gefrustreerd gok gokken kansspelen bedrijven waagstuk speel spel spelleke wild bedoeling doel goal objectief oogmerk begeleiden geleiden greep handgreep handigheid handje handschift handvol helpen kant leiden matroos overhandigen speelhand werkkracht werkman wijzer zijde gedachte idee ingeving baan beroep job klus taak werk leiderschap voorzitterschap afdelingshoofd bedrijfsleider directeur manager ertegen lijdend voorwerp meewerkend voorwerp protesteren voorwerp bureau dienst goede diensten invloed kantoor kantoorgebouw overheidsdienst werkplek kans mogelijkheid ordening organisatie stuk het plaatsen afspelen bespelen doen alsof meespelen optreden schouwspel spelbeweging spelen toneelstuk hiv positief positief stellende trap projecten het trekken verwerpen nieuw begin risico risico nemen riskeren wagen wageningen wagens bedroefd droevig treurig triest verdrietig conditie fysiek staat stat stats status vorm opstapelen stapel stapelen strategie achten beschouwen denken dunken geloven nadenken peinzen vermoeden vinden zien bovenuittorenen toren niet succesvol houten houterig arbeid arbeidsplaats bewerken bewerkstelligen werken werkstuk